Polityka prywatności

WAŻNE: KORZYSTAJĄC Z NASZEGO SERWISU INTERNETOWEGO ORAZ/LUB PRZEKAZUJĄC NAM JAKIEKOLWIEK DANE OSOBOWE, UDZIELASZ WYRAŹNEJ ZGODY NA TO, ŻE JAKIEKOLWIEK DANE OSOBOWE, KTÓRE PRZEKAŻESZ, MOGĄ BYĆ PRZEZ NAS PRZETWARZANE W SPOSÓB ORAZ DLA CELÓW OPISANYCH W PONIŻSZEJ POLITYCE PRYWATNOŚCI ORAZ ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI PRAWA DOTYCZĄCYMI DANYCH OSOBOWYCH.

Ogólna polityka prywatności

 •  Poszanowanie twojej prywatności

 •  Informacje o administratorze danych

 •  Bezpieczeństwo i poufność danych

 •  Osoby małoletnie

 •  Zewnętrzni dostawcy

 •  Powiadomienia o zmianach niniejszej polityki

 •  Technologie Active Scripting lub JavaScript

Poszanowanie Twojej prywatności

Jesteśmy zdecydowani chronić i szanować twoją prywatność. Niniejsza polityka określa zasady, na podstawie których wszelkie zebrane od ciebie lub podane przez ciebie dane osobowe będą przetwarzane w naszym serwisie internetowym. Kiedy odwiedzasz nasz serwis internetowy, zachowujemy pewne podstawowe informacje i jesteśmy świadomi, jak ważne jest bezpieczne przechowywanie tych informacji oraz powiadomienie cię o tym, co będziemy z nimi robić. Możesz zdecydować o podaniu nam informacji, które uważane są za dane osobowe. Pojęcie „dane osobowe” w rozumieniu tej Polityki odnosi się do takich informacji jak: imię i nazwisko, adres e-mail, adres pocztowy, numer telefonu czy jakiekolwiek inne dane, które mogą być wykorzystane, żeby cię zidentyfikować. Podawanie przez ciebie jakichkolwiek informacji osobowych nie jest wymagane do przeglądania publicznie dostępnych części tego serwisu internetowego. Pojęcie „serwis internetowy” obejmuje niniejszy serwis oraz serwisy powiązane.

Informacje o administratorze danych

Niniejszy serwis internetowy jest własnością Świeckiego Ruchu Misyjnego „Epifania” ul. Dziewińska 40, 60-178 Poznań, NIP 5311488845. Decydując się dobrowolnie założyć konto, przekazać darowiznę, poprosić o darmowe studium Biblii lub podejmując jakiekolwiek inne działania, które obejmują podanie danych osobowych, zgadzasz się na postanowienia niniejszej Polityki, a także na przechowywanie twoich danych na serwerach znajdujących się na terytorium Polski lub innych krajów, w których znajdują się serwery oraz na gromadzenie, przetwarzanie, przekazywanie oraz przechowywanie twoich danych osobowych przez Świecki Ruch Misyjny „Epifania” oraz współdziałające organizacje, które wspierają Świecki Ruch Misyjny „Epifania” w różnych krajach, w zakresie, w jakim będzie to potrzebne do przeprowadzenia czynności, o które poprosiłeś. Organizacja religijna działa globalnie za pośrednictwem różnych podmiotów lokalnych. Dla celów ochrony danych mogą one obejmować lokalne zbory, Biura Oddziałów, a także inne podobne współdziałające organizacje Świeckiego Ruchu Misyjnego „Epifania”.

Administratorem twoich danych osobowych jest Świecki Ruch Misyjny „Epifania” ul. Dziewińska 40, 60-178 Poznań, NIP 5311488845. Twoje dane mogą zostać przekazane do np. lokalnych zborów jeśli poprosisz o jakąś literaturę lub zachcesz poznać społeczność Świeckiego Ruchu Misyjne „Epifania” w celu wspólnego studiowania i poznawania Biblii.

