Tag: luter

CZY LUTER MIAŁ RACJĘ? | WEBINARIUM [#79]

Minęło już ponad pięćset lat od czasu, gdy Marcin Luter – niemiecki doktor teologii, mnich augustiański, prezbiter katolicki z Wittenbergi ogłosił 95 tez krytykujących nauki i praktyki kościoła katolickiego, dając wyraźny początek ruchowi reformacji.

Marcin Luter to postać wyjątkowa. Kościoły protestanckie uznają go za bohatera wiary, reformatora i odnowiciela Kościoła. Kościoły anglikańskie zaliczają go do grona świętych. Kościół katolicki ekskomunikował Lutra i jego zwolenników w 1521 roku.

Informacje kontaktowe

Informacje kontaktowe

kontakt@uwierzbogu.pl
www.UwierzBogu.pl

Co takiego jest w Biblii - mimo wielu starań, aby ta natchniona przez Boga księga przestała istnieć - że do dzisiejszego dnia stanowi fundament wiary wszystkich chrześcijan?
Pomimo wielu różnych i bardzo odmiennych interpretacji postaramy się rozjaśnić najważniejsze jej zagadnienia.

Gdzie nas obserwować

Nadchodzące webinaria