Tag: ewolucja

EWOLUCJONIZM A ZBAWIENIE

EWOLUCJONIZM A ZBAWIENIE

Nauka o zbawieniu w Jezusie Chrystusie leży u podstaw wiary chrześcijańskiej. Z treści Pisma Świętego wyraźnie wynika, że człowiek został stworzony doskonałym, w obliczu próby zgrzeszył i z biegiem czasu ludzkość dalece się zdegradowała. Jedyna nadzieja na powrót do doskonałego życia zaistniała przez ofiarę Jezusa Chrystusa, który oddał swoje życie jako cenę za nasze zbawienie. Czy można to wszystko pogodzić z teorią ewolucji, która mówi, że człowiek rozwinął się z niższego gatunku?…

CZY BIBLIA I NAUKA SIĘ WYKLUCZAJĄ?

CZY BIBLIA I NAUKA SIĘ WYKLUCZAJĄ?

W chrześcijaństwie znajdujemy stwierdzenie, że Bóg objawił się nam w dwóch księgach: w Biblii i w księdze przyrody. Skoro stworzył świat, to ten świat będzie o Nim świadczył, tak jak dzieło świadczy o autorze. Król Dawid w Ps. 19:1 napisał: “Niebiosa głoszą chwałę Boga, a firmament obwieszcza dzieło jego rąk” (UBG). Wielu wierzących ludzi boryka się jednak z wątpliwościami w pogodzeniu swojej wiary z tym, co prezentowane jest w rozmaitych źródłach jako “prawda naukowa”. Ci, którzy odrzucają lub podważają istnienie Boga, wskazują na pozorne lub faktyczne sprzeczności przekazu biblijnego z aktualną wiedzą o świecie oraz teoriami na temat historii ziemi i wszechświata…

Informacje kontaktowe

Informacje kontaktowe

kontakt@uwierzbogu.pl
www.UwierzBogu.pl

Co takiego jest w Biblii - mimo wielu starań, aby ta natchniona przez Boga księga przestała istnieć - że do dzisiejszego dnia stanowi fundament wiary wszystkich chrześcijan?
Pomimo wielu różnych i bardzo odmiennych interpretacji postaramy się rozjaśnić najważniejsze jej zagadnienia.

Gdzie nas obserwować

Nadchodzące webinaria

Nadchodzące webinary

NARODZIŁ SIĘ WAM ZBAWICIEL | WEBINAR [#69]
sob., gru 17
NARODZIŁ SIĘ WAM ZBAWICIEL | WEBINAR [#69]