All Posts

KWIATY CHARAKTERU

KWIATY CHARAKTERU

Panna G. miała trudny charakter. Była porywcza, samowolna, przywykła robić wszystko po swojemu. Aż pewnego dnia uległa strasznemu wypadkowi i została kaleką na całe życie. Dusza jej, wstrząśnięta do głębi, nie chciała poddać się takiemu losowi, Pewnego razu dziewczynę tę, znajdującą się w stanie ciągłego narzekania i buntu, odwiedził pewien misjonarz pracujący wśród górali. Opowiedział jej przypowieść o wąwozie…

CZY WIESZ, PRZEZ JAKIE MORZE PRZESZLI IZRAELICI UCIEKAJĄC PRZED EGIPCJANAMI?

CZY WIESZ, PRZEZ JAKIE MORZE PRZESZLI IZRAELICI UCIEKAJĄC PRZED EGIPCJANAMI?

W tytule dzisiejszego posta pojawia się pytanie, na które odpowiedź wielu chrześcijanom może wydawać się oczywista. W końcu „Przejście przez Morze Czerwone” stało się już w zasadzie nazwą własną historii opisanej w 2 Moj. 14. Co więcej, ogólnie patrząc, odpowiedź ta jest rzeczywiście poprawna. Jest jednak pewien szkopuł – w oryginalnym tekście hebrajskim nie ma mowy o morzu „czerwonym”…

CZY WIESZ, DO KOGO PIERWOTNIE ODNOSIŁ SIĘ TYTUŁ “MESJASZ”?

CZY WIESZ, DO KOGO PIERWOTNIE ODNOSIŁ SIĘ TYTUŁ “MESJASZ”?

Dla wszystkich, którzy kiedykolwiek zetknęli się z Biblią, oczywiste jest, że kiedy mówimy o Mesjaszu, mamy na myśli konkretną, szczególną postać, posłaną przez Boga, aby rozwiązać problem zła, grzechu i śmierci. Podobnie tytuł ten rozumieją wyznawcy judaizmu, z tą różnicą, że podczas gdy chrześcijanie wiedzą, że to Jezus Chrystus był zapowiedzianym Mesjaszem, Żydzi wciąż czekają na jego przyjście…

Czym jest wiara? [#48]

Szacuje się, że około 85% ludzi na świecie to wierzący, a ponad 30% to chrześcijanie. W zależności jednak od wyznania, definicje wiary różnią się, nierzadko powodując wzajemne niezrozumienie i rozłamy, pomimo odwoływania się do tej samej świętej księgi – Biblii. Dlaczego tak się dzieje?

W jakich słowach Biblia opisuje wiarę? Czy jest czymś tajemniczym i mistycznym, czy przeciwnie – jasnym i logicznym? I co najważniejsze: jakiej wiary oczekuje od wierzącego Bóg?
Istnienie inteligentnego Stwórcy jest dla nas doskonale widoczne w całym świecie. Doskonałość Jego stworzenia jest widoczna w budowie i możliwościach ludzkiego ciała i umysłu, jak również w pięknie i harmonii działania praw natury wokół nas. To właśnie tego Stwórcę, naszego Boga, instynktownie czcimy i wielbimy.

WIARA CZYNI CUDA

WIARA CZYNI CUDA

Któż z nas nie słyszał tego powiedzenia? Zazwyczaj w naszym życiu jest ono używane metaforycznie, na przykład wówczas, gdy stoimy przed niezwykle trudnym zadaniem i po prostu musimy uwierzyć, że jest to coś, co będziemy w stanie wykonać…

Informacje kontaktowe

Informacje kontaktowe

kontakt@uwierzbogu.pl
www.UwierzBogu.pl

Co takiego jest w Biblii - mimo wielu starań, aby ta natchniona przez Boga księga przestała istnieć - że do dzisiejszego dnia stanowi fundament wiary wszystkich chrześcijan?
Pomimo wielu różnych i bardzo odmiennych interpretacji postaramy się rozjaśnić najważniejsze jej zagadnienia.

Gdzie nas obserwować

Nadchodzące webinaria

Nadchodzące webinary

Miłość Boża a dozwolenie na zło
sob, Cze 26
Miłość Boża a dozwolenie na zło