Polityka prywatności

IT Agency SERVAQ Sp. z o.o.  z siedzibą w Oświęcimiu wpisaną do rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy Kraków Śródmieście pod numerem 0000506730 adres ul. Zaborska 48e, 32-600 Oświęcim (zwana dalej “SERVAQ”) przywiązuje szczególną wagę do poszanowania prywatności użytkowników odwiedzających serwis www.uwierzbogu.pl i jego podstrony. Zależy nam, aby każdy użytkownik dokładnie wiedział, jakie dane pozyskujemy i jak może chronić swoją prywatność.

Korzystając z serwisu www.uwierzbogu.pl każdy użytkownik akceptuje zasady Polityki Prywatności.

Gromadzone dane przesyłane są do SERVAQ na dwa sposoby:

 • dane podawane bezpośrednio i dobrowolnie przez użytkownika np. w formularzach kontaktowych oraz podczas rejestracji w systemie (newsletter),
 • dane pozyskiwane automatycznie podczas korzystania przez użytkowników z serwisu.

Serwery automatycznie zapisują takie dane jak: żądanie strony wysyłane przez użytkownika, datę i godzinę żądania, dane urządzenia (np. model sprzętu), typ przeglądarki, język przeglądarki, typ systemu operacyjnego, adres IP oraz tzw. pliki cookies.

Pliki cookies (tzw. ciasteczka) to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez serwis internetowy, który odwiedza internauta, do urządzenia internauty (komputer, smartfon, tablet itp.). Administrator serwisu www.uwierzbogu.pl wykorzystuje pliki cookies do opracowywania anonimowych statystyk serwisu. Pliki te ułatwiają także użytkownikom korzystanie z witryny.

W przeglądarce internetowej można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Brak zmiany tych ustawień oznacza akceptację dla zastosowanych plików cookies.

Najczęściej przeglądarki internetowe domyślnie dopuszczają przechowywanie plików cookies na komputerze czy smartfonie użytkownika. Jednak internauci mogą samodzielnie zarządzać plikami cookies i mają także możliwość ich blokady. Wystarczy wybrać w przeglądarce opcję odrzucania plików Cookies, mając jednak na uwadze, że wtedy niektóre funkcje serwisu mogą nie działać poprawnie.

W serwisie www.uwierzbogu.pl używane są:

 • cookies wskazujące wypełnienie formularzy,
 • cookies generowane podczas przełączania się do innej wersji serwisu cms, tj. wersji mobilnej;
 • cookies sesyjne (wygasają po zamknięciu sesji) – używane podczas logowania użytkownika do panelu strony,
 • cookies utworzone w momencie zmiany rozmiaru fontu (jeśli witryny posiadają włączoną tą funkcjonalność),
 • cookies ze stron powiązanych – pochodzące z innych witryn, podstron, które korzystają
  z cookies jak: link (hiperłącza), narzędzia Google (np. statystyk Google Analytics, reklam google, map google, narzędzi google plus), narzędzi Facebook, filmów z serwisu youtube
  i innych. Dlatego zachęcamy do zapoznania się z opisem polityk prywatności z innych witryn i podstron powiązanych.

Dodatkowo na serwisie www.uwierzbogu.pl gromadzone są anonimowe dane dotyczące odwiedzanych stron takie jak: liczba wejść unikalnych/odsłoń, kraj, przeglądarka, czas wizyty itp.

Gdy kontaktujesz się z nami za pomocą formularza kontaktowego, telefonu, poczty e-mail, itp. przekazujesz nam swoje dane osobowe, np. imię, nazwisko, adres e-mail, itp.

Jeżeli zapisałeś się do naszego newslettera lub w inny sposób zostałeś dodany do bazy subskrybentów, wykorzystamy Twoje dane w celu wysłania ci naszego biuletynu.

Dane osobowe (imię, nazwisko, adres email) zbierane przez formularze służą wyłącznie do celów kontaktowych.

Dokładamy starań, aby chronić serwis www.uwierzbogu.pl przed nieuprawnionym dostępem osób trzecich oraz kontrolujemy nasze metody gromadzenia, przetwarzania oraz przechowywania informacji. Stosujemy m.in. firewall, urządzenia zabezpieczające serwer, urządzenia szyfrujące oraz fizyczne środki bezpieczeństwa. Dostępu do danych udzielamy jedynie tym pracownikom i podmiotom, które muszą mieć do nich dostęp, aby je przetwarzać wyłącznie w celach opisanych w Polityce Prywatności.

Zgodnie z art. 18 ust. 5 i 6 ustawy z dnia 18.7.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tj. z 27.6.2016 r. Dz. U z 2016 r. poz. 1030) usługodawca nieodpłatnie udostępnia dane:

1) oznaczenia identyfikujące usługobiorcę nadawane na podstawie danych niezbędnych do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany lub rozwiązania stosunku prawnego między nimi, tj. nazwisko i imiona usługobiorcy, numer ewidencyjny PESEL lub - gdy ten numer nie został nadany - numer paszportu, dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość, adres zameldowania na pobyt stały ,adres do korespondencji, jeżeli jest inny niż adres  zameldowania na pobyt stały, dane służące do weryfikacji podpisu elektronicznego usługobiorcy, adresy elektroniczne usługobiorcy,

2) oznaczenia identyfikujące zakończenie sieci telekomunikacyjnej lub system teleinformatyczny, z którego korzystał usługobiorca;

3) informacje o rozpoczęciu, zakończeniu oraz zakresie każdorazowego korzystania z usługi świadczonej drogą elektroniczną;

4) informacje o skorzystaniu przez usługobiorcę z usług świadczonych drogą elektroniczną organom państwa uprawnionym na podstawie odrębnych przepisów na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań.

Każdy korzystający z serwisu www.uwierzbogu.pl może zrezygnować z zapisywania plików cookies w swojej przeglądarce, może to jednak spowodować utrudnienia w korzystaniu z portalu. Producenci przeglądarek internetowych na swoich stronach publikują szczegółowe instrukcje zarządzania cookies.

Zastrzegamy sobie prawo zmiany powyższej Polityki Prywatności.

Wszelkie zmiany zostaną opublikowanie na tej podstronie.

Administrator danych portalu

Uwierz Bogu

E-mail: kontakt@uwierzbogu.pl