Wszystkie webinaria

CZYM JEST PRAWDZIWA EWANGELIA? | WEBINARIUM [#81]

 

Podczas grudniowych świąt wielu chrześcijan wspomina na słowa, które na polach betlejemskich wypowiedzieli aniołowie do pasterzy. Zapowiadali oni „radość wielką”, którą miał przynieść przychodzący na świat Zbawiciel.
Głębia słów ukryta w tej zapowiedzi będzie tematem naszego przedświątecznego spotkania.

Podczas wideokonferencji poszukamy odpowiedzi m.in. na następujące pytania:

  • Dlaczego w ogóle potrzebny był Zbawiciel?
  • Kogo obejmuje obietnica „wielkiej radości”?
  • Kiedy możemy spodziewać się wypełnienia tej zapowiedzi?

Odpowiedzi na te pytania postaramy się zawrzeć w temacie „Czym jest prawdziwa Ewangelia?”, do wysłuchania którego serdecznie zapraszamy

 

PROROCTWO DANIELA | WEBINARIUM [#80]

 

Posąg, który przyśnił się Nabuchodonozorowi tak przeraził króla, że postanowił dowiedzieć się, jaka jest tajemnica tego snu. Tajemnicę tę wyjaśnił nieznany nikomu hebrajski młodzieniec Daniel…

Sen Nabuchodonozora to część wielkiego i tajemniczego proroctwa, które od lat przykuwa uwagę ludzi wierzących, kochających Boga i Chrystusa. Sam Jezus wspomina o nim w 24 rozdziale Ewangelii Mateusza, podsumowując słowami „Kto czyta, niech uważa”. Chcielibyśmy was zatem zaprosić na rozważania biblijne na temat tego proroctwa.

Zastanowimy się nad następującymi kwestiami:

   • Kim był biblijny Daniel i w jakich czasach żył?
   • Jaka jest interpretacja snu o posągu?
   • Jakie znaczenie ma to proroctwo dla nas?

Odpowiedzi na te pytania postaramy się zawrzeć w temacie „Proroctwo Daniela”, do wysłuchania którego serdecznie zapraszamy

 

CZY LUTER MIAŁ RACJĘ? | WEBINARIUM [#79]

 

Minęło już ponad pięćset lat od czasu, gdy Marcin Luter – niemiecki doktor teologii, mnich augustiański, prezbiter katolicki z Wittenbergi ogłosił 95 tez krytykujących nauki i praktyki kościoła katolickiego, dając wyraźny początek ruchowi reformacji.

Marcin Luter to postać wyjątkowa. Kościoły protestanckie uznają go za bohatera wiary, reformatora i odnowiciela Kościoła. Kościoły anglikańskie zaliczają go do grona świętych. Kościół katolicki ekskomunikował Lutra i jego zwolenników w 1521 roku.

Poglądy Lutra nadal budzą z jednej strony uznanie, a z drugiej wzbudzają wiele kontrowersji, dlatego celem wykładu będzie rozważenie następujących zagadnień:

  • Czy praktyka sprzedawania odpustów jest zgodna z Pismem Świętym?
  • Co na temat podstawowych zasad jego nauki, czyli: „Sola scriptura – jedynie Pismo, sola fide – jedynie wiara, sola gratia – jedynie łaska, solus Christus – jedynie Chrystus, solum Verbum – jedynie Słowo”, mówi Biblia?
  • Czy jego postawa wobec Żydów, heretyków i „czarownic” była słuszna?

Odpowiedzi na te pytania postaramy się zawrzeć w temacie „Czy Luter miał rację?”, do wysłuchania którego serdecznie zapraszamy

 

CZY CHRZEŚCIJAN OBOWIĄZUJE SABAT? | WEBINARIUM [#78]

 

Niektórzy wierzący chrześcijanie naszych czasów kładą wielki nacisk na obchodzenie sabatu, twierdząc, że wszystkich chrześcijan obowiązuje Dekalog, a co za tym idzie – również przykazanie dotyczące sabatu. Czwarte z Dziesięciu Przykazań mówi o traktowaniu sabatu, siódmego dnia tygodnia, jako dzień święty. Przez sześć dni można pracować, ale dzień siódmy jest sabatem dla Boga Jehowy i nie wolno wykonywać żadnej pracy.

Chcąc rzucić światło na to zagadnienie, w najbliższym webinarium przedstawimy więc temat „Czy chrześcijan obowiązuje sabat?” na podstawie nauk Słowa Bożego.

Naszym celem będzie udzielenie odpowiedzi na następujące pytania:

  • Kogo i od kiedy obowiązuje sabat?
  • Czy chrześcijan obowiązuje Dziesięć Przykazań?
  • Czy chrześcijan obowiązuje prawo sabatu?

 

PASTERZE KOŚCIOŁA | WEBINARIUM [#77]

 

Trzeba przyznać, że w ostatnich czasach nauczyciele i przewodnicy różnych Kościołów nie maja dobrej passy. Różnego rodzaju skandale obyczajowe, tendencje polityczne i ultrakonserwatyzm niektórych mocno nadszarpnęły ich wizerunek. Jeżeli dodamy do tego wzrost wiedzy i świadomości społeczeństwa, to sytuacja „Pasterzy Kościoła” wydaje się być bardzo trudna – chyba tak trudna, jak nigdy dotąd.

Dlatego w naszym temacie sprawdzimy, co Biblia mówi na temat Pasterzy w Kościele:

  • czy ogóle są oni potrzebni ?
  • jeśli nie, to jak maja zachować się „owce” bez swoich przewodników?
  • jeśli tak, to jakie maja zadania i kto ich powołuje?
  • jakie wymagania osobiste powinni spełniać?

 

CZY CZEKA NAS ARMAGEDON? | WEBINARIUM [#76]

 

Motyw końca świata jest obecny w umysłach ludzi zarówno w obszarze religii, jak i popkultury. Dla niektórych ta wizja nosi zaczerpniętą z Biblii nazwę „Armagedon”.

Armagedon jest utożsamiany z całkowitym zniszczeniem Ziemi i wszystkiego, co na niej się znajduje lub też z unicestwieniem większości ludzi za wyjątkiem garstki „wybranych”.
Co jednak tak naprawdę mówi Biblia o Armagedonie? Czy powyższe interpretacje są zgodne z charakterem Boga, jej Autora?…

W webinarium poświęconym temu tematowi postaramy się odpowiedzieć na niektóre pytania:

– Czym jest biblijny Armagedon i dlaczego musi nastąpić?
– Co czeka ludzkość w Armagedonie? Czy można będzie się przed nim uchronić?
– Czy nasza planeta przetrwa Armagedon?
– Jaka jest przyszłość po Armagedonie?

 

DWUNASTY APOSTOŁ | WEBINARIUM [#75]

 

Po zdradzie i samobójczej śmierci Judasza jedno miejsce w gronie dwunastu zostało wolne. Apostoł Piotr zaproponował, by uzupełnić to puste miejsce przez rzucenie losu. Wybór padł na Macieja – ale czy znalazł on akceptację Jezusa?

Z drugiej strony Nowy Testament przedstawia nam postać Św. Pawła. Ten faryzeusz z Tarsu, prześladowca pierwszych chrześcijan, staje się jednym z najgorliwszych głosicieli Jezusa Chrystusa i nazwany jest Apostołem.

A zatem:

  • Kim byli Apostołowie?
  • Kto mógł wybrać następcę Judasza?
  • Maciej czy Paweł – kto został dwunastym Apostołem?
  • A może było więcej niż dwunastu Apostołów?

 

WOLNA WOLA A PRAWO BOŻE | WEBINARIUM [#74]

 

Z jednej strony wydaje nam się oczywiste, że każdy z nas ma wolną wolę. Z drugiej pojawia się myśl o przeznaczeniu, o tym, że Bóg kieruje w jakiś sposób naszym życiem, że w życiu chrześcijan nie ma przypadków. Może narodzić się wątpliwość, czy rzeczywiście sami decydujemy o swoim losie.
Pewnie czasem zastanawialiście się, jak jedno z drugim pogodzić: Czy wpływ Boga narusza naszą wolną wolę? Czy prawo Boże daje nam rzeczywiście wolny wybór?…

Zastanowimy się nad tym wspólnie, wykorzystując do tego celu Słowo Boże, Biblię – tam podczas wykładu poszukamy odpowiedzi na poniższe pytania:

– Czy Bóg wyposażył nas w wolną wolę?
– Czy Boże prawo, wszechmoc Boga i Jego plany ograniczają naszą wolną wolę?
– Czy przeznaczenie determinuje nasze życie?

Wszystkie te poglądy zbadamy w świetle Biblii, aby przekonać się, co Słowo Boże ma do powiedzenia o w tak ważnej kwestii.

 

BARANEK WIELKANOCNY W STARYM I NOWYM TESTAMENCIE | WEBINARIUM [#73]

 

Marzec i kwiecień to czas, w którym wiele wyznań dorocznie obchodzi święto Wielkanocy. W kontekście tego wydarzenia często wspomina się o baranku i jego symbolice, która sięga tysięcy lat wstecz. Biblia niejednokrotnie wprost nazywa Jezusa Barankiem. Co to jednak tak naprawdę oznacza?

W najbliższym webinarium zastanowimy się nad tematem „Baranek Wielkanocny w Starym i Nowym Testamencie” i postaramy się odpowiedzieć na następujące pytania:

1. Jaka jest geneza porównania Jezusa do baranka?
2. Co to zwierzę ma wspólnego ze Zbawicielem?
3. Jaką wartość zawiera w sobie śmierć symbolicznego Baranka?

 

CZY ISTNIEJE ŻYCIE PO ŚMIERCI? | WEBINARIUM [#72]

 

Od początku dziejów ludzkości kwestia tego, co czeka nas po śmierci była jednym z najważniejszych pytań filozoficznych. Na przestrzeni wieków temat ten był przedmiotem gorących dyskusji i powodem powstania bardzo różnych poglądów.

Do dziś ludzkość nie osiągnęła w tej sprawie zgodności, bowiem żaden człowiek „stamtąd” nie wrócił, by dać świadectwo żyjącym. Moment śmierci w większości z nas budzi strach, ból i niepewność.

Z tego powodu w najbliższym webinarium zajmiemy się tematem „Czy istnieje życie po śmierci?”. W naszych rozważaniach krytycznie przeanalizujemy różne powstałe na ten temat teorie:
1. Kiedy umierasz, kończy się wszystko i przechodzisz w niebyt.
2. Z chwilą śmierci zaczyna się dopiero pełnia życia.
3. Życie to nieustanna wędrówka dusz.
Wszystkie te poglądy zbadamy w świetle Biblii, aby przekonać się, co Słowo Boże ma do powiedzenia o w tak ważnej kwestii. Na koniec będzie możliwość zadania pytań, na które mówca odpowie.

 

Nadchodzące webinary

TYSIĄCLECIE W BIBLII | WEBINAR [#88]

„Już na wschodzie zorzy blask zwiastuje jasny dzień: to Tysiąclecia świta brzask, złowrogi pierzcha cień”… Poruszając się w kręgu zagadnień biblijnych i chrześcijańskich, można spotkać się z określeniem „tysiąclecie”, które

Informacje kontaktowe
KONTAKT@UWIERZBOGU.PL

Co takiego jest w Biblii – mimo wielu starań, aby ta natchniona przez Boga księga przestała istnieć – że do dzisiejszego dnia stanowi fundament wiary wszystkich chrześcijan?
Pomimo wielu różnych i bardzo odmiennych interpretacji postaramy się rozjaśnić najważniejsze jej zagadnienia.

Gdzie nas obserwować
YOUTUBE: