tryumf

Czy wiesz
Uwierz Bogu

CZY WIESZ, JAKIE SŁOWA SŁYSZAŁ WÓDZ RZYMSKI PODCZAS TRYUMFU?

Wyrabianie pokory i wystrzeganie się pychy w swoim sercu jest więc bardzo ważne. Tym bardziej na uwagę zasługuje rzymski zwyczaj powiązany z ceremonią triumfu. Wielki triumf był najwyższym wyróżnieniem, jakie mógł otrzymać wódz za zwycięstwa na polu walki. Miał formę uroczystego pochodu, w którego centrum na rydwanie jechał wódz. Całe wydarzenie, trwające trzy dni, miało na celu uczczenie jego i jego żołnierzy. Był jednak pewien zaskakujący element, który zgodnie z tradycją był stałą częścią triumfu…

Czytaj więcej »
Nadchodzące webinary

TYSIĄCLECIE W BIBLII | WEBINAR [#88]

„Już na wschodzie zorzy blask zwiastuje jasny dzień: to Tysiąclecia świta brzask, złowrogi pierzcha cień”… Poruszając się w kręgu zagadnień biblijnych i chrześcijańskich, można spotkać się z określeniem „tysiąclecie”, które

Informacje kontaktowe
KONTAKT@UWIERZBOGU.PL

Co takiego jest w Biblii – mimo wielu starań, aby ta natchniona przez Boga księga przestała istnieć – że do dzisiejszego dnia stanowi fundament wiary wszystkich chrześcijan?
Pomimo wielu różnych i bardzo odmiennych interpretacji postaramy się rozjaśnić najważniejsze jej zagadnienia.

Gdzie nas obserwować
YOUTUBE: