UR CHALDEJSKIE

UR CHALDEJSKIE

„A on odpowiedział: Mężowie bracia i ojcowie, słuchajcie! Bóg chwały ukazał się naszemu ojcu Abrahamowi, gdy był w Mezopotamii, zanim zamieszkał w Charanie. I powiedział do niego: Opuść swoją ziemię i swoją rodzinę i idź do ziemi, którą ci wskażę. Wtedy wyszedł…

KIM BYLI BIBLIJNI PATRIARCHOWIE?

KIM BYLI BIBLIJNI PATRIARCHOWIE?

Słowo “patriarcha”, pochodzące z greki, wywodzi się od dwóch wyrazów: “patria” – rodzina i “archos” – władca. Można to zatem przetłumaczyć jako “głowa rodu”, ale czasem używa się także słowa “praojciec”. Obydwa te słowa trafnie opisują patriarchów biblijnych, o których jest dzisiejszy post. Byli oni praojcami narodu izraelskiego i przywódcami rodzin, z których ten naród powstał. Ich przywództwo opierało się na porozumieniu z Bogiem Jahwe – poprzez nich On kierował życiem ich rodzin i złożył im wielkie obietnice na przyszłość…

O PRÓBACH

O PRÓBACH

“Stal – to żelazo plus silne rozżarzenie. Gleba – to skała plus skwar słoneczny lub miażdżąca moc lodowców. Płótno – to len plus mycie, które oczyszcza, czesanie, które oddziela, międlenie, które rani i czółenko tkackie, które układa nitki tworząc tkaninę. Podobnie i ludzki charakter potrzebuje szeregu takich plusów. Świat nie zapomina wielkich charakterów. Ale wielkie charaktery nie kształtują się przez rozkosze, lecz przez cierpienia…

BÓG JAKO WSPANIAŁY OJCIEC

BÓG JAKO WSPANIAŁY OJCIEC

Osoby, które miały szczęście wychowywać się w szczęśliwej rodzinie i mieć mądrego, kochającego ojca, często wspominają, że była i jest to jedna z najważniejszych relacji w ich życiu. Tacy ojcowie są dla swych dzieci nie tylko opiekunami, ale także wzorami i nauczycielami życia. Nie tylko wraz z matką fizycznie dają im życie, a potem fizycznie je podtrzymują, ale ożywiają ich wnętrze, dają siłę, inspirację, a także lekcje, które przygotowują do samodzielności i dorosłości…

NAJWAŻNIEJSZA CECHA CHARAKTERU

NAJWAŻNIEJSZA CECHA CHARAKTERU

Na charakter człowieka składa się zespół cech, które wyrażają się w zachowaniu, usposobieniu, sposobie bycia. Można zadać pytanie, która z tych cech jest najważniejsza, o największej sile oddziaływania? Jednoznaczną odpowiedź daje apostoł Paweł w jakże znanym powszechnie fragmencie…

MÓJ CHARAKTER A MOJA PRZYSZŁOŚĆ, czyli WSZYSTKO ZACZYNA SIĘ OD MYŚLI

MÓJ CHARAKTER A MOJA PRZYSZŁOŚĆ, czyli WSZYSTKO ZACZYNA SIĘ OD MYŚLI

Mówi się, że jeśli Chińczycy chcą komuś źle życzyć, to wypowiadają zdanie: „Obyś żył w ciekawych czasach”. Trudno nie ulec wrażeniu, że dzisiejszy świat jest spełnieniem tego życzenia. Ogromnemu postępowi cywilizacyjnemu towarzyszy równie wielki relatywizm moralny. Coś, co przez tysiąclecia uchodziło za zaletę i piękną cechę charakteru, dzisiaj oceniane może być zupełnie inaczej…

JAK ZMIENIĆ SWOJE ŻYCIE NA LEPSZE (DZIĘKI SŁOWU BOŻEMU)

JAK ZMIENIĆ SWOJE ŻYCIE NA LEPSZE (DZIĘKI SŁOWU BOŻEMU)

Nie ma nic odkrywczego w stwierdzeniu, że aby zmienić swoje życie, należy zmienić siebie – swój charakter, swoje zwyczaje, skłonności, odruchy, swoje relacje z innymi ludźmi. Wielu jednak nie dowierza, że to w ogóle możliwe. Mówią: “Taki już jestem – taki się urodziłem… tak mnie wychowano… tak uformowało mnie życie – i taki umrę”. Taka postawa zdradza brak chęci, by się zmieniać, by coś w sobie poprawiać. Czasem słyszy się także…

KWIATY CHARAKTERU

KWIATY CHARAKTERU

Panna G. miała trudny charakter. Była porywcza, samowolna, przywykła robić wszystko po swojemu. Aż pewnego dnia uległa strasznemu wypadkowi i została kaleką na całe życie. Dusza jej, wstrząśnięta do głębi, nie chciała poddać się takiemu losowi, Pewnego razu dziewczynę tę, znajdującą się w stanie ciągłego narzekania i buntu, odwiedził pewien misjonarz pracujący wśród górali. Opowiedział jej przypowieść o wąwozie…

WIARA CZYNI CUDA

WIARA CZYNI CUDA

Któż z nas nie słyszał tego powiedzenia? Zazwyczaj w naszym życiu jest ono używane metaforycznie, na przykład wówczas, gdy stoimy przed niezwykle trudnym zadaniem i po prostu musimy uwierzyć, że jest to coś, co będziemy w stanie wykonać…

Informacje kontaktowe

Informacje kontaktowe

kontakt@uwierzbogu.pl
www.UwierzBogu.pl

Co takiego jest w Biblii - mimo wielu starań, aby ta natchniona przez Boga księga przestała istnieć - że do dzisiejszego dnia stanowi fundament wiary wszystkich chrześcijan?
Pomimo wielu różnych i bardzo odmiennych interpretacji postaramy się rozjaśnić najważniejsze jej zagadnienia.

Gdzie nas obserwować

Nadchodzące webinaria

Nadchodzące webinary

DEMOKRACJA W KOŚCIELE | WEBINAR [#53]
niedz., październik 24
DEMOKRACJA W KOŚCIELE | WEBINAR [#53]