Wszystkie webinaria

Nowe przykazanie na Nowy Rok [#45]

Większość z nas rozpoczyna nowy rok od uczynienia postanowień. Z pewnością każdy chrześcijanin czyni postanowienie, że będzie przestrzegać przykazań danych nam przez Boga.

Żeby to było możliwe, musimy sobie jednak najpierw odpowiedzieć na bardzo ważne pytania:

Czy obowiązuje nas Dekalog?
Które przykazanie jest najważniejsze?
Dlaczego Jezus dał „nowe przykazanie”?
W jaki sposób możemy realizować przykazania w naszym codziennym życiu?

Jeżeli Twoim pragnieniem jest uzyskanie odpowiedzi na powyższe pytania, to zapraszam Cię serdecznie do oglądania nagrania organizowanego przez nas spotkania online.

Bóg nasz jeden jest [#44]

Z pewnością jedną z najważniejszych biblijnych doktryn jest nauka o Bogu. Żyd. 11:6 mówi: „A bez wiary nie można podobać się Bogu; albowiem ten, co przystępuje do Boga, wierzyć musi, że jest Bóg, a że nagrodę daje tym, którzy go szukają”.

Istnienie inteligentnego Stwórcy jest dla nas doskonale widoczne w całym świecie. Doskonałość Jego stworzenia jest widoczna w budowie i możliwościach ludzkiego ciała i umysłu, jak również w pięknie i harmonii działania praw natury wokół nas. To właśnie tego Stwórcę, naszego Boga, instynktownie czcimy i wielbimy.

Powiększyły grono aniołków…? Wszystkie dzieci zmartwychwstaną! [#43]

Śmierć dziecka jest niewyobrażalną tragedią. Żadne słowa nie są w stanie złagodzić tego bólu.
Nigdy nie zadowalały mnie słowa: „Bóg tak chciał”, czy „powiększyły grono aniołków”. Właśnie dlatego podjąłem próbę rozważenia tego trudnego tematu tylko i wyłącznie na podstawie Słowa Bożego – Biblii.
Postaram się w oparciu o Pismo Święte wykazać, że:
1. Wszystkie dzieci zmartwychwstaną, zostaną przywrócone do życia.
2. Dzieci po śmierci nie są aniołkami ozdabiającymi niebo.
3. Żaden człowiek nie jest po śmierci męczony i nie przebywa w żadnej „otchłani”.
Zagadnienia te zostały omówione w nagraniu wideokonferencji. Zachęcamy do oglądania.

Apostoł Jan [#42]

Apostoł Jan – uczeń Chrystusa, autor Ewangelii i Objawienia – to jedna z najciekawszych postaci Nowego Testamentu.
Został szczególnie wyróżniony określeniem “umiłowany uczeń”, ale to tylko jedna z wielu rzeczy, jakie można o nim powiedzieć.

Jeżeli zatem interesuje Was ten temat, chciałbym wspólnie z Wami omówić go na podstawie Biblii.

1. Dlaczego Apostoł Jan został nazwany “umiłowanym uczniem”?
2. Co takie wyróżnienie oznacza w naszym życiu?
3. Jakie były koleje życia tego Apostoła?
4. Z jakimi problemami musiał się zmierzyć? ​
5. Co mówi o Antychryście? ​
6. Jakie ważne lekcje dla nas pozostawił?

Odpowiedzi na te pytania postaramy się zawrzeć w temacie “Apostoł Jan”, do wysłuchania którego serdecznie zapraszamy.

Kobieta w świetle Biblii [#41]

Zastanawiając się nad wszystkimi ” wielkimi ” religiami jakie spotykamy w dziejach tego świata dochodzimy do wniosku że rola kobiety jest albo bardzo pomniejszona, albo wręcz zdegradowana do poziomu ” nie człowieka”. Wydarzenia ostatnich tygodni w naszym kraju związane z ochroną kobiet w wypadku przemocy domowej w tak zwanej Konwencji Stambulskiej skłaniają do zastanowienia się nad kwestią kobiety w życiu społecznym i religijnym ,zważając że żyjemy w kraju tak zwanym chrześcijańskim o blisko tysięcznej tradycji.

Jeżeli interesuje Was ten temat chciałbym wspólnie z Wami omówić go na podstawie jedynego autorytetu na tym świecie, Słowa Bożego , Biblii.