W każdej chwili możesz poprosić o całkowite usunięcie swoich danych z naszej bazy danych. W tym celu wystarczy, że napiszesz na adres kontakt@uwierzbogu.pl

Bezpieczeństwo i poufność danych

Bezpieczeństwo i poufność twoich danych osobowych traktujemy bardzo poważnie. Korzystamy z aktualnych rozwiązań w zakresie przechowywania danych oraz technik bezpieczeństwa w celu ochrony twoich informacji osobowych przed nieuprawnionym dostępem, nieodpowiednim wykorzystaniem lub ujawnieniem, nieuprawnionym modyfikowaniem, bezprawnym zniszczeniem czy przypadkową utratą. Wszystkie podmioty przetwarzające dane osobowe oraz jakiekolwiek inne podmioty, które angażujemy w przetwarzanie twoich informacji osobowych, są zobowiązane do szanowania poufności twoich informacji. Twoje dane osobowe przechowujemy jedynie tak długo, jak jest to rozsądnie uznane za konieczne do realizacji celów, dla którego zostały zgromadzone, lub do zachowania zgodności z obowiązującymi przepisami prawa dotyczącymi raportowania lub wymogów w zakresie przechowywania dokumentów.

Chronimy twoje dane osobowe, korzystając w czasie ich przesyłania z protokołów szyfrowania, takich jak TLS (Transport Layer Security). Korzystamy z systemów komputerowych z protokołami ograniczonego dostępu, znajdujących się w obiektach, w których zastosowano fizyczne, elektroniczne oraz proceduralne środki bezpieczeństwa w celu ochrony poufności i bezpieczeństwa przesyłanych do nas informacji. Utrzymujemy wysokie standardy bezpieczeństwa w celu zapobiegania jakiemukolwiek nieuprawnionemu dostępowi.

Osoby małoletnie

Jeśli w kraju, w którym korzystasz z naszego serwisu internetowego, jesteś uznawany za osobą małoletnią, możesz podać swoje dane osobowe w niniejszym serwisie internetowym, jedynie przy udziale twojego rodzica (-ów) lub opiekuna (-ów). Jeśli jesteś rodzicem (rodzicami) lub opiekunem (opiekunami) i wyrażasz zgodę, żeby osoba małoletnia podała dane osobowe w niniejszym serwisie internetowym, to zgadzasz się na postanowienia niniejszej Polityki w odniesieniu do korzystania przez osobę małoletnią.

Zewnętrzni dostawcy

Czasami niniejszy serwis internetowy będzie zawierał linki do stron internetowych zewnętrznych dostawców, którzy świadczą usługi na naszą rzecz (na przykład wypełnianie formularzy online). Będziesz wiedział, że znalazłeś się na stronie internetowej zewnętrznego dostawcy, ponieważ będzie ona inaczej wyglądała oraz zmieni się treść w pasku adresu twojej przeglądarki. W momencie wyboru zewnętrznego dostawcy, a także w pewnych odstępach czasu po dokonaniu wyboru, badamy polityki zewnętrznych dostawców dotyczące prywatności i ochrony danych, aby upewniać się, że utrzymują taki sam standard, jaki my stosujemy w naszych własnych politykach. Jeśli masz pytania dotyczące zasad polityki prywatności zewnętrznych dostawców, prosimy o zapoznanie się z politykami udostępnionymi na ich stronach internetowych.

Powiadomienia o zmianach w niniejszej polityce

Wciąż ulepszamy i dodajemy nowe funkcje oraz możliwości tego serwisu internetowego, ulepszamy dostępne usługi i dodajemy nowe. Ze względu na zachodzące zmiany, a także zmiany w przepisach prawa oraz charakter rozwiązań technologicznych, nasze praktyki dotyczące danych będą od czasu od czasu zmieniane. Gdy zmiany naszej Polityki okażą się konieczne, opublikujemy wszelkie zmiany na tej stronie, żebyś zawsze wiedział, jakie informacje gromadzimy i jak je wykorzystujemy.

Technologia active scripting i javascript

W celu ulepszenia funkcji naszego serwisu wykorzystuje się skrypty. Dzięki wykorzystaniu skryptów serwis może działać szybciej. Skrypty nigdy nie są wykorzystywane przez stronę w celu zainstalowania na twoim komputerze oprogramowania lub nieuprawnionego gromadzenia pochodzących od ciebie informacji.

Dla poprawnego działania niektórych elementów strony niezbędne jest włączenie w przeglądarce obsługi technologii Active Scripting i JavaScript. Większość przeglądarek pozwala na włączenie lub wyłączenie tej funkcji dla określonych stron. Sprawdź dokumentację pomocy przeglądarki, żeby dowiedzieć się, jak włączyć obsługę skryptów dla wybranych stron.

