Tag: wiara

O SILE MODLITWY

O SILE MODLITWY

„Idź do mrówki” (Przyp. 6, 6). Tamerlan powiadał przyjaciołom doświadczenie ze swego życia w młodych latach. “Pewnego razu”, mówił, “byłem zmuszony szukać kryjówki przed wrogami w ruinach starej budowli, gdzie pozostawałem przez wiele godzin w samotności. Pragnąc oderwać myśli od…

Czym jest wiara? [#48]

Szacuje się, że około 85% ludzi na świecie to wierzący, a ponad 30% to chrześcijanie. W zależności jednak od wyznania, definicje wiary różnią się, nierzadko powodując wzajemne niezrozumienie i rozłamy, pomimo odwoływania się do tej samej świętej księgi – Biblii. Dlaczego tak się dzieje?

W jakich słowach Biblia opisuje wiarę? Czy jest czymś tajemniczym i mistycznym, czy przeciwnie – jasnym i logicznym? I co najważniejsze: jakiej wiary oczekuje od wierzącego Bóg?
Istnienie inteligentnego Stwórcy jest dla nas doskonale widoczne w całym świecie. Doskonałość Jego stworzenia jest widoczna w budowie i możliwościach ludzkiego ciała i umysłu, jak również w pięknie i harmonii działania praw natury wokół nas. To właśnie tego Stwórcę, naszego Boga, instynktownie czcimy i wielbimy.

WIARA CZYNI CUDA

WIARA CZYNI CUDA

Któż z nas nie słyszał tego powiedzenia? Zazwyczaj w naszym życiu jest ono używane metaforycznie, na przykład wówczas, gdy stoimy przed niezwykle trudnym zadaniem i po prostu musimy uwierzyć, że jest to coś, co będziemy w stanie wykonać…

OKO WIARY

OKO WIARY

Nie ma takiego pragnienia, wzbudzonego przez Boga w duszy naszej, którego by On nie zamierzał wypełnić. Daj swobodę wierze twojej, niech się wznosi, przedkładając swe prawa do wszystkich ziem, które jesteś w stanie odkryć…

WSZYSTKO JEST MOŻLIWE WIERZĄCEMU

WSZYSTKO JEST MOŻLIWE WIERZĄCEMU

To “wszystko” nie bywa nam dane tak prosto, dlatego tylko, że o to prosimy; Bóg dąży zawsze do tego, aby nauczyć nas drogi wiary, a w naszym wychowaniu, w życiu wiary trzeba dać miejsce doświadczeniu wiary, śmiałości wiary, i często wiele trzeba przejść etapów, nim osiągniemy cel wiary, a mianowicie, aby zwyciężać wiarą…

Świecki Ruch Misyjny “Epifania” – czym jest i czego naucza? [#33]

Podczas naszego spotkania poruszymy zagadnienia odnośnie: historii powstania Świeckiego Ruchu Misyjnego Epifania, właściwej organizacji zgromadzeń ludu Bożego, jakie są główne nauki Świeckiego Ruchu Misyjnego Epifania, jakie są cele Świeckiego Ruchu Misyjnego Epifania.

Informacje kontaktowe

Informacje kontaktowe

kontakt@uwierzbogu.pl
www.UwierzBogu.pl

Co takiego jest w Biblii - mimo wielu starań, aby ta natchniona przez Boga księga przestała istnieć - że do dzisiejszego dnia stanowi fundament wiary wszystkich chrześcijan?
Pomimo wielu różnych i bardzo odmiennych interpretacji postaramy się rozjaśnić najważniejsze jej zagadnienia.

Gdzie nas obserwować

Nadchodzące webinaria

Nadchodzące webinary

NARODZIŁ SIĘ WAM ZBAWICIEL | WEBINAR [#69]
sob., gru 17
NARODZIŁ SIĘ WAM ZBAWICIEL | WEBINAR [#69]