Tag: charakter

CHARAKTER BOGA | WEBINARIUM [#58]

Syn Boży, Jezus Chrystus, zachęca nas, abyśmy udoskonalali nasz charakter na wzór i podobieństwo Stwórcy. W Ewangelii Mateusza 5:48 mówi: „Bądźcie wy tedy doskonali, jak Ojciec wasz niebieski doskonały jest”.
W ten sposób Jezus najwyraźniej chciał nam powiedzieć, że nie powinniśmy wyznaczać sobie niskich standardów, a najlepszym standardem jest doskonałość, gdyż w ten sposób dążymy do osiągnięcia najwyższych ideałów w zakresie naszego życia i naszego charakteru. Oczywiście nie jesteśmy w stanie w praktyce osiągnąć doskonałości podobnej Bogu, Pismo Święte naucza jednak, że doskonałość, jaką możemy osiągnąć obecnie, jest doskonałością serca, umysłu, woli i intencji. Tylko w ten sposób postępując możemy zbliżyć do tego doskonałego wzoru, który jest wystawiony przed nami. Aby to zrobić, musimy lepiej poznać ten wzór – czyli charakter Boga.

MIŁOŚĆ BOŻA A DOZWOLENIE NA ZŁO | WEBINAR [#50]

W liście od Boga do człowieka – w Słowie Bożym – mamy zapewnienie, że Bóg jest miłością. Opierając się na świadectwie Biblii, możemy wierzyć, że miłość, mądrość, moc i sprawiedliwość to atrybuty naszego Stwórcy.

A jednak, zwłaszcza wtedy, kiedy odchodzą nasi bliscy lub kiedy spotykają nas różne niepowodzenia, wielu z nas zadaje sobie pytanie:

Dlaczego tak jest?…
Dlaczego na świecie istnieje grzech i zło? Kto jest jego autorem?
Dlaczego nasz Bóg miłości pozwolił, aby pierwszy człowiek Adam zgrzeszył? Czy nie mógł temu zapobiec? ​
Jak pogodzić miłość Boga do człowieka z tym, że istnieje śmierć, cierpienie, ból, choroby i wiele innych rzeczy, które tak często doprowadzają nas do smutku, a nawet rozpaczy? ​
Jaki jest cel tych doświadczeń?

Serdecznie zapraszam wszystkich zainteresowanych do wzięcia udziału i zadawania pytań, na które postaram się odpowiedzieć po zakończonym wykładzie.

Posłuchaj i porównaj z tym swoje własne poglądy, a może zainspirujesz się, jak zmienić swoje życie na lepsze? Zapraszamy!

PRZYZWYCZAJENIA A CHARAKTER | WEBINAR [#49]

Słowo Boże wyraźnie naucza, że szansa na przyszłe życie każdego człowieka jest uzależniona od jego charakteru. Mówi się, że charakter to w zasadniczym stopniu suma naszych przyzwyczajeń, dobrych i złych.
Czy zatem nie warto przyjrzeć się, co dokładnie Biblia mówi na ten temat? W najbliższym webinarium pragniemy przedstawić naszym słuchaczom temat przyzwyczajeń i ich wpływu na charakter na podstawie informacji podanych w Słowie Bożym.

MÓJ CHARAKTER A MOJA PRZYSZŁOŚĆ, czyli WSZYSTKO ZACZYNA SIĘ OD MYŚLI

MÓJ CHARAKTER A MOJA PRZYSZŁOŚĆ, czyli WSZYSTKO ZACZYNA SIĘ OD MYŚLI

Mówi się, że jeśli Chińczycy chcą komuś źle życzyć, to wypowiadają zdanie: „Obyś żył w ciekawych czasach”. Trudno nie ulec wrażeniu, że dzisiejszy świat jest spełnieniem tego życzenia. Ogromnemu postępowi cywilizacyjnemu towarzyszy równie wielki relatywizm moralny. Coś, co przez tysiąclecia uchodziło za zaletę i piękną cechę charakteru, dzisiaj oceniane może być zupełnie inaczej…

JAK ZMIENIĆ SWOJE ŻYCIE NA LEPSZE (DZIĘKI SŁOWU BOŻEMU)

JAK ZMIENIĆ SWOJE ŻYCIE NA LEPSZE (DZIĘKI SŁOWU BOŻEMU)

Nie ma nic odkrywczego w stwierdzeniu, że aby zmienić swoje życie, należy zmienić siebie – swój charakter, swoje zwyczaje, skłonności, odruchy, swoje relacje z innymi ludźmi. Wielu jednak nie dowierza, że to w ogóle możliwe. Mówią: “Taki już jestem – taki się urodziłem… tak mnie wychowano… tak uformowało mnie życie – i taki umrę”. Taka postawa zdradza brak chęci, by się zmieniać, by coś w sobie poprawiać. Czasem słyszy się także…

KWIATY CHARAKTERU

KWIATY CHARAKTERU

Panna G. miała trudny charakter. Była porywcza, samowolna, przywykła robić wszystko po swojemu. Aż pewnego dnia uległa strasznemu wypadkowi i została kaleką na całe życie. Dusza jej, wstrząśnięta do głębi, nie chciała poddać się takiemu losowi, Pewnego razu dziewczynę tę, znajdującą się w stanie ciągłego narzekania i buntu, odwiedził pewien misjonarz pracujący wśród górali. Opowiedział jej przypowieść o wąwozie…

Informacje kontaktowe

Informacje kontaktowe

kontakt@uwierzbogu.pl
www.UwierzBogu.pl

Co takiego jest w Biblii - mimo wielu starań, aby ta natchniona przez Boga księga przestała istnieć - że do dzisiejszego dnia stanowi fundament wiary wszystkich chrześcijan?
Pomimo wielu różnych i bardzo odmiennych interpretacji postaramy się rozjaśnić najważniejsze jej zagadnienia.

Gdzie nas obserwować

Nadchodzące webinaria