Duch Święty

CZYM WEDŁUG BIBLII JEST DUCH ŚWIĘTY? | WEBINAR [#52]

Wyrażenie „Duch Święty” pojawia się w Biblii wiele razy, począwszy od pierwszego rozdziału Księgi Rodzaju, a skończywszy na ostatnim rozdziale Księgi Objawienia. Pomimo powszechnej opinii wielu kościołów chrześcijańskich wyznających doktrynę, że Duch Święty jest osobą, na podstawie Pisma Świętego wykażemy, że tak nie jest.

Udowadniając, że Duch Święty nie jest osobą, pokażemy w jakich różnych znaczeniach Biblia używa tego wyrażenia. Szczególnie skoncentrujemy się na znaczeniach:

– Ducha Świętego jako Boskiej mocy,
– Ducha Świętego jako Boskiego usposobienia występującym w nim samym, Chrystusie oraz wiernych naśladowcach Chrystusowych.

Pokażemy również na podstawie Biblii, komu i w jakim znaczeniu Duch Święty może być udzielony dzisiaj, a komu i na jakich warunkach udzielony zostanie w przyszłości.

Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych do wzięcia udziału i zadawania pytań, na które postaram się odpowiedzieć po zakończonym wykładzie.

Czytaj więcej »
Blog
Uwierz Bogu

DUCH ŚWIĘTY W LITERATURZE ŻYDOWSKIEJ

Podczas gdy raczej wszyscy zgadzają się co do tego, że Żydzi bazujący na tekstach starotestamentowych nie wierzyli w osobowość Ducha i jego odrębność osobową od Boga, to jednak trynitarianie twierdzą, iż Nowy Testament poprzez nauczanie Apostołów dostarczył nowych argumentów, które…

Czytaj więcej »
Blog
Uwierz Bogu

JEDNOŚĆ DUCHA

Jeżeli należymy do osób wierzących w Boga i wierzących Bogu, bezsprzecznie możemy stwierdzić na podstawie Pisma Świętego (1 Jana 4:8), a także naszego życia, że nasz Stwórca jest miłością. Miłość Boga, którą sami pragniemy w naszym życiu praktykować, składa się z…

Czytaj więcej »
Blog
Uwierz Bogu

DUCH ŚWIĘTY W STARYM TESTAMENCIE

W zasadzie wszyscy chrześcijanie zgadzają się co do tego, że starożytny naród Izraela wierzył w jednego Boga rozumianego jako jedna osoba. Jeden z teologów rzymskokatolickich przyznaje to w następujących słowach…

Czytaj więcej »
Blog
Uwierz Bogu

DUCH ŚWIĘTY W ŻYCIU CHRZEŚCIJANINA

Odnosząc się do Ducha Świętego, Pismo Święte używa różnych określeń, jak np.: Duch Boży, Duch Pana, Duch Chrystusa, czy po prostu Duch, a także terminów opisowych, jak Pocieszyciel, Duch Łaski, Duch Świętości itp. Jako chrześcijanie jesteśmy w Słowie Bożym zachęcani, aby o Ducha Świętego prosić, napełniać się nim, nie zagaszać go. Warto więc zastanowić się, czym jest ten Duch i jaką rolę odgrywa w życiu chrześcijanina…

Czytaj więcej »
Nadchodzące webinary

TYSIĄCLECIE W BIBLII | WEBINAR [#88]

„Już na wschodzie zorzy blask zwiastuje jasny dzień: to Tysiąclecia świta brzask, złowrogi pierzcha cień”… Poruszając się w kręgu zagadnień biblijnych i chrześcijańskich, można spotkać się z określeniem „tysiąclecie”, które

Informacje kontaktowe
KONTAKT@UWIERZBOGU.PL

Co takiego jest w Biblii – mimo wielu starań, aby ta natchniona przez Boga księga przestała istnieć – że do dzisiejszego dnia stanowi fundament wiary wszystkich chrześcijan?
Pomimo wielu różnych i bardzo odmiennych interpretacji postaramy się rozjaśnić najważniejsze jej zagadnienia.

Gdzie nas obserwować
YOUTUBE: