All Posts

OKO WIARY

OKO WIARY

Nie ma takiego pragnienia, wzbudzonego przez Boga w duszy naszej, którego by On nie zamierzał wypełnić. Daj swobodę wierze twojej, niech się wznosi, przedkładając swe prawa do wszystkich ziem, które jesteś w stanie odkryć…

WSZYSTKO JEST MOŻLIWE WIERZĄCEMU

WSZYSTKO JEST MOŻLIWE WIERZĄCEMU

To “wszystko” nie bywa nam dane tak prosto, dlatego tylko, że o to prosimy; Bóg dąży zawsze do tego, aby nauczyć nas drogi wiary, a w naszym wychowaniu, w życiu wiary trzeba dać miejsce doświadczeniu wiary, śmiałości wiary, i często wiele trzeba przejść etapów, nim osiągniemy cel wiary, a mianowicie, aby zwyciężać wiarą…

CZY WIESZ, ŻE MOŻNA MÓWIĆ O WIĘCEJ NIŻ JEDNEJ “WIELKIEJ NOCY”?

CZY WIESZ, ŻE MOŻNA MÓWIĆ O WIĘCEJ NIŻ JEDNEJ “WIELKIEJ NOCY”?

Na pytanie zawarte w tytule większość chrześcijan odpowie bez wahania, że nazwa ta jest na pamiątkę nocy zmartwychwstania Jezusa Chrystusa, co jak najbardziej jest zgodne z prawdą. Dziś chcielibyśmy jednak zwrócić uwagę na jeszcze inną „wielką noc” związaną ze śmiercią Pana Jezusa. Może to być zaskakujące, gdyż Pan Jezus umarł około dziewiątej godziny dnia (czyli około godziny piętnastej według naszego sposobu odliczania czasu), a nie w nocy. Aby to wyjaśnić, trzeba się cofnąć w czasie o ponad 1500 lat…

CZY WIESZ, DO CZEGO NAWIĄZUJE “ARMAGEDDON” Z KSIĘGI OBJAWIENIA?

CZY WIESZ, DO CZEGO NAWIĄZUJE “ARMAGEDDON” Z KSIĘGI OBJAWIENIA?

„Armageddon” znalazł już na stałe miejsce tak w języku, jak i w różnych tekstach kultury jako synonim zniszczenia bądź zagłady. Termin ten pochodzi z Księgi Objawienia 16:16, gdzie symbolicznym językiem mowa jest o wielkiej wojnie w „dzień Boga Wszechmogącego”. Po krótkim opisie przygotowań znajdują się słowa tego wersetu: „I zgromadził ich na miejsce zwane po hebrajsku Armageddon”…

KTO JEST AUTOREM ZBAWIENIA?

KTO JEST AUTOREM ZBAWIENIA?

Słyszeliśmy kiedyś pewną historię o marynarzu, który wpadł do morza. Pierwszy zobaczył ten wypadek jego towarzysz stojący w “bocianim gnieździe”. Kiedy krzyknął: “Człowiek za burtą”, inny z marynarzy rzucił nieszczęśnikowi koło ratunkowe na linie, po czym z dwoma będącymi akurat w pobliżu pasażerami pomogli mu wdrapać się na pokład. Można zadać pytanie: Kto uratował człowieka, który wpadł do morza?…

Informacje kontaktowe

Informacje kontaktowe

kontakt@uwierzbogu.pl
www.UwierzBogu.pl

Co takiego jest w Biblii - mimo wielu starań, aby ta natchniona przez Boga księga przestała istnieć - że do dzisiejszego dnia stanowi fundament wiary wszystkich chrześcijan?
Pomimo wielu różnych i bardzo odmiennych interpretacji postaramy się rozjaśnić najważniejsze jej zagadnienia.

Gdzie nas obserwować

Nadchodzące webinaria

Nadchodzące webinary

Miłość Boża a dozwolenie na zło
sob, Cze 26
Miłość Boża a dozwolenie na zło