Drodzy! Bóg, który dał się poznać przez Pismo Święte, jest pełen miłości, wspaniały w Swej mądrości i sprawiedliwości. W poprzednich postach opisaliśmy te 3 z 4 głównych przymiotów Boskiego charakteru, tj. miłość, mądrość i sprawiedliwość. Dzisiaj kończymy cykl “Poznaj Boga” omówieniem Jego mocy.
MOC A WSZECHMOC
Na początku musimy odróżnić moc, której dotyczyć będzie ten post, od wszechmocy, między którymi często stawia się znak równości.
Gdy mówimy o istocie Boga, czyli cechach Jego natury, możemy powiedzieć o wszechmocy, czyli o Jego zdolności do czynienia wszystkiego, czego pragnie. Rozumiemy przez to, że Bóg tak miłuje sprawiedliwość i nienawidzi zła, że pragnie tylko dobrych rzeczy. Zatem Bóg nie może popełnić grzechu, nie może kłamać, ani zaprzeć się Samego Siebie – “U Boga wszystko [czego pragnie] jest możliwe” – Ew. Mat. 19:26.
Gdy jednak mówimy o charakterze Boga, co staramy się przedstawić w ostatnich tygodniach, mówimy o mocy, przymiocie Boskiego serca i umysłu, dzięki któremu wybiera On dobre postępowanie i trwa w nim z radosną wytrwałością pomimo przeszkód.

To silna wola, siła usposobienia i woli – umysłu i serca.

 

WSPÓŁPRACA CECH BOSKIEGO CHARAKTERU
Moc ma przede wszystkim funkcję wykonawczą, zgodną z mądrością, sprawiedliwością i miłością Najwyższego. To dzięki niej działają wszystkie inne zalety.

Bóg pragnie czynić dobro, mądrość dostarcza właściwego planu do działania zgodnie ze sprawiedliwością i miłością. Następnie sprawiedliwość i miłość dostarczają głównych motywów do tego działania, a moc dodaje sprawiedliwości i miłości swą siłę tak, by mogły one ten plan zrealizować.

 

SKŁADOWE MOCY
Moc jako przymiot charakteru składa się z dwóch elementów – z samokontroli i cierpliwości.
Samokontrola panuje nad sercem i umysłem w zwykłych doświadczeniach i sytuacjach. Gdy zaś pojawiają się przeszkody, samokontrola otrzymuje pomoc cierpliwości.
Cierpliwość jest radośnie trwającą wytrwałością, stałością, niezachwiannością, nieugiętością w dobrym postępowaniu pomimo przeszkód.

Te dwie zalety stale się przejawiają w działalności naszego Stwórcy.

 

DZIAŁALNOŚĆ MOCY

Jak już opisywaliśmy we wcześniejszych postach, Bóg w swej mądrości przewidział upadek człowieka. Samokontrola sprawiła, że powstał plan odpowiedni, by wyzwolić ludzkość z grzechu i śmierci jako sprawiedliwej kary za nieposłuszeństwo. Cierpliwość wytrwale ten plan realizuje przez wieki.

 

Przez ponad 6000 lat Pan Bóg cierpliwie znosi fakt, że na Ziemi panuje grzech i zło. Bóg dozwolił na zło, aby przyniosło ono oczekiwany skutek i było nauką dla człowieka, który znienawidzi grzech i na zawsze się od niego odwróci. To moc w swej stałości ma ten proces pod kontrolą.

 

Najwyraźniejszym przejawem mocy Bożej – Jego samokontroli i cierpliwości – jest Jego postawa i działalność względem cierpień Jego Jednorodzonego Syna, który przyszedł na Ziemię, by stać się równoważną ceną za Adama, a w Adamie za całą ludzkość. Jak wielką moc musiał mieć Bóg, by w celu wypełnienia Swojego mądrego, pełnego miłości planu obserwować swojego umiłowanego Syna znoszącego sprzeciwianie się grzeszników w postaci szemrania, kwestionowania, dokuczania, oskarżania, ubliżania przez nauczonych w piśmie, faryzeuszy i kapłanów, poniewierania, szydzenia i torturowania przez żołnierzy oraz odrzucenia, złorzeczenia i wyzwiska tłumów.

 

Bóg w każdej chwili tych cierpień mógł zniszczyć oponentów Jezusa, ale by wykonał się plan, dzięki swojemu charakterowi, swej mocy cierpliwie, z samokontrolą, dozwalał na ich działania.

 

Jego największy przeciwnik – Szatan w swej bezbożności, niewdzięczności, buncie i deprawowaniu ludzkości sprawiał, i czyni to w dalszym ciągu, że Bóg musi używać samokontroli i cierpliwości. Gdyby tego Bóg nie czynił, ludzkość mogłaby zostać zniszczona, a jego plan zniweczony.

 

W przyszłości, w czasie restytucji (o której pisaliśmy podczas omawiania przymiotu miłości) ta moc będzie używana w postępowaniu z tymi, którzy będą nadawać się do reformy, w celu pełnego przywrócenia ich do ludzkiej doskonałości.
Pomimo przeciwności Bóg cierpliwie postępuje zgodnie z zamierzeniami Swojego planu. Zawsze. Teraz i na wieki.

Gdy na Ziemi nastanie Królestwo Boże, o które się modlimy, Jego wspaniała moc w postaci samokontroli i cierpliwości będzie wychwalana przez wszelkie stworzenie.
? “A wszelkie stworzenie, które jest w niebie i na ziemi, i pod ziemią, i na morzu, i wszystko, co w nich przebywa, usłyszałem, jak mówiło: Zasiadającemu na tronie i Barankowi błogosławieństwo i cześć, i chwała, i moc, na wieki wieków!” – Apokalipsa 5:13.
? “Jam jest Pan, który czynię [co jest funkcją mocy] miłosierdzie [miłość], sąd [mądrość] i sprawiedliwość na ziemi; bo mi się to [moc, miłość, mądrość i sprawiedliwość] podoba, mówi Pan” – Jer. 9:24.

AMEN!

 

Jak Ty oceniasz charakter Boży – Jego mądrość, miłość, sprawiedliwość i moc? Za jakie dzieła Boże jesteś szczególnie wdzięczna/y? Co wiedza, na temat Bożego charakteru wnosi do Twojego życia? Czy pragniesz być lepszym człowiekiem, lepiej kontrolować swoje myśli, uczynki i słowa?

 

Podzielcie się w komentarzach swoimi przemyśleniami. Być może Wasze doświadczenia będą pomocą dla innych.?

Pozostaw komentarz

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.

Informacje kontaktowe

Informacje kontaktowe

kontakt@uwierzbogu.pl
www.UwierzBogu.pl

Co takiego jest w Biblii - mimo wielu starań, aby ta natchniona przez Boga księga przestała istnieć - że do dzisiejszego dnia stanowi fundament wiary wszystkich chrześcijan?
Pomimo wielu różnych i bardzo odmiennych interpretacji postaramy się rozjaśnić najważniejsze jej zagadnienia.

Gdzie nas obserwować

Nadchodzące webinaria