Wszystkie webinaria

Teoria ewolucji w świetle Pisma Świętego [#46]

Prawdopodobnie wielu z nas byłoby trudno patrzeć w niebo, dostrzegać jego piękno, porządek oraz harmonię i jednocześnie twierdzić, że taki porządek powstał przypadkowo i nie jest dziełem Boga. Ci, którzy zaprzeczają istnieniu inteligentnego Stwórcy, twierdzą, że jedynym bogiem jest natura i że z niej rozwinęły się wszelkie formy życia zwierzęcego i roślinnego, bez nadzoru inteligencji. Mówią oni, iż proces ewolucji jest regulowany przez prawo „doboru naturalnego”. Czy tak jest rzeczywiście?

Nowe przykazanie na Nowy Rok [#45]

Większość z nas rozpoczyna nowy rok od uczynienia postanowień. Z pewnością każdy chrześcijanin czyni postanowienie, że będzie przestrzegać przykazań danych nam przez Boga.

Żeby to było możliwe, musimy sobie jednak najpierw odpowiedzieć na bardzo ważne pytania:

Czy obowiązuje nas Dekalog?
Które przykazanie jest najważniejsze?
Dlaczego Jezus dał „nowe przykazanie”?
W jaki sposób możemy realizować przykazania w naszym codziennym życiu?

Jeżeli Twoim pragnieniem jest uzyskanie odpowiedzi na powyższe pytania, to zapraszam Cię serdecznie do oglądania nagrania organizowanego przez nas spotkania online.

Bóg nasz jeden jest [#44]

Z pewnością jedną z najważniejszych biblijnych doktryn jest nauka o Bogu. Żyd. 11:6 mówi: „A bez wiary nie można podobać się Bogu; albowiem ten, co przystępuje do Boga, wierzyć musi, że jest Bóg, a że nagrodę daje tym, którzy go szukają”.

Istnienie inteligentnego Stwórcy jest dla nas doskonale widoczne w całym świecie. Doskonałość Jego stworzenia jest widoczna w budowie i możliwościach ludzkiego ciała i umysłu, jak również w pięknie i harmonii działania praw natury wokół nas. To właśnie tego Stwórcę, naszego Boga, instynktownie czcimy i wielbimy.

Powiększyły grono aniołków…? Wszystkie dzieci zmartwychwstaną! [#43]

Śmierć dziecka jest niewyobrażalną tragedią. Żadne słowa nie są w stanie złagodzić tego bólu.
Nigdy nie zadowalały mnie słowa: „Bóg tak chciał”, czy „powiększyły grono aniołków”. Właśnie dlatego podjąłem próbę rozważenia tego trudnego tematu tylko i wyłącznie na podstawie Słowa Bożego – Biblii.
Postaram się w oparciu o Pismo Święte wykazać, że:
1. Wszystkie dzieci zmartwychwstaną, zostaną przywrócone do życia.
2. Dzieci po śmierci nie są aniołkami ozdabiającymi niebo.
3. Żaden człowiek nie jest po śmierci męczony i nie przebywa w żadnej „otchłani”.
Zagadnienia te zostały omówione w nagraniu wideokonferencji. Zachęcamy do oglądania.

Apostoł Jan [#42]

Apostoł Jan – uczeń Chrystusa, autor Ewangelii i Objawienia – to jedna z najciekawszych postaci Nowego Testamentu.
Został szczególnie wyróżniony określeniem “umiłowany uczeń”, ale to tylko jedna z wielu rzeczy, jakie można o nim powiedzieć.

Jeżeli zatem interesuje Was ten temat, chciałbym wspólnie z Wami omówić go na podstawie Biblii.

1. Dlaczego Apostoł Jan został nazwany “umiłowanym uczniem”?
2. Co takie wyróżnienie oznacza w naszym życiu?
3. Jakie były koleje życia tego Apostoła?
4. Z jakimi problemami musiał się zmierzyć? ​
5. Co mówi o Antychryście? ​
6. Jakie ważne lekcje dla nas pozostawił?

Odpowiedzi na te pytania postaramy się zawrzeć w temacie “Apostoł Jan”, do wysłuchania którego serdecznie zapraszamy.

Kobieta w świetle Biblii [#41]

Zastanawiając się nad wszystkimi ” wielkimi ” religiami jakie spotykamy w dziejach tego świata dochodzimy do wniosku że rola kobiety jest albo bardzo pomniejszona, albo wręcz zdegradowana do poziomu ” nie człowieka”. Wydarzenia ostatnich tygodni w naszym kraju związane z ochroną kobiet w wypadku przemocy domowej w tak zwanej Konwencji Stambulskiej skłaniają do zastanowienia się nad kwestią kobiety w życiu społecznym i religijnym ,zważając że żyjemy w kraju tak zwanym chrześcijańskim o blisko tysięcznej tradycji.

Jeżeli interesuje Was ten temat chciałbym wspólnie z Wami omówić go na podstawie jedynego autorytetu na tym świecie, Słowa Bożego , Biblii.

Modlitwa Pańska [#40]

Zastanawiając się nad wszystkimi ” wielkimi ” religiami jakie spotykamy w dziejach tego świata dochodzimy do wniosku że rola kobiety jest albo bardzo pomniejszona, albo wręcz zdegradowana do poziomu ” nie człowieka”. Wydarzenia ostatnich tygodni w naszym kraju związane z ochroną kobiet w wypadku przemocy domowej w tak zwanej Konwencji Stambulskiej skłaniają do zastanowienia się nad kwestią kobiety w życiu społecznym i religijnym ,zważając że żyjemy w kraju tak zwanym chrześcijańskim o blisko tysięcznej tradycji.

Jeżeli interesuje Was ten temat chciałbym wspólnie z Wami omówić go na podstawie jedynego autorytetu na tym świecie, Słowa Bożego , Biblii.

Dlaczego kochający Bóg dozwala na klęski? [#39]

Żyjemy w czasie, gdy często zdarzają się katastrofy i klęski żywiołowe. Dodatkowo ludzi dotykają liczne choroby, cierpienia, kłopoty, smutki, stopniowe umieranie i ostatecznie sama śmierć.

Wielu ludzi zastanawia się nad tym i pyta:

„Dlaczego Bóg temu nie zapobiegł?”
„Dlaczego na to dozwolił?”
„Dlaczego Bóg to zrobił?” albo „Gdzie był Pan Bóg, kiedy wydarzyła się ta lub inna tragedia?”

Pytania te zawierają w sobie pewne oskarżenia wobec Boga. Czy można zgodzić się z takim zrozumieniem tego tematu?

Faryzeusze – kim byli? Czy ich potępienie przez Jezusa ma dla nas znaczenie? [#38]

Jezus Chrystus w 23 rozdziale Ewangelii Mateusza skierował bardzo krytyczne słowa w kierunku faryzeuszy i uczonych w Piśmie. Nazwał ich „obłudnikami” i przyrównał do „grobów pobielanych, z które z zewnątrz wyglądają pięknie, lecz wewnątrz pełne są kości trupich i wszelkiego plugastwa”. Bardzo mocne słowa, prawda?

Stąd zrodziły się u mnie pytania:

Kim byli faryzeusze? I kiedy powstało to stronnictwo żydowskie?

Wielu chrześcijan czytając ewangelie zadaje sobie pytania:

Kim byli faryzeusze? ​
Dlaczego Jezus Chrystus ich tak ostro skrytykował?
Jak można odnieść to do współczesnych chrześcijan?

Odpowiedzi na te pytania poszukamy w Piśmie Świętym podczas naszego spotkania.

Co Biblia mówi o… Pierwszej Komunii? [#37]

Co roku miesiąc maj nierozerwalnie kojarzy się nam z uroczystościami tzw. Pierwszej Komunii Świętej. Nierzadko można spotkać wtedy na ulicach polskich miast dzieci odświętnie ubrane dzieci, przygotowujące się do tej uroczystości.

Warto przy tej okazji sięgnąć do Biblii, by z jej pomocą odpowiedzieć sobie na trzy pytania:

Czym była Ostatnia Wieczerza, na którą powołują się dziś chrześcijanie?
Kto był na nią zaproszony i co to może dla nas oznaczać?
Jak często powinno się ją uroczyście wspominać?

Odpowiedzi na te pytania poszukamy w Piśmie Świętym podczas naszego kolejnego spotkania.

Informacje kontaktowe

Informacje kontaktowe

kontakt@uwierzbogu.pl
www.UwierzBogu.pl

Co takiego jest w Biblii - mimo wielu starań, aby ta natchniona przez Boga księga przestała istnieć - że do dzisiejszego dnia stanowi fundament wiary wszystkich chrześcijan?
Pomimo wielu różnych i bardzo odmiennych interpretacji postaramy się rozjaśnić najważniejsze jej zagadnienia.

Gdzie nas obserwować

Nadchodzące webinaria

Nadchodzące webinary

NARODZIŁ SIĘ WAM ZBAWICIEL | WEBINAR [#69]
sob., gru 17
NARODZIŁ SIĘ WAM ZBAWICIEL | WEBINAR [#69]