W Biblii znajdujemy wiele tylko na pozór błahych historii, które po dokładniejszej analizie dostarczają nam bardzo ciekawych informacji. Przykładem może być wydarzenie zapisane w Mat. 8:14,15, kiedy to Pan Jezus odwiedził dom Piotra: ? „A gdy Jezus przyszedł do domu Piotra, zobaczył jego teściową, która leżała w gorączce. Dotknął więc jej ręki i opuściła ją gorączka. Ona zaś wstała i usługiwała im”.

Z punktu widzenia dzisiejszego tematu interesujące jest, kogo Pan uzdrowił – była to teściowa Piotra. Oczywiste jest zatem, że miał on również żonę, a skoro tak, to również pozostali Apostołowie mogli wstąpić w związki małżeńskie.

Apostoł Paweł w 1 Kor. 9:5 pisze: ? „Czy nie mamy prawa zabierać ze sobą siostry – żony jak inni apostołowie, bracia Pana i Kefas?” I chociaż on sam pisze w 1 Kor. 7:8: ? „A do nieżonatych i wdów mówię: Dobrze będzie dla nich, jeśli pozostaną jak ja”, to już w kolejnym wersecie dodaje: ? „Lecz jeśli nie mogą się wstrzymać, niech wstąpią w stan małżeński. Lepiej jest bowiem wstąpić w stan małżeński, niż płonąć”.

Te wszystkie wersety jasno pokazują, że w czasach apostolskich obowiązkowy celibat nie występował w żadnej formie. Co więcej, Apostoł Paweł wyraźnie ostrzegał (1 Tym. 4:1-3): ? „A Duch otwarcie mówi, że w czasach ostatecznych niektórzy odstąpią od wiary, dając posłuch zwodniczym duchom i naukom demonów; Mówiąc kłamstwo w obłudzie, mając napiętnowane sumienie; Zabraniając wstępować w związki małżeńskie, nakazując powstrzymywać się od pokarmów, które Bóg stworzył, aby je przyjmowali z dziękczynieniem wierzący i ci, którzy poznali prawdę”.

A we wcześniejszym rozdziale tego samego listu opisuje kwalifikacje “biskupa” (1 Tym. 3:2-5): ? „[…] ma być nienaganny, mąż jednej żony, czujny, trzeźwy, przyzwoity, gościnny, zdolny do nauczania; Nieoddający się piciu wina, nieskłonny do bicia, niełakomy na brudny zysk, ale opanowany, niekłótliwy, niechciwy; Dobrze rządzący własnym domem, trzymający dzieci w posłuszeństwie i wszelkim szacunku; Jeśli bowiem ktoś nie umie rządzić własnym domem, jakże będzie mógł troszczyć się o kościół Boży?”

Pozostaw komentarz

Informacje kontaktowe

Informacje kontaktowe

kontakt@uwierzbogu.pl
www.UwierzBogu.pl

Co takiego jest w Biblii - mimo wielu starań, aby ta natchniona przez Boga księga przestała istnieć - że do dzisiejszego dnia stanowi fundament wiary wszystkich chrześcijan?
Pomimo wielu różnych i bardzo odmiennych interpretacji postaramy się rozjaśnić najważniejsze jej zagadnienia.

Gdzie nas obserwować

Nadchodzące webinaria