Bóg, Wielki Stwórca, Wszechmocny, Wszechwiedzący, Wszechobecny. Wspaniały jest nasz Bóg, któremu zawdzięczamy wszystko, i z którym pragniemy budować naszą relację. Oczywiste jest, że taką relację można zbudować tylko poprzez Jego poznanie. Bóg JAHWE nie jest “nieznanym bogiem”, któremu stawia się pomniki i którego czci się bez Jego znajomości, jak czynili to Ateńczycy, do których przemawiał Apostoł Paweł (Dz. Ap. 17:22-34 [BT]).
 
Pan Bóg dał nam siebie poznać w swoim Słowie – Biblii. Z kart tej księgi poznajemy Jego istotę i charakter. Gdy wnikamy w Pismo Święte, rysuje nam się obraz Boga pełnego mądrości, miłości, sprawiedliwości i mocy.
Chcemy zachęcić Was do poznania najważniejszych cech charakteru Boga, które ściśle ze sobą współdziałają i się uzupełniają. Mądrość jest taktownym i ufnym używaniem wiedzy w nadziei osiągnięcia dobrych rezultatów. Nie można nazwać mądrym tego, kto ma wiedzę, ale nie wykorzystuje jej dla dobrych celów.

MĄDROŚĆ W STWARZANIU
? “Pan umocnił ziemię mądrością, niebiosa utwierdził rozumem. Przez Jego wiedzę wytrysły odmęty, a rosę spuszczają obłoki” – Ks. Przysł. 3:19-20 [BT].
Już od pierwszych słów Biblii zapoznajemy się z niezwykłą mądrością naszego Stwórcy. Ukazał się jako Stwórca nie tylko rzeczy, ale także praw natury, które nimi rządzą.
Życie na Ziemi nie powstało przypadkowo. Większość astronomów – tak ateistów, jak i wierzących w Boga – stwierdza, iż cały wszechświat wskazuje, że wszystko zostało odpowiednio zaplanowane i dostrojone po to, by zaistniało życie.
Badając wszechświat, wielu naukowców musiało przyznać, że ich odkrycia potwierdzają istnienie Boga. Obserwacja wspaniałego, bezkresnego nieba sprawiła, że naukowiec niegdyś będący ateistą, Paul Davies, nazwał dzieło Boga “genialnym projektem”.
? “Niebiosa głoszą chwałę Boga, dzieło rąk Jego nieboskłon obwieszcza” – Ps. 19:2 [BT].

MĄDROŚĆ CZŁOWIEKA
W Księdze Genesis czytamy o stworzeniu pierwszego człowieka. Adam był stworzony jako doskonały i kiedy Pan Bóg spojrzał na wszystko, co uczynił, człowieka określił jako stworzenie “bardzo dobre”.
? “Stworzył więc Bóg człowieka na swój obraz, na obraz Boży go stworzył: stworzył mężczyznę i niewiastę” – Ks. Rodz. 1:27 [BT].
Nie oznacza to, że człowiek był stworzony bogiem, ale że miał umysłowe i moralne podobieństwo do Pana Boga.
Człowiek ma mądrość, temu nikt nie zaprzeczy, więc o ile większą jest mądrość Boga:
? “Bo jak niebiosa górują nad ziemią, tak drogi moje – nad waszymi drogami i myśli moje – nad myślami waszymi”- Iz. 55:9 [BT].

MĄDRY PLAN BOGA – DOZWOLENIE NA ZŁO
Obecna sytuacja świata napawa przerażeniem wielu myślących ludzi. Do tej sytuacji doprowadził grzech pierwszych rodziców w raju i przez wieki rosnąca degradacja rodziny ludzkiej.
Bóg nie tylko przewidział, że człowiek, który otrzyma wolność wyboru, z powodu niemożności pełnej oceny grzechu i jego skutków wybierze grzech, ale także wiedział, że kiedy człowiek zaznajomi się z grzechem, wciąż będzie go wybierał.
? “Zaiste i gniew człowieczy chwalić cię musi, a ty ostatek zagniewania skrócisz” – Ps. 76:11 [BG].
Dlaczego grzech został dozwolony? Aby nauczyć nienawiści do niego z powodu jego straszliwych skutków. Jeśli grzech zniechęci ludzkość do jego dalszego czynienia, wtedy rzeczywiście przyniesie Bogu chwałę.

Bóg wie, ma mądrość, jak pokierować wszelkimi warunkami, aby grzech mimo szeregu nieszczęść miał reformujący wpływ na ludzkość.
Ludzkość nie będzie chciała żyć dalej w grzechu, mając doświadczenie z nim i mając możliwość lepszego życia w warunkach doskonałych, jakie szykuje Bóg dla ludzi. Bóg realizuje bowiem swój plan w celu założenia swego Królestwa z wiecznym panowaniem sprawiedliwości w miejsce upadających, niesprawiedliwych, obecnych królestw tego świata – pomimo ich dramatycznych wysiłków utrzymania się na powierzchni politycznego istnienia.

Plan Boży jest wspaniały i zdecydowanie przewyższa myśli ludzkie. A w przyszłości wszyscy ludzie poznają prawdziwy charakter i plan Boga.
A czy Ty zauważasz mądrość Boga w procesie twórczym? Czy widzisz Jego mądrość w otaczającym Cię świecie? Czy oceniasz mądrość Bożą, którą pokazał w swoim planie?

Pozostaw komentarz

Informacje kontaktowe

Informacje kontaktowe

kontakt@uwierzbogu.pl
www.UwierzBogu.pl

Co takiego jest w Biblii - mimo wielu starań, aby ta natchniona przez Boga księga przestała istnieć - że do dzisiejszego dnia stanowi fundament wiary wszystkich chrześcijan?
Pomimo wielu różnych i bardzo odmiennych interpretacji postaramy się rozjaśnić najważniejsze jej zagadnienia.

Gdzie nas obserwować

Nadchodzące webinaria

Nadchodzące webinary

NARODZIŁ SIĘ WAM ZBAWICIEL | WEBINAR [#69]
sob., gru 17
NARODZIŁ SIĘ WAM ZBAWICIEL | WEBINAR [#69]