Czy wiesz

CZY WIESZ, CO NIEZWYKŁEGO WYDARZYŁO SIĘ NA UCZCIE KRÓLA BALTAZARA?

CZY WIESZ, CO NIEZWYKŁEGO WYDARZYŁO SIĘ NA UCZCIE KRÓLA BALTAZARA?

W piątym rozdziale Księgi Daniela opisana jest ciekawa historia. Oto król Baltazar, syn władcy Babilonii Nabuchodonozora, urządził wielką ucztę. W jej trakcie, jak czytamy: „Gdy zasmakował w winie, rozkazał Baltazar przynieść srebrne i złote naczynia, które jego ojciec, Nabuchodonozor, zabrał ze świątyni w Jerozolimie, aby mogli z nich pić król oraz jego możnowładcy, jego żony i nałożnice”…

CZY WIESZ, CO STAŁO SIĘ Z MIEDZIANYM WĘŻEM WYKONANYM PRZEZ MOJŻESZA?

CZY WIESZ, CO STAŁO SIĘ Z MIEDZIANYM WĘŻEM WYKONANYM PRZEZ MOJŻESZA?

Dosyć znaną jest historia zapisana w 4 Mojżeszowej 21, mówiąca o tym, jak niedaleko granicy ziemi Edom Izraelici zaczęli buntować się przeciwko Bogu i Jego przedstawicielowi – Mojżeszowi – w wyniku czego zostali ukarani plagą jadowitych węży. Gdy zrozumieli swój grzech, wyrazili skruchę i prosili o cofnięcie tej kary, która ich dotknęła…

CZY WIESZ, ŻE PRAWO MOJŻESZOWE REGULOWAŁO NIEUMYŚLNE SPOWODOWANIE ŚMIERCI?

CZY WIESZ, ŻE PRAWO MOJŻESZOWE REGULOWAŁO NIEUMYŚLNE SPOWODOWANIE ŚMIERCI?

Współczesne akty prawne są bardzo złożone – składają się z bardzo wielu paragrafów, próbujących jak najściślej zakwalifikować różne sytuacje i zachowania tak, by możliwie jasnym było, jakie czyny są zabronione i jakie kary są przewidziane za poszczególne wykroczenia czy przestępstwa. Niestety, to dążenie do jak najbardziej precyzyjnego określania prawa przyniosło skutek odwrotny, gdyż ogrom aktów prawnych zaciemnił jego treść na tyle, że zorientowanie się w obowiązujących przepisach jest bardzo trudne…

CZY WIESZ SKĄD WZIĄŁ SIĘ PODZIAŁ BIBLII NA ROZDZIAŁY I WERSETY?

CZY WIESZ SKĄD WZIĄŁ SIĘ PODZIAŁ BIBLII NA ROZDZIAŁY I WERSETY?

Wszyscy przyzwyczailiśmy się, że kiedy podajemy cytaty z Biblii, opatrujemy je odnośnikiem do miejsca, w którym się znajdują. Mają one postać np. „1 Tym. 2:4” i zawierają księgę biblijną, jej rozdział oraz werset tego rozdziału – ich używanie jest dla nas naturalne. Czy jednak zastanawialiśmy się kiedyś, skąd wziął się podział, którego wszyscy używamy?…

CZY WIESZ, CO OZNACZA HEBRAJSKIE SŁOWO “ECHAD”?

CZY WIESZ, CO OZNACZA HEBRAJSKIE SŁOWO “ECHAD”?

Jak wiadomo, fundamentalnym i najważniejszym przykazaniem danym Izraelowi było to zawarte w Księdze Powtórzonego Prawa (5 Mojżeszowej). Brzmi ono następująco:
📖 “Słuchajże Izraelu: Pan, Bóg nasz, Pan jeden jest. Będziesz tedy miłował Pana, Boga twego, ze wszystkiego serca twego, i ze wszystkiej duszy twojej, i ze wszystkiej siły twojej” – 5 Moj. 6:4-5 (BG)…

CZY WIESZ, JAK SWOJE NAUKI UZASADNIAŁ ARIUSZ?

CZY WIESZ, JAK SWOJE NAUKI UZASADNIAŁ ARIUSZ?

Ariusz był wczesnochrześcijańskim prezbiterem, teologiem i poetą pochodzenia libijskiego. Żył w latach 250 (lub 256)-336 n.e. Nauki Ariusza dotyczyły natury boskości i relacji pomiędzy Bogiem Ojcem a Synem Bożym – sprzeciwiały się doktrynie o Trójcy. Dały one początek nurtowi chrześcijaństwa zwanemu arianizmem, który zyskał dużą popularność zwłaszcza wśród ludów germańskich, np. Wizygotów. Ariusz zawarł swą doktrynę w dziele „Thalia (Uczta)”, którego fragmenty zachowały się do dziś (zachowało się również kilka jego listów)…

CZY WIESZ, CZYM JEST COMMA JOHANNEUM?

CZY WIESZ, CZYM JEST COMMA JOHANNEUM?

Dla większości chrześcijan Biblia jest Słowem Bożym i podstawą wiary. Tym ważniejsze było i jest zachowanie jej tekstu w niezmienionym, oryginalnym brzmieniu – bowiem tylko wtedy jest natchniony i prawdziwy. Nawet w samej treści Pisma Świętego, a dokładnie w jego końcowych wersetach, znajduje się zakaz i ostrzeżenie przed zmienianiem jakiegokolwiek fragmentu tej księgi. Mimo to w treści przekładów Biblii znalazło się wiele dopisków, które trafiły tam w różny sposób. W dzisiejszym artykule przedstawimy historię jednego z nich, nazywanego z łaciny „Comma Johanneum” (czyli „fragmentem Janowym”)…

CZY WIESZ, ŻE BIBLIA ZAWIERA WSKAZÓWKI POSTĘPOWANIA Z CHOROBĄ ZAKAŹNĄ?

CZY WIESZ, ŻE BIBLIA ZAWIERA WSKAZÓWKI POSTĘPOWANIA Z CHOROBĄ ZAKAŹNĄ?

Żyjemy obecnie w niełatwym czasie pandemii, który wymaga od nas wiele samodyscypliny. Niemal na każdym kroku spotykamy się z różnymi obostrzeniami i zaleceniami lekarzy, które formułowane są na podstawie najnowszej wiedzy medycznej. Niemniej jednak choroby zakaźne nie są niczym nowym, a Bóg doskonale wiedział i wie wszystko o zasadach unikania tych chorób i postępowania z nimi….

Informacje kontaktowe

Informacje kontaktowe

kontakt@uwierzbogu.pl
www.UwierzBogu.pl

Co takiego jest w Biblii - mimo wielu starań, aby ta natchniona przez Boga księga przestała istnieć - że do dzisiejszego dnia stanowi fundament wiary wszystkich chrześcijan?
Pomimo wielu różnych i bardzo odmiennych interpretacji postaramy się rozjaśnić najważniejsze jej zagadnienia.

Gdzie nas obserwować

Nadchodzące webinaria

Nadchodzące webinary

Przyzwyczajenia a charakter | Webinarium [#49]
nie, Maj 23
Przyzwyczajenia a charakter | Webinarium [#49]