(? Mat. 28:6)
Duża część chrześcijan obchodzi dziś Święto Zmartwychwstania Pańskiego.
Nie każdy jednak zdaje sobie sprawę z tego, czym było to wydarzenie i dlaczego było takie ważne.
Zastanówmy się zatem, co stało się 2000 lat temu w Jerozolimie, gdy kilka kobiet w żałobie zastało kamień odwalony, a grób pusty…??️‍♀️

? Kto zmartwychwstał?
Jezus, syn Boga Jahwe, który dwa dni wcześniej skonał na krzyżu, oddając siebie w ofierze za Adama, pierwszego człowieka, a w nim za wszystkich ludzi, którzy już się narodzili i mieli się narodzić w przyszłości. Nie był to sam Bóg, gdyż jeśli by umarł, nie mógłby sam siebie wzbudzić, a jeśli nie umarłby naprawdę, ofiara nie zostałaby złożona.

? W jakim ciele zmartwychwstał?
Jezus żył na ziemi w ciele ludzkim, ale to ludzkie życie złożył w ofierze za Adama, który także był człowiekiem, doskonałym jak On. Nie mógł zatem zmartwychwstać już jako człowiek, bo w ten sposób wycofałby swoją ofiarę. Zamiast tego Jezus zmartwychwstał jako istota duchowa – wyższa jeszcze od aniołów. Było to możliwe, ponieważ Jezus przy swoim chrzcie w Jordanie otrzymał zaczątek Ducha świętego i żył na warunkach, które w razie pozostania bez grzechu dawały mu prawo do życia duchowego. Oprócz tego, ponieważ przeżył swoje życie bezgrzesznie, miałby prawo do wiecznego życia jako człowiek – ale tego prawa zrzekł się na korzyść Adama i nas wszystkich. Dlatego nazywamy Jego ofiarę “okupem” – ceną, którą zapłacił za naszego praojca i za nas.

? Dlaczego zmartwychwstał?
Jezus zmartwychwstał – jako duch – ponieważ wiernie przeżył całe swoje życie, będąc posłuszny swojemu Ojcu i nie popełniając żadnego grzechu, czyli wykroczenia przeciwko Bożemu prawu. Dzięki temu, że od momentu chrztu rozwijał w sobie istotę duchową i dochował wierności, Bóg nagrodził Go zmartwychwstaniem, potwierdzając fakt, że w niczym nie uchybił wobec Boskich wymagań.

? Co oznacza Jego zmartwychwstanie dla nas?
Fakt zmartwychwstania Jezusa stanowi dla nas dowód, że ofiara okupowa złożona przez niego za nas była skuteczna i zaakceptowana przez Ojca. Oznacza to potwierdzenie, że wszyscy co do jednego ZOSTALIŚMY ZBAWIENI. