? “Będę mówił o PANU: Moja ucieczka i twierdza, mój Bóg, jemu będę ufał. […] Rozkaże bowiem o tobie swoim aniołom, aby cię strzegli na wszystkich twoich drogach. Na rękach będą cię nosić, byś przypadkiem nie uderzył swojej nogi o kamień”.
? “Anioł PANA rozbija obóz dokoła tych, którzy się go boją, i wybawia ich”.
(Ps. 91:2,11,12; Ps. 34:7, wszystkie cytaty za UBG).

❓ Czy tak jak psalmista posiadasz ogromną wiarę w Boga? A czy wierzysz Bogu tak jak on? Jeśli tak, to czy zdajesz sobie sprawę, że Bóg wspomaga wszystkich tych, którzy są mu posłuszni i kieruje nimi?…

Na podstawie Pisma Świętego należy stwierdzić, że dobrzy aniołowie mają powierzone zadanie od naszego Stwórcy, by działać opatrznościowo na korzyść Jego wiernych. Jako duchowe istoty mają bezpośrednią łączność z Bogiem (? Mat. 18:10: “[…] Mówię wam bowiem, że ich aniołowie w niebie zawsze patrzą na oblicze mojego Ojca, który jest w niebie”), raportują Bogu o naszych upadkach, jak i zwycięstwach. Zapewne “trzymają za nas kciuki”, by nie powinęła nam się noga, smucą się, gdy popełniamy wciąż te same błędy i cieszą się, gdy postępujemy zgodnie z wolą Pana.

Anioł (hebr. maloch, gr. aggelos) oznacza “posłaniec”. Aniołowie są sługami Boga i swoją służbę wykonują z przyjemnością, nie dla poklasku i czci, a ze względu na to, że ich Pan jest najlepszym panem. Jako niedoskonali ludzie powinniśmy docenić pracę, jaką wykonują na naszą korzyść, gdy sprawiają (jak pisał psalmista), że nasze nogi nie są poranione o ostre kamienie doświadczeń, które mogłyby być dla nas za trudne, gdy niosą nas na rękach i wybawiają z zagrażających nam sytuacji.

Pismo Święte przedstawia wprost wiele takich historii, m.in.:
? pomoc anioła dla Hagar (1 Moj. 16:7)
? pomoc anioła dla Ismaela i ochrona od śmierci z pragnienia (1 Moj. 21:14-19)
? opieka w podróży Eliezera (1 Moj. 24:7, 40)
? pomoc dla Jakuba (1 Moj. 48:16)
? ochrona narodu Izraelskiego w doświadczeniach i potrzebach na pustyni (2 Moj. 23:20, 23; 4 Moj. 20:16; Iz. 63:9)
? troskliwa opieka nad Eliaszem (1 Król. 19:5-8)
? wybawienie Daniela z jaskini lwów (Dan. 6:22)
? usługiwanie Zachariaszowi (Zach. 1:12-14)
? uwolnienie Piotra i Jana z więzienia (Dz. Ap. 5:19,20)
? pokierowanie Korneliusza do głosiciela ewangelii (Dz. Ap. 10:3-6; 11:13,14)
? wyzwolenie Piotra (Dz. Ap. 12:7-10)
? pomoc dla Pawła i zachowanie jego współtowarzyszy podróży od śmierci (Dz. Ap. 27:23,43,44).

Pomimo tak trudnej pracy, aniołowie nie oczekują czci, która należy się jedynie Panu Bogu i Panu Jezusowi (przykład historii Manoacha – Sędz. 13:15,16). Aniołowie cieszą się, mogąc pomóc wiernym Pana, nie otrzymując w zamian niczego innego prócz świadomości, że w ten sposób sprawiają przyjemność Bogu.

CO MOŻEMY ZROBIĆ DLA ANIOŁÓW?
Postawmy się na ich miejscu i zgodnie z biblijną zasadą, aby czynić innym tak, jak sami byśmy chcieli, by nam czyniono, podejmujmy wysiłki, aby nie zwiększać pracy aniołów dla nas przez nasze błędy i złe uczynki, które utrudniają ich pracę oraz zasmucają ich święte serca. Natomiast nasze postępy w rozwoju charakteru są niewątpliwie radością dla naszych aniołów stróżów – starajmy się zatem stawać coraz lepszymi podopiecznymi.

Pan Bóg daje nam najlepszą możliwą ochronę. Nasz Niebiański Ojciec strzeże nasz każdy krok (? Ps. 121:7,8: “PAN będzie cię strzegł od wszelkiego zła; on będzie strzegł twojej duszy. PAN będzie strzegł twego wyjścia i przyjścia, odtąd aż na wieki”; ? Hebr. 13:5,6: “[…] Sam bowiem powiedział: Nie porzucę cię ani nie opuszczę. Śmiało więc możemy mówić: Pan jest moim pomocnikiem, nie będę się lękał tego, co może mi uczynić człowiek”). Nie zasmucajmy zatem swojego anioła stróża i nie zasmucajmy Pana Boga, który wysyła nam tak wielką pomoc. ?

Pozostaw komentarz

Informacje kontaktowe

Informacje kontaktowe

kontakt@uwierzbogu.pl
www.UwierzBogu.pl

Co takiego jest w Biblii - mimo wielu starań, aby ta natchniona przez Boga księga przestała istnieć - że do dzisiejszego dnia stanowi fundament wiary wszystkich chrześcijan?
Pomimo wielu różnych i bardzo odmiennych interpretacji postaramy się rozjaśnić najważniejsze jej zagadnienia.

Gdzie nas obserwować

Nadchodzące webinaria