Modlitwa Pańska [#40]

Zastanawiając się nad wszystkimi ” wielkimi ” religiami jakie spotykamy w dziejach tego świata dochodzimy do wniosku że rola kobiety jest albo bardzo pomniejszona, albo wręcz zdegradowana do poziomu ” nie człowieka”. Wydarzenia ostatnich tygodni w naszym kraju związane z ochroną kobiet w wypadku przemocy domowej w tak zwanej Konwencji Stambulskiej skłaniają do zastanowienia się nad kwestią kobiety w życiu społecznym i religijnym ,zważając że żyjemy w kraju tak zwanym chrześcijańskim o blisko tysięcznej tradycji.

Jeżeli interesuje Was ten temat chciałbym wspólnie z Wami omówić go na podstawie jedynego autorytetu na tym świecie, Słowa Bożego , Biblii.

Dlaczego kochający Bóg dozwala na klęski? [#39]

Żyjemy w czasie, gdy często zdarzają się katastrofy i klęski żywiołowe. Dodatkowo ludzi dotykają liczne choroby, cierpienia, kłopoty, smutki, stopniowe umieranie i ostatecznie sama śmierć.

Wielu ludzi zastanawia się nad tym i pyta:

„Dlaczego Bóg temu nie zapobiegł?”
„Dlaczego na to dozwolił?”
„Dlaczego Bóg to zrobił?” albo „Gdzie był Pan Bóg, kiedy wydarzyła się ta lub inna tragedia?”

Pytania te zawierają w sobie pewne oskarżenia wobec Boga. Czy można zgodzić się z takim zrozumieniem tego tematu?

Faryzeusze – kim byli? Czy ich potępienie przez Jezusa ma dla nas znaczenie? [#38]

Jezus Chrystus w 23 rozdziale Ewangelii Mateusza skierował bardzo krytyczne słowa w kierunku faryzeuszy i uczonych w Piśmie. Nazwał ich „obłudnikami” i przyrównał do „grobów pobielanych, z które z zewnątrz wyglądają pięknie, lecz wewnątrz pełne są kości trupich i wszelkiego plugastwa”. Bardzo mocne słowa, prawda?

Stąd zrodziły się u mnie pytania:

Kim byli faryzeusze? I kiedy powstało to stronnictwo żydowskie?

Wielu chrześcijan czytając ewangelie zadaje sobie pytania:

Kim byli faryzeusze? ​
Dlaczego Jezus Chrystus ich tak ostro skrytykował?
Jak można odnieść to do współczesnych chrześcijan?

Odpowiedzi na te pytania poszukamy w Piśmie Świętym podczas naszego spotkania.

Co Biblia mówi o… Pierwszej Komunii? [#37]

Co roku miesiąc maj nierozerwalnie kojarzy się nam z uroczystościami tzw. Pierwszej Komunii Świętej. Nierzadko można spotkać wtedy na ulicach polskich miast dzieci odświętnie ubrane dzieci, przygotowujące się do tej uroczystości.

Warto przy tej okazji sięgnąć do Biblii, by z jej pomocą odpowiedzieć sobie na trzy pytania:

Czym była Ostatnia Wieczerza, na którą powołują się dziś chrześcijanie?
Kto był na nią zaproszony i co to może dla nas oznaczać?
Jak często powinno się ją uroczyście wspominać?

Odpowiedzi na te pytania poszukamy w Piśmie Świętym podczas naszego kolejnego spotkania.

Biblia – natchniona ksiega Boża? [#36]

Biblia zawsze budziła skrajne uczucia. Przez jednych nazywana jest Pismem Świętym, drudzy traktują ją jako zbiór bezwartościowych mitów i legend.

Wielu ludzi czytających Biblię zadaje sobie pytania:
1. Kto jest jej autorem?
2. Czy Biblia to tylko zbiór różnych mitów i legend napisanych przez kilkudziesięciu ludzi?
3. Czy Bóg rzeczywiście wpływał na pisarzy Biblii, aby pisali pod Jego natchnieniem to, czego sobie życzył?

Odpowiedzi na te pytania zależy nasze spojrzenie na treść Biblii oraz decyzja, czy jej wierzyć, czy nie.

Informacje kontaktowe

Informacje kontaktowe

kontakt@uwierzbogu.pl
www.UwierzBogu.pl

Co takiego jest w Biblii - mimo wielu starań, aby ta natchniona przez Boga księga przestała istnieć - że do dzisiejszego dnia stanowi fundament wiary wszystkich chrześcijan?
Pomimo wielu różnych i bardzo odmiennych interpretacji postaramy się rozjaśnić najważniejsze jej zagadnienia.

Gdzie nas obserwować

Nadchodzące webinaria

Nadchodzące webinary

Czym jest wiara? | Webinarium [#48]
sob, Kwi 17
Czym jest wiara? | Webinarium [#48]