Tag: pokora

CZY WARTO BYĆ POKORNYM?

CZY WARTO BYĆ POKORNYM?

W świecie, gdzie promuje się pogoń za osobistym sukcesem i kładzie duży nacisk na samoakceptację, wiarę w siebie i walkę o swoje prawa, a nawet stawianie siebie i swoich potrzeb na pierwszym miejscu, idea pokory może wydawać się przeżytkiem. Nawet w naszym języku mamy negatywnie nacechowanie słowo “upokorzenie” – synonim poniżenia, wymuszenia na kimś pokory i poddania się. Sprawia to, że słysząc apel “Bądź pokorny”, mimowolnie obawiamy się, że ktoś zażąda od nas wyrzeczeń i cierpień lub zechce wykorzystać nasz brak oporu…

CZY WIESZ, JAKIE SŁOWA SŁYSZAŁ WÓDZ RZYMSKI PODCZAS TRYUMFU?

CZY WIESZ, JAKIE SŁOWA SŁYSZAŁ WÓDZ RZYMSKI PODCZAS TRYUMFU?

Wyrabianie pokory i wystrzeganie się pychy w swoim sercu jest więc bardzo ważne. Tym bardziej na uwagę zasługuje rzymski zwyczaj powiązany z ceremonią triumfu. Wielki triumf był najwyższym wyróżnieniem, jakie mógł otrzymać wódz za zwycięstwa na polu walki. Miał formę uroczystego pochodu, w którego centrum na rydwanie jechał wódz. Całe wydarzenie, trwające trzy dni, miało na celu uczczenie jego i jego żołnierzy. Był jednak pewien zaskakujący element, który zgodnie z tradycją był stałą częścią triumfu…

Informacje kontaktowe

Informacje kontaktowe

kontakt@uwierzbogu.pl
www.UwierzBogu.pl

Co takiego jest w Biblii - mimo wielu starań, aby ta natchniona przez Boga księga przestała istnieć - że do dzisiejszego dnia stanowi fundament wiary wszystkich chrześcijan?
Pomimo wielu różnych i bardzo odmiennych interpretacji postaramy się rozjaśnić najważniejsze jej zagadnienia.

Gdzie nas obserwować

Nadchodzące webinaria