Tag: kobieta w Biblii

CZEGO UCZY NAS KOBIECOŚĆ?

CZEGO UCZY NAS KOBIECOŚĆ?

Każdy człowiek jest inny i każda kobieta jest inna, wymyka się ramom i standardom. W takiej sytuacji niemożliwe i niepotrzebne jest tworzenie jakiegoś wzorca kobiecości. Bez wątpienia jednak można wymienić pewne cechy, które wydają się częściej uwidoczniać u kobiet niż u mężczyzn. Wybraliśmy tu kilka z nich i postaramy się przedstawić ich cenność u każdego człowieka…

KOBIETY W BIBLII

KOBIETY W BIBLII

Czasem wśród krytyków Biblii słyszy się zarzuty, że jest ona księgą radykalnie patriarchalną i że pomija lub marginalizuje kobiety. Uważna lektura ujawnia jednak coś innego – okazuje się, że w Biblii występuje bardzo wiele postaci kobiecych, zarówno pozytywnych, jak i negatywnych, i nie są one wymieniane jedynie jako towarzyszki mężczyzn, ale jako indywidualne, złożone osobowości, dokonujące własnych wyborów…

Informacje kontaktowe

Informacje kontaktowe

kontakt@uwierzbogu.pl
www.UwierzBogu.pl

Co takiego jest w Biblii - mimo wielu starań, aby ta natchniona przez Boga księga przestała istnieć - że do dzisiejszego dnia stanowi fundament wiary wszystkich chrześcijan?
Pomimo wielu różnych i bardzo odmiennych interpretacji postaramy się rozjaśnić najważniejsze jej zagadnienia.

Gdzie nas obserwować

Nadchodzące webinaria