Drodzy! Bóg, który dał się poznać przez Pismo Święte, jest pełen miłości, wspaniały w Swej mądrości i sprawiedliwości. W poprzednich postach opisaliśmy te 3 z 4 głównych przymiotów Boskiego charakteru, tj. miłość, mądrość i sprawiedliwość. Dzisiaj kończymy cykl “Poznaj Boga” omówieniem Jego mocy.
MOC A WSZECHMOC
Na początku musimy odróżnić moc, której dotyczyć będzie ten post, od wszechmocy, między którymi często stawia się znak równości.
Gdy mówimy o istocie Boga, czyli cechach Jego natury, możemy powiedzieć o wszechmocy, czyli o Jego zdolności do czynienia wszystkiego, czego pragnie. Rozumiemy przez to, że Bóg tak miłuje sprawiedliwość i nienawidzi zła, że pragnie tylko dobrych rzeczy. Zatem Bóg nie może popełnić grzechu, nie może kłamać, ani zaprzeć się Samego Siebie – “U Boga wszystko [czego pragnie] jest możliwe” – Ew. Mat. 19:26.
Gdy jednak mówimy o charakterze Boga, co staramy się przedstawić w ostatnich tygodniach, mówimy o mocy, przymiocie Boskiego serca i umysłu, dzięki któremu wybiera On dobre postępowanie i trwa w nim z radosną wytrwałością pomimo przeszkód.

To silna wola, siła usposobienia i woli – umysłu i serca.

 

WSPÓŁPRACA CECH BOSKIEGO CHARAKTERU
Moc ma przede wszystkim funkcję wykonawczą, zgodną z mądrością, sprawiedliwością i miłością Najwyższego. To dzięki niej działają wszystkie inne zalety.

Bóg pragnie czynić dobro, mądrość dostarcza właściwego planu do działania zgodnie ze sprawiedliwością i miłością. Następnie sprawiedliwość i miłość dostarczają głównych motywów do tego działania, a moc dodaje sprawiedliwości i miłości swą siłę tak, by mogły one ten plan zrealizować.

 

SKŁADOWE MOCY
Moc jako przymiot charakteru składa się z dwóch elementów – z samokontroli i cierpliwości.
Samokontrola panuje nad sercem i umysłem w zwykłych doświadczeniach i sytuacjach. Gdy zaś pojawiają się przeszkody, samokontrola otrzymuje pomoc cierpliwości.
Cierpliwość jest radośnie trwającą wytrwałością, stałością, niezachwiannością, nieugiętością w dobrym postępowaniu pomimo przeszkód.

Te dwie zalety stale się przejawiają w działalności naszego Stwórcy.

 

DZIAŁALNOŚĆ MOCY

Jak już opisywaliśmy we wcześniejszych postach, Bóg w swej mądrości przewidział upadek człowieka. Samokontrola sprawiła, że powstał plan odpowiedni, by wyzwolić ludzkość z grzechu i śmierci jako sprawiedliwej kary za nieposłuszeństwo. Cierpliwość wytrwale ten plan realizuje przez wieki.

 

Przez ponad 6000 lat Pan Bóg cierpliwie znosi fakt, że na Ziemi panuje grzech i zło. Bóg dozwolił na zło, aby przyniosło ono oczekiwany skutek i było nauką dla człowieka, który znienawidzi grzech i na zawsze się od niego odwróci. To moc w swej stałości ma ten proces pod kontrolą.

 

Najwyraźniejszym przejawem mocy Bożej – Jego samokontroli i cierpliwości – jest Jego postawa i działalność względem cierpień Jego Jednorodzonego Syna, który przyszedł na Ziemię, by stać się równoważną ceną za Adama, a w Adamie za całą ludzkość. Jak wielką moc musiał mieć Bóg, by w celu wypełnienia Swojego mądrego, pełnego miłości planu obserwować swojego umiłowanego Syna znoszącego sprzeciwianie się grzeszników w postaci szemrania, kwestionowania, dokuczania, oskarżania, ubliżania przez nauczonych w piśmie, faryzeuszy i kapłanów, poniewierania, szydzenia i torturowania przez żołnierzy oraz odrzucenia, złorzeczenia i wyzwiska tłumów.

 

Bóg w każdej chwili tych cierpień mógł zniszczyć oponentów Jezusa, ale by wykonał się plan, dzięki swojemu charakterowi, swej mocy cierpliwie, z samokontrolą, dozwalał na ich działania.

 

Jego największy przeciwnik – Szatan w swej bezbożności, niewdzięczności, buncie i deprawowaniu ludzkości sprawiał, i czyni to w dalszym ciągu, że Bóg musi używać samokontroli i cierpliwości. Gdyby tego Bóg nie czynił, ludzkość mogłaby zostać zniszczona, a jego plan zniweczony.

 

W przyszłości, w czasie restytucji (o której pisaliśmy podczas omawiania przymiotu miłości) ta moc będzie używana w postępowaniu z tymi, którzy będą nadawać się do reformy, w celu pełnego przywrócenia ich do ludzkiej doskonałości.
Pomimo przeciwności Bóg cierpliwie postępuje zgodnie z zamierzeniami Swojego planu. Zawsze. Teraz i na wieki.

Gdy na Ziemi nastanie Królestwo Boże, o które się modlimy, Jego wspaniała moc w postaci samokontroli i cierpliwości będzie wychwalana przez wszelkie stworzenie.
? “A wszelkie stworzenie, które jest w niebie i na ziemi, i pod ziemią, i na morzu, i wszystko, co w nich przebywa, usłyszałem, jak mówiło: Zasiadającemu na tronie i Barankowi błogosławieństwo i cześć, i chwała, i moc, na wieki wieków!” – Apokalipsa 5:13.
? “Jam jest Pan, który czynię [co jest funkcją mocy] miłosierdzie [miłość], sąd [mądrość] i sprawiedliwość na ziemi; bo mi się to [moc, miłość, mądrość i sprawiedliwość] podoba, mówi Pan” – Jer. 9:24.

AMEN!

 

Jak Ty oceniasz charakter Boży – Jego mądrość, miłość, sprawiedliwość i moc? Za jakie dzieła Boże jesteś szczególnie wdzięczna/y? Co wiedza, na temat Bożego charakteru wnosi do Twojego życia? Czy pragniesz być lepszym człowiekiem, lepiej kontrolować swoje myśli, uczynki i słowa?

 

Podzielcie się w komentarzach swoimi przemyśleniami. Być może Wasze doświadczenia będą pomocą dla innych.?

Pozostaw komentarz

Informacje kontaktowe

Informacje kontaktowe

kontakt@uwierzbogu.pl
www.UwierzBogu.pl

Co takiego jest w Biblii - mimo wielu starań, aby ta natchniona przez Boga księga przestała istnieć - że do dzisiejszego dnia stanowi fundament wiary wszystkich chrześcijan?
Pomimo wielu różnych i bardzo odmiennych interpretacji postaramy się rozjaśnić najważniejsze jej zagadnienia.

Gdzie nas obserwować

Nadchodzące webinaria