Tag: ciekawostka

CZY WIESZ, CO NIEZWYKŁEGO WYDARZYŁO SIĘ NA UCZCIE KRÓLA BALTAZARA?

CZY WIESZ, CO NIEZWYKŁEGO WYDARZYŁO SIĘ NA UCZCIE KRÓLA BALTAZARA?

W piątym rozdziale Księgi Daniela opisana jest ciekawa historia. Oto król Baltazar, syn władcy Babilonii Nabuchodonozora, urządził wielką ucztę. W jej trakcie, jak czytamy: „Gdy zasmakował w winie, rozkazał Baltazar przynieść srebrne i złote naczynia, które jego ojciec, Nabuchodonozor, zabrał ze świątyni w Jerozolimie, aby mogli z nich pić król oraz jego możnowładcy, jego żony i nałożnice”…

CZY WIESZ, CO STAŁO SIĘ Z MIEDZIANYM WĘŻEM WYKONANYM PRZEZ MOJŻESZA?

CZY WIESZ, CO STAŁO SIĘ Z MIEDZIANYM WĘŻEM WYKONANYM PRZEZ MOJŻESZA?

Dosyć znaną jest historia zapisana w 4 Mojżeszowej 21, mówiąca o tym, jak niedaleko granicy ziemi Edom Izraelici zaczęli buntować się przeciwko Bogu i Jego przedstawicielowi – Mojżeszowi – w wyniku czego zostali ukarani plagą jadowitych węży. Gdy zrozumieli swój grzech, wyrazili skruchę i prosili o cofnięcie tej kary, która ich dotknęła…

CZY WIESZ, ŻE PRAWO MOJŻESZOWE REGULOWAŁO NIEUMYŚLNE SPOWODOWANIE ŚMIERCI?

CZY WIESZ, ŻE PRAWO MOJŻESZOWE REGULOWAŁO NIEUMYŚLNE SPOWODOWANIE ŚMIERCI?

Współczesne akty prawne są bardzo złożone – składają się z bardzo wielu paragrafów, próbujących jak najściślej zakwalifikować różne sytuacje i zachowania tak, by możliwie jasnym było, jakie czyny są zabronione i jakie kary są przewidziane za poszczególne wykroczenia czy przestępstwa. Niestety, to dążenie do jak najbardziej precyzyjnego określania prawa przyniosło skutek odwrotny, gdyż ogrom aktów prawnych zaciemnił jego treść na tyle, że zorientowanie się w obowiązujących przepisach jest bardzo trudne…

CZY WIESZ SKĄD WZIĄŁ SIĘ PODZIAŁ BIBLII NA ROZDZIAŁY I WERSETY?

CZY WIESZ SKĄD WZIĄŁ SIĘ PODZIAŁ BIBLII NA ROZDZIAŁY I WERSETY?

Wszyscy przyzwyczailiśmy się, że kiedy podajemy cytaty z Biblii, opatrujemy je odnośnikiem do miejsca, w którym się znajdują. Mają one postać np. „1 Tym. 2:4” i zawierają księgę biblijną, jej rozdział oraz werset tego rozdziału – ich używanie jest dla nas naturalne. Czy jednak zastanawialiśmy się kiedyś, skąd wziął się podział, którego wszyscy używamy?…

503 LATA TEMU MARCIN LUTER OGŁOSIŁ 95 TEZ

503 LATA TEMU MARCIN LUTER OGŁOSIŁ 95 TEZ

31 października 1517 roku Marcin Luter ogłosił w Wittenberdze dokument, w którym zawarł 95 tez będących wezwaniem do publicznej dysputy religijnej na temat istoty i skuteczności odpustów. Celem Lutra było doprowadzenie do reformy Kościoła rzymskokatolickiego, jednak cel ten nie został osiągnięty i doszło do jego podziału. Jaki był powód oraz jakie wydarzenia spowodowały ogłoszenie 95 tez przez Marcina Lutra?…

467 LAT TEMU ZOSTAŁ SPALONY NA STOSIE MICHAŁ SERVET

467 LAT TEMU ZOSTAŁ SPALONY NA STOSIE MICHAŁ SERVET

Servet był gorliwym badaczem Biblii, dostrzegał więc upadek moralny duchowieństwa tamtych czasów w kontraście do treści Pisma Świętego. Będąc świadkiem koronacji Karola V w Bolonii w 1530 roku, widział adorację, z jaką spotykał się papież przy tej okazji oraz cześć, jaką mu oddawano, co odebrał jako przejaw pychy przeciwnej temu, czego uczył Pan Jezus. Po tym wydarzeniu zaczął samodzielnie szukać prawdy, studiując Biblię w językach oryginalnych…

484 LATA TEMU ZOSTAŁ SPALONY NA STOSIE WILLIAM TYNDALE

484 LATA TEMU ZOSTAŁ SPALONY NA STOSIE WILLIAM TYNDALE

William Tyndale był brytyjskim uczonym, tłumaczem, pisarzem i reformatorem protestanckim, pierwszym nowożytnym tłumaczem Biblii na język angielski z języków oryginalnych. Był też pierwszym, który do rozpowszechniania Biblii w tym języku użył druku. Biblia była wcześniej przełożona na język angielski z łaciny przez Johna Wycliffe’a, lecz Tyndale jako pierwszy stworzył przekład z języków oryginalnych: hebrajskiego i greckiego…

FRANCES JANE CROSBY

FRANCES JANE CROSBY

Chcielibyśmy podzielić się dzisiaj z Wami niezwykle inspirującą historią kobiety, która pomimo własnych ograniczeń, podczas całego życia napisała ponad 8000 hymnów religijnych, co czyni ją autorką hymnów o jednym z największych dorobków w dziejach. Nazywała się Fanny Crosby. Była osobą niewidomą…

Informacje kontaktowe

Informacje kontaktowe

kontakt@uwierzbogu.pl
www.UwierzBogu.pl

Co takiego jest w Biblii - mimo wielu starań, aby ta natchniona przez Boga księga przestała istnieć - że do dzisiejszego dnia stanowi fundament wiary wszystkich chrześcijan?
Pomimo wielu różnych i bardzo odmiennych interpretacji postaramy się rozjaśnić najważniejsze jej zagadnienia.

Gdzie nas obserwować

Nadchodzące webinaria

Nadchodzące webinary

Przyzwyczajenia a charakter | Webinarium [#49]
nie, Maj 23
Przyzwyczajenia a charakter | Webinarium [#49]