CZY LUTER MIAŁ RACJĘ? | WEBINARIUM [#79]

 

Minęło już ponad pięćset lat od czasu, gdy Marcin Luter – niemiecki doktor teologii, mnich augustiański, prezbiter katolicki z Wittenbergi ogłosił 95 tez krytykujących nauki i praktyki kościoła katolickiego, dając wyraźny początek ruchowi reformacji.

Marcin Luter to postać wyjątkowa. Kościoły protestanckie uznają go za bohatera wiary, reformatora i odnowiciela Kościoła. Kościoły anglikańskie zaliczają go do grona świętych. Kościół katolicki ekskomunikował Lutra i jego zwolenników w 1521 roku.

Poglądy Lutra nadal budzą z jednej strony uznanie, a z drugiej wzbudzają wiele kontrowersji, dlatego celem wykładu będzie rozważenie następujących zagadnień:

    • Czy praktyka sprzedawania odpustów jest zgodna z Pismem Świętym?
    • Co na temat podstawowych zasad jego nauki, czyli: „Sola scriptura – jedynie Pismo, sola fide – jedynie wiara, sola gratia – jedynie łaska, solus Christus – jedynie Chrystus, solum Verbum – jedynie Słowo”, mówi Biblia?
    • Czy jego postawa wobec Żydów, heretyków i „czarownic” była słuszna?

Odpowiedzi na te pytania postaramy się zawrzeć w temacie “Czy Luter miał rację?”, do wysłuchania którego serdecznie zapraszamy

 

Pozostaw komentarz

Informacje kontaktowe

Informacje kontaktowe

kontakt@uwierzbogu.pl
www.UwierzBogu.pl

Co takiego jest w Biblii - mimo wielu starań, aby ta natchniona przez Boga księga przestała istnieć - że do dzisiejszego dnia stanowi fundament wiary wszystkich chrześcijan?
Pomimo wielu różnych i bardzo odmiennych interpretacji postaramy się rozjaśnić najważniejsze jej zagadnienia.

Gdzie nas obserwować

Nadchodzące webinaria