Piekło Biblii

"Albowiem tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto weń wierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny"  - Jana 3:16

Jeżeli Bóg nas kocha, to jak może być tym, który przygotował miejsce zwanym Piekłem, gdzie wiecznie pali się ogień i znajdują się demony?
Chciałbym zaprosić Ciebie drogi internauto do rozważenia tematu o Piekle. Te rozważania będą oparte na podstawie Pisma Świętego.
 
Z tej wideokonferencji dowiesz się, czy rzeczywiście Bóg przygotował takie miejsce dla swoich nieprzyjaciół. Co dzieje się z człowiekiem, który umiera nie znając Boga... ba będąc Mu nawet nieposłuszny.
 
Dowiesz się jak Biblia opisuje piekło i kto w nim się znajduje. Czy jest możliwość z niego się wydostać? Jakim sposobem? Kiedy to nastąpi? Oto tylko niektóre zagadnienia tej wideokonferencji.
Zapraszamy do oglądnięcia nagrania.
 .
Prowadzący: Wojciech Wróbel
 .

"Nazywam się Wojciech Wróbel mam 43 lata i mieszkam w Gdańsku.

Mam żonę i dwójkę dzieci. Jestem badaczem Pisma Świętego od 13 lat, wcześniej uznawałem Biblię jako księgę pochodzącą od Boga lecz nie przywiązywałem do Niej większej wagi. Pewne doświadczenia w życiu spowodowały, iż postanowiłem przybliżyć się do Boga."