Zapewne wszystkim Betlejem będzie kojarzyć się z miejscem narodzin Jezusa Chrystusa. Nieco mniej osób będzie wiedziało, że z tego miasta pochodził również król Dawid. A bardzo mało znanym faktem jest, że już w tamtych czasach miasto to nie było jedynym noszącym tę nazwę, a co więcej, jego pierwotna nazwa była inna. Zobaczmy, co mówi o tym Biblia.

1 Moj. 35:16,19 wspomina okoliczności śmierci Racheli, żony patriarchy Jakuba, podając miejsce jej śmierci – używa do tego dwóch nazw: „Potem wyruszyli z Betel i gdy mieli kawałek drogi do Efraty, Rachela zaczęła rodzić, a poród miała ciężki. Tak to umarła Rachela i została pogrzebana na drodze do Efraty, czyli Betlejem”. Miasto to jest później w Biblii niejednokrotnie określane obiema tymi nazwami, jak np. w Mich. 5:2, który mówi o proroctwie przyjścia Mesjasza: „Ale ty, Betlejem Efrata, choć jesteś najmniejsze wśród tysięcy w Judzie, z ciebie jednak wyjdzie mi ten, który będzie władcą w Izraelu, a jego wyjścia są od dawna, od dni wiecznych”. Jako że z tego miasta pochodził wielki mąż stanu Izraela, król Dawid, w późniejszym czasie nazywane było ono również „miastem Dawida”, jak mamy zapisane m.in. w Łuk. 2:4: „Poszedł też Józef z Galilei, z miasta Nazaret, do Judei, do miasta Dawida, zwanego Betlejem, ponieważ pochodził z domu i z rodu Dawida”.

Z kolei z uwagi na jego położenie bywa ono również nazywane w Biblii „Betlejem judzkim” – przykładem może być 1 Sam. 17:12: „Dawid był synem tego Efratejczyka z Betlejem judzkiego, imieniem Jesse, który miał ośmiu synów. Za czasów Saula był on stary i podeszły w latach”. Ta ostatnia nazwa spełniała również dodatkową funkcję – pozwalała odróżnić od siebie dwa miasta o tej samej nazwie. Drugie z nich wspominane jest znacznie rzadziej, w bardzo nielicznych wersetach biblijnych – jednym z nich jest Joz. 19:15 (przytoczony wraz z w. 16): „Obejmowała również Kattat, Nahalal, Szimron, Idala i Betlejem: dwanaście miast wraz z przyległymi do nich wioskami. Oto dziedzictwo synów Zebulona według ich rodzin, te miasta i przyległe do nich wioski”. Znajdowało się ono w zupełnie innymi miejscu – na terytorium Zebulona, znacznie bardziej na północ.
Na koniec pytanie do Was – wiecie, co oznacza „Betlejem”? Dajcie znać w komentarzach ?

Pozostaw komentarz

Informacje kontaktowe

Informacje kontaktowe

kontakt@uwierzbogu.pl
www.UwierzBogu.pl

Co takiego jest w Biblii - mimo wielu starań, aby ta natchniona przez Boga księga przestała istnieć - że do dzisiejszego dnia stanowi fundament wiary wszystkich chrześcijan?
Pomimo wielu różnych i bardzo odmiennych interpretacji postaramy się rozjaśnić najważniejsze jej zagadnienia.

Gdzie nas obserwować

Nadchodzące webinaria

Nadchodzące webinary

NARODZIŁ SIĘ WAM ZBAWICIEL | WEBINAR [#69]
sob., gru 17
NARODZIŁ SIĘ WAM ZBAWICIEL | WEBINAR [#69]