GDYBY NIE PRZYSZEDŁ CHRYSTUS

GDYBY NIE PRZYSZEDŁ CHRYSTUS

Kilka lat temu przed świętami pamiątki narodzenia Pana Jezusa została wydana niezwykła kartka świąteczna pod tytułem: „Gdyby nie przyszedł Chrystus”. Jej treść była oparta na słowach naszego Zbawiciela: „Gdybym nie przyszedł (Ew. Jana 15:22)”. Kartka ta przedstawiała pewnego kaznodzieję, który zasnął głębokim snem w swoim pokoju w Wigilię Święta Narodzenia Pańskiego i przyśnił mu się sen o świecie, w którym Jezus nigdy się nie narodził…

ODNOWIENIE SERCA

ODNOWIENIE SERCA

Do zakończenia roku pozostały już tylko trzy tygodnie. Mijający czas z pewnością skłania wielu z nas do zastanawiania się nad swoim życiem, nad swoimi osiągnięciami i porażkami oraz do myślenia o przyszłości. Jeśli jest coś, co chcielibyśmy poprawić w naszej sytuacji, warto zacząć od siebie samego – od swojego serca…

DUCH ŚWIĘTY W ŻYCIU CHRZEŚCIJANINA

DUCH ŚWIĘTY W ŻYCIU CHRZEŚCIJANINA

Odnosząc się do Ducha Świętego, Pismo Święte używa różnych określeń, jak np.: Duch Boży, Duch Pana, Duch Chrystusa, czy po prostu Duch, a także terminów opisowych, jak Pocieszyciel, Duch Łaski, Duch Świętości itp. Jako chrześcijanie jesteśmy w Słowie Bożym zachęcani, aby o Ducha Świętego prosić, napełniać się nim, nie zagaszać go. Warto więc zastanowić się, czym jest ten Duch i jaką rolę odgrywa w życiu chrześcijanina…

O ODPOWIEDZIACH NA MODLITWY

O ODPOWIEDZIACH NA MODLITWY

“Wiele nieporozumień w naszym chrześcijańskim życiu ma miejsce w związku z odpowiedziami na nasze modlitwy. Bywa tak, że modlimy się o cierpliwość, a Ojciec nasz Niebieski daje nam takie warunki, w których nasza cierpliwość zostaje w wyższym stopniu poddana próbie, gdyż „ucisk wywołuje cierpliwość” (Rzym. 5:3)…

CZY WARTO BYĆ POKORNYM?

CZY WARTO BYĆ POKORNYM?

W świecie, gdzie promuje się pogoń za osobistym sukcesem i kładzie duży nacisk na samoakceptację, wiarę w siebie i walkę o swoje prawa, a nawet stawianie siebie i swoich potrzeb na pierwszym miejscu, idea pokory może wydawać się przeżytkiem. Nawet w naszym języku mamy negatywnie nacechowanie słowo “upokorzenie” – synonim poniżenia, wymuszenia na kimś pokory i poddania się. Sprawia to, że słysząc apel “Bądź pokorny”, mimowolnie obawiamy się, że ktoś zażąda od nas wyrzeczeń i cierpień lub zechce wykorzystać nasz brak oporu…

BIBLIA O PATRIOTYZMIE

BIBLIA O PATRIOTYZMIE

Patriotyzm oznacza umiłowanie swojej ojczyzny – zatem jest to forma uczucia. Tak jak prawdziwe uczucie prowadzi do odpowiednich czynów, tak i prawdziwy patriotyzm to nie tylko nieożywiona idea, ale i postawa z niej wynikająca. Jest nią gotowość do poświęcenia się dla swojego narodu, stawianie jego interesów ponad własne. Czy takie przykłady znajdziemy w Biblii?…

Informacje kontaktowe

Informacje kontaktowe

kontakt@uwierzbogu.pl
www.UwierzBogu.pl

Co takiego jest w Biblii - mimo wielu starań, aby ta natchniona przez Boga księga przestała istnieć - że do dzisiejszego dnia stanowi fundament wiary wszystkich chrześcijan?
Pomimo wielu różnych i bardzo odmiennych interpretacji postaramy się rozjaśnić najważniejsze jej zagadnienia.

Gdzie nas obserwować

Nadchodzące wideokonferencje