? “Podnieś teraz oczy swe, a spojrzyj z miejsca, na którymeś teraz na północy, i na południe, i na wschód i na zachód słońca. Wszystką bowiem ziemię, którą ty widzisz – dam tobie” (1 Moj. 13:14-15).

Nie ma takiego pragnienia, wzbudzonego przez Boga w duszy naszej, którego by On nie zamierzał wypełnić. Daj swobodę wierze twojej, niech się wznosi, przedkładając swe prawa do wszystkich ziem, które jesteś w stanie odkryć.

Wszystko, co oko wiary zdolne jest objąć spojrzeniem, jest twoją własnością. Rozszerz pole widzenia, gdyż wszystko to jest twoje. Wszystko, o czym marzysz jako chrześcijanin, wszystko, co pragniesz przedsięwziąć dla chwały Pana, znajduje się w granicach twojej wiary.

Podejdź jeszcze bliżej z otwartą Biblią w rękach i duszą poddaną wpływowi Ducha Bożego, przyjmij całą swoją istotą chrzest Jego obecności, i w miarę tego, jak On będzie otwierać rozum twój w pojmowaniu całej Jego obfitości, uwierz że wszelka ta łaska jest dla ciebie.

Przyswój sobie jako własność wszystkie obietnice Jego Słowa, wszystko, ku czemu On pobudza twoje pragnienie, wszystkie twoje możliwości, czym możesz się stać jako naśladowca Jezusa Chrystusa. „Wszystką ziemię, którą widzisz, Ja dam tobie” – faktyczny dar łaski jest zależny od naszego wewnętrznego dojrzewania – od tego, co serce nasze ogląda.

*Opracowano na podstawie: “Strumienie na Pustyni” L.B. Cowman

Pozostaw komentarz

Informacje kontaktowe

Informacje kontaktowe

kontakt@uwierzbogu.pl
www.UwierzBogu.pl

Co takiego jest w Biblii - mimo wielu starań, aby ta natchniona przez Boga księga przestała istnieć - że do dzisiejszego dnia stanowi fundament wiary wszystkich chrześcijan?
Pomimo wielu różnych i bardzo odmiennych interpretacji postaramy się rozjaśnić najważniejsze jej zagadnienia.

Gdzie nas obserwować

Nadchodzące webinaria