Polityka wykorzystywania cookies

Zaktualizowano 08 kwietnia 2019 roku

Podobnie jak w wypadku większości serwisów internetowych, kiedy odwiedzasz niniejszy serwis internetowy, na telefonie komórkowym, tablecie czy ekranie twojego komputera wówczas na Twoim dysku mogą być przechowywane niewielkie ilości danych z wykorzystaniem cookies, sygnalizatorów sieci Web (web beacons) oraz podobnych technologii. W niniejszej Polityce pojęciu „cookies” nadano szerokie znaczenie i obejmuje ono także podobne technologie, takie jak localStorage. Cookies wspomagają działanie niniejszego serwisu internetowego oraz dostarczają nam informacji o sposobach interakcji pomiędzy użytkownikami i naszym serwisem. Korzystamy z tych informacji, żeby ulepszać nasz serwis internetowy. Nie staramy się identyfikować poszczególnych odwiedzających, chyba że dobrowolnie podadzą swoje dane kontaktowe przez jeden z formularzy lub wniosków dostępnych w serwisie internetowym.

Cookies. Istnieją różne rodzaje cookies, które spełniają rozmaite funkcje, i co do zasady zwiększają wygodę użytkowania strony internetowej. Możemy korzystać z cookies, żeby dowiedzieć się, czy odwiedzałeś nasz serwis internetowy w przeszłości, lub żeby zapamiętać ustawienia, które wybrałeś, korzystając z serwisu. Możemy na przykład zachować w cookies wybrany przez ciebie język, żeby wybrać go, kiedy ponownie odwiedzisz serwis internetowy. Nie wykorzystujemy cookies w celach reklamowych.

Pliki cookies wykorzystywane przez niniejszy serwis internetowy można podzielić na trzy kategorie:

 1. Niezbędne pliki cookies. Są one konieczne, żeby umożliwić ci widoczność określonych funkcji strony, takich jak logowanie czy wysyłanie formularzy. Bez tych cookies usługi, z których chcesz korzystać, takie jak dokonanie darowizny online, nie mogą zostać wykonane. Dotyczy to także cookies pozwalających na wykonanie usługi, o którą wyraźnie poprosiłeś w czasie sesji przeglądarki. Te cookies nie gromadzą o tobie informacji, które mogłyby zostać wykorzystane w celach marketingowych lub w celu rejestrowania odwiedzanych w Internecie stron.

 2. Cookies funkcji. Pozwalają one serwisowi internetowemu zapamiętywać dokonywane przez ciebie wybory (takie jak twoja nazwa użytkownika, język czy region) i dostarczać dodatkowe możliwości poprawiające twój komfort użytkowania serwisu.

 3. Cookies analityczne. Wykorzystywane są do zbierania informacji o tym, jak odwiedzający korzystają z niniejszego serwisu internetowego, na przykład o liczbie wizyt w serwisie internetowym oraz o średniej długości wizyty. Informacje te są wykorzystywane tylko do ulepszania działania niniejszego serwisu internetowego.

Większość cookies, to własne cookies pochodzące z naszego serwisu internetowego. Pozostałe to cookies podmiotów trzecich, pochodzące z innych serwisów internetowych. Są one wyraźnie zaznaczone na liście z przykładowymi plikami cookies.

Sygnalizatory sieci Web. Strony naszego serwisu internetowego mogą zawierać niewielkie pliki elektroniczne zwane sygnalizatorami sieci Web, które pozwalają nam rejestrować aktywności, takie jak odwiedzanie przez ciebie określonej strony. Sygnalizatory sieci Web wykorzystywane są do śledzenia użytkowania niniejszego serwisu internetowego i monitorowania jego wydajności.

Wykorzystanie adresu IP. Adres IP to kod numeryczny, który identyfikuje twój komputer w Internecie. Wykorzystujemy informacje o twoim adresie IP i typie przeglądarki do analizy sposobów użytkowania serwisu internetowego i diagnozowania występujących w nim błędów, a także do ulepszania udostępnianych ci usług. Jednak bez dodatkowych informacji sam adres IP nie identyfikuje ciebie jako jednostki.

Twój wybór. Kiedy skorzystałeś z niniejszego serwisu internetowego, nasze cookies zostały wysłane do twojej przeglądarki internetowej i umieszczone na twoim komputerze. Korzystając z naszego serwisu internetowego, zgadzasz się na wykorzystywanie cookies i podobnych technologii. Jeśli chcesz je usunąć, możesz to zrobić przy pomocy ustawień twojej przeglądarki; pamiętaj jednak, że bez cookies możesz nie być w stanie w pełni korzystać ze wszystkich funkcji naszego serwisu internetowego. Sposób usuwania cookies może różnić się w zależności od przeglądarki. Możesz sprawdzić menu pomocy twojej przeglądarki internetowej w celu uzyskania szczegółowych instrukcji.

Ustawienia przeglądarki internetowej w zakresie plików Cookies są istotne z punktu widzenia zgody na korzystanie z plików Cookies przez nasz Sklep Internetowy – zgodnie z przepisami taka zgoda może być również wyrażona poprzez ustawienia przeglądarki internetowej. W braku wyrażenia takiej zgody należy odpowiednio zmienić ustawienia przeglądarki internetowej w zakresie plików Cookies.

Szczegółowe informacje na temat zmiany ustawień dotyczących plików Cookies oraz ich samodzielnego usuwania w najpopularniejszych przeglądarkach internetowych dostępne są w dziale pomocy przeglądarki internetowej oraz na poniższych stronach (wystarczy kliknąć w dany link):

 • w przeglądarce Chrome
 • w przeglądarce Firefox
 • w przeglądarce Internet Explorer
 • w przeglądarce Opera
 • w przeglądarce Safari
 • w przeglądarce Microsoft Edge

Administrator może korzystać w Sklepie Internetowym z usług Google Analytics, Universal Analytics dostarczanych przez firmę Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Usługi te pomagają Administratorowi analizować ruch w Sklepie Internetowym. Gromadzone dane przetwarzane są w ramach powyższych usług w sposób zanonimizowany (są to tzw. dane eksploatacyjne, które uniemożliwiają identyfikację osoby) do generowania statystyk pomocnych w administrowaniu Sklepie Internetowym. Dane te mają charakter zbiorczy i anonimowy, tj. nie zawierają cech identyfikujących (danych osobowych) osoby odwiedzające stronę Sklepu Internetowego. Administrator korzystając z powyższych usług w Sklepie Internetowym gromadzi takie dane jak źródła i medium pozyskania odwiedzających Sklep Internetowy oraz sposób ich zachowania na stronie Sklepu Internetowego, informacje na temat urządzeń i przeglądarek z których odwiedzają stronę, IP oraz domenę, dane geograficzne oraz dane demograficzne (wiek, płeć) i zainteresowania.

Możliwe jest zablokowanie w łatwy sposób przez daną osobę udostępniania Google Analytics informacji o jej aktywności na stronie Sklepu Internetowego – w tym celu można zainstalować dodatek do przeglądarki udostępniany przez firmę Google Inc. dostępny tutaj: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl

Administrator może korzystać w Sklepie Internetowym z usługi Piksel Facebooka dostarczanej przez firmę Facebook Ireland Limited (4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irlandia). Usługa ta pomaga Administratorowi mierzyć skuteczność reklam oraz dowiadywać się, jakie działania podejmują odwiedzający sklep internetowy, a także wyświetlać tym osobom dopasowane reklamy. Szczegółowe informacje o działaniu Piksela Facebooka możesz znaleźć pod następującym adresem internetowym: https://www.facebook.com/business/help/742478679120153?helpref=page_content

Zarządzanie działaniem Piksela Facebooka jest możliwe poprzez ustawienia reklam w swoim koncie na portalu Facebook.com: https://www.facebook.com/ads/preferences/?entry_product=ad_settings_screen

Informacje kontaktowe

Informacje kontaktowe

kontakt@uwierzbogu.pl
www.UwierzBogu.pl

Co takiego jest w Biblii - mimo wielu starań, aby ta natchniona przez Boga księga przestała istnieć - że do dzisiejszego dnia stanowi fundament wiary wszystkich chrześcijan?
Pomimo wielu różnych i bardzo odmiennych interpretacji postaramy się rozjaśnić najważniejsze jej zagadnienia.

Gdzie nas obserwować

Nadchodzące webinaria