Tag: faryzeusze

Faryzeusze – kim byli? Czy ich potępienie przez Jezusa ma dla nas znaczenie? [#38]

Jezus Chrystus w 23 rozdziale Ewangelii Mateusza skierował bardzo krytyczne słowa w kierunku faryzeuszy i uczonych w Piśmie. Nazwał ich „obłudnikami” i przyrównał do „grobów pobielanych, z które z zewnątrz wyglądają pięknie, lecz wewnątrz pełne są kości trupich i wszelkiego plugastwa”. Bardzo mocne słowa, prawda?

Stąd zrodziły się u mnie pytania:

Kim byli faryzeusze? I kiedy powstało to stronnictwo żydowskie?

Wielu chrześcijan czytając ewangelie zadaje sobie pytania:

Kim byli faryzeusze? ​
Dlaczego Jezus Chrystus ich tak ostro skrytykował?
Jak można odnieść to do współczesnych chrześcijan?

Odpowiedzi na te pytania poszukamy w Piśmie Świętym podczas naszego spotkania.

Informacje kontaktowe

Informacje kontaktowe

kontakt@uwierzbogu.pl
www.UwierzBogu.pl

Co takiego jest w Biblii - mimo wielu starań, aby ta natchniona przez Boga księga przestała istnieć - że do dzisiejszego dnia stanowi fundament wiary wszystkich chrześcijan?
Pomimo wielu różnych i bardzo odmiennych interpretacji postaramy się rozjaśnić najważniejsze jej zagadnienia.

Gdzie nas obserwować

Nadchodzące webinaria