Tag: patriarchowie

KIM BYLI BIBLIJNI PATRIARCHOWIE?

KIM BYLI BIBLIJNI PATRIARCHOWIE?

Słowo “patriarcha”, pochodzące z greki, wywodzi się od dwóch wyrazów: “patria” – rodzina i “archos” – władca. Można to zatem przetłumaczyć jako “głowa rodu”, ale czasem używa się także słowa “praojciec”. Obydwa te słowa trafnie opisują patriarchów biblijnych, o których jest dzisiejszy post. Byli oni praojcami narodu izraelskiego i przywódcami rodzin, z których ten naród powstał. Ich przywództwo opierało się na porozumieniu z Bogiem Jahwe – poprzez nich On kierował życiem ich rodzin i złożył im wielkie obietnice na przyszłość…

Informacje kontaktowe

Informacje kontaktowe

kontakt@uwierzbogu.pl
www.UwierzBogu.pl

Co takiego jest w Biblii - mimo wielu starań, aby ta natchniona przez Boga księga przestała istnieć - że do dzisiejszego dnia stanowi fundament wiary wszystkich chrześcijan?
Pomimo wielu różnych i bardzo odmiennych interpretacji postaramy się rozjaśnić najważniejsze jej zagadnienia.

Gdzie nas obserwować

Nadchodzące webinaria