Czym jest biblijna pokuta?

"Albowiem tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto weń wierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny"  - Jana 3:16

Na czym polega pokuta opisana w Biblii? Czy wystarczą tylko proste czynności pokutne, aby mieć przebaczone grzechy? O jakich elementach pokuty mówi Biblia oraz ile ich jest?
 
Z tej wideokonferencji dowiesz się:
  • Dlaczego pokuta jest tak ważna i na czym ona polega?
  • Czy wystarczą tylko proste czynności pokutne aby mieć przebaczone grzechy?
  • O jakich elementach pokuty mówi Biblia, ile ich jest?
  • Ostatecznie zastanowimy się, jak długo pokuta powinna trwać?
  • Czy są kolejne kroki w relacji z Bogiem.

Oto niektóre zagadnienia tej wideokonferencji, na którą Ciebie serdecznie zapraszam.

Zapraszamy do oglądnięcia nagrania.
 .
Prowadzący: Jakub Wojtko
 .

"Nazywam się Jakub Wojtko i od kilkunastu lat badam Biblię, którą uznaję za Boskie objawienie.

Uważam że w Biblii jest zapisane wszystko, co każdemu z nas jest potrzebne do zbawienia.

Tematem, który bardzo mnie zainteresował od początku mojej znajomości z Biblią jest relacja człowieka z Bogiem. Co taką relację zakłóca, a co jej sprzyja? W jaki sposób uzyskać przebaczenie za popełniane grzechy?"

"

Brak komentarzy.

Pozostaw komentarz