Wszyscy mamy jakieś imiona – Anna, Zenon, Łucja, Tytus itd. Służą nam one do określania siebie, nazywania konkretnych osób. Lecz gdy mówimy o imieniu, czy zawsze mamy na myśli tylko nazwę? Przykładowo, kiedy stwierdzamy, że ktoś ma „dobre imię”, rozumiemy przez to, że np. Wincenty jest dobre, a Franciszek złe? Oczywiście, że nie, w ten sposób wypowiadamy się o czyjejś reputacji, niemającej związku z tym, jak ktoś został nazwany.

To porównanie pokazuje, że tak naprawdę imię ma więcej niż jedno znaczenie. Nie inaczej jest w Biblii – co więcej, gdy zagłębimy się w ten temat, zauważymy że termin ten ma aż siedem znaczeń. Rozważmy je wraz z przykładami:
? nazwa własna – najbardziej powszechne użycie, np. w Mat. 1:21 ? „I urodzi syna, któremu nadasz imię Jezus. On bowiem zbawi swój lud od jego grzechów”.

? natura (rodzaj bytu) – możemy to zaobserwować np. w Żyd. 1:4 ? „I stał się o tyle wyższy od aniołów, o ile znamienitsze od nich odziedziczył imię”. Jest jasne, że nie chodzi tu tylko o imię w znaczeniu nazwy, lecz o naturę duchową, wyższą od anielskiej.
? charakter – przykładem może być użycie w Ps. 91:14 ? „Wybawię go, bo mnie umiłował; wywyższę go, bo poznał moje imię”.
Czy każdy, kto wie jak Bóg się nazywa, będzie wywyższony? Z pewnością nie, tylko ci, którzy poznali Jego wspaniały charakter i chcą zgodnie z nim postępować.
? reputacja – to znaczenie wskazaliśmy wcześniej, występuje m.in. Przyp. Sal. 22:1 ? „Cenniejsze jest dobre imię niż wielkie bogactwa, a przychylność lepsza niż srebro i złoto”.
? honor – dosyć zbliżone do poprzedniego, lecz nie tożsame; można wyróżnić je np. w Jer. 32:20 ? „Czyniłeś znaki i cuda w ziemi Egiptu aż do dziś, zarówno w Izraelu, jak i wśród innych ludzi, i uczyniłeś sobie imię, jak to jest dzisiaj”.
? autorytet urzędowy – inaczej można powiedzieć upoważnienie, pełnomocnictwo, jak np. w Ps. 118:10,26 ? „Wszystkie narody mnie otoczyły, ale w imię PANA wytępiłem je. Błogosławiony, który przychodzi w imię PANA; błogosławimy wam z domu PANA”.

? słowo, cel, plan – może być zaskakujące na pierwszy rzut oka, lecz również ma swoje miejsce w Biblii, np. w Mich. 4:5 ? „Wszystkie narody bowiem będą chodzić, każdy w imię swego boga, ale my będziemy chodzić w imię PANA, naszego Boga, na wieki wieków”. Chodzić w imię Boga, znaczy postępować zgodnie z Jego słowem, planem, celem.

Zdarza się tak, że znaczenia te przeplatają się wzajemnie, jak np. w Filip. 2:9 (por. 1 Kor. 15:27,28):

? „Dlatego też Bóg wielce go wywyższył i darował mu imię, które jest ponad wszelkie imię”. W wersecie tym mowa jest jednocześnie o naturze, honorze (czci) jak i urzędzie.

Na koniec mała zagadka – w którym znaczeniu słowo imię użył Apostoł Paweł w Dz. Ap. 21:13?

„Wtedy Paweł odpowiedział: Co czynicie, płacząc i rozdzierając mi serce? Ja bowiem dla imienia Pana Jezusa jestem gotowy nie tylko dać się związać, ale i umrzeć w Jerozolimie”.

Pozostaw komentarz

Informacje kontaktowe

Informacje kontaktowe

kontakt@uwierzbogu.pl
www.UwierzBogu.pl

Co takiego jest w Biblii - mimo wielu starań, aby ta natchniona przez Boga księga przestała istnieć - że do dzisiejszego dnia stanowi fundament wiary wszystkich chrześcijan?
Pomimo wielu różnych i bardzo odmiennych interpretacji postaramy się rozjaśnić najważniejsze jej zagadnienia.

Gdzie nas obserwować

Nadchodzące webinaria

Nadchodzące webinary

NARODZIŁ SIĘ WAM ZBAWICIEL | WEBINAR [#69]
sob., gru 17
NARODZIŁ SIĘ WAM ZBAWICIEL | WEBINAR [#69]