Tag: mojżesz

MOJŻESZ A SARGON WIELKI

MOJŻESZ A SARGON WIELKI

Niektórzy ludzie sceptycznie nastawieni do rzetelności biblijnych opisów zarzucają im, że są one zniekształconymi historiami zaczerpniętymi z innych mitologicznych źródeł. Jednym z takich przypadków ma być sprawozdanie o narodzeniu i wczesnym dzieciństwie Mojżesza zanotowane w 2 Mojż. 2:1-10. Krytycy Biblii sugerują, że opowieść ta ma swe źródło w wydarzeniach związanych z Sargonem Wielkim…

CZY WIESZ, DLACZEGO MOJŻESZ JEST CZASEM PRZEDSTAWIANY Z ROGAMI?

CZY WIESZ, DLACZEGO MOJŻESZ JEST CZASEM PRZEDSTAWIANY Z ROGAMI?

Mojżesz był bez wątpienia wielkim sługą Bożym. Kto z nas nie chciałby usłyszeć o sobie takich słów, jakie Bóg o nim wypowiedział, a które zapisane są w Księdze Liczb 12:7: „Ale nie taki jest sługa mój Mojżesz, który we wszystkim domu moim najwierniejszy jest”? Tym bardziej zaskakujące jest, że tak wielu artystów ukazywało Mojżesza… z rogami. Dlaczego?…

Informacje kontaktowe

Informacje kontaktowe

kontakt@uwierzbogu.pl
www.UwierzBogu.pl

Co takiego jest w Biblii - mimo wielu starań, aby ta natchniona przez Boga księga przestała istnieć - że do dzisiejszego dnia stanowi fundament wiary wszystkich chrześcijan?
Pomimo wielu różnych i bardzo odmiennych interpretacji postaramy się rozjaśnić najważniejsze jej zagadnienia.

Gdzie nas obserwować

Nadchodzące webinaria