patriarchowie

Blog
Uwierz Bogu

KIM BYLI BIBLIJNI PATRIARCHOWIE?

Słowo „patriarcha”, pochodzące z greki, wywodzi się od dwóch wyrazów: „patria” – rodzina i „archos” – władca. Można to zatem przetłumaczyć jako „głowa rodu”, ale czasem używa się także słowa „praojciec”. Obydwa te słowa trafnie opisują patriarchów biblijnych, o których jest dzisiejszy post. Byli oni praojcami narodu izraelskiego i przywódcami rodzin, z których ten naród powstał. Ich przywództwo opierało się na porozumieniu z Bogiem Jahwe – poprzez nich On kierował życiem ich rodzin i złożył im wielkie obietnice na przyszłość…

Czytaj więcej »
Nadchodzące webinary

TYSIĄCLECIE W BIBLII | WEBINAR [#88]

„Już na wschodzie zorzy blask zwiastuje jasny dzień: to Tysiąclecia świta brzask, złowrogi pierzcha cień”… Poruszając się w kręgu zagadnień biblijnych i chrześcijańskich, można spotkać się z określeniem „tysiąclecie”, które

Informacje kontaktowe
KONTAKT@UWIERZBOGU.PL

Co takiego jest w Biblii – mimo wielu starań, aby ta natchniona przez Boga księga przestała istnieć – że do dzisiejszego dnia stanowi fundament wiary wszystkich chrześcijan?
Pomimo wielu różnych i bardzo odmiennych interpretacji postaramy się rozjaśnić najważniejsze jej zagadnienia.

Gdzie nas obserwować
YOUTUBE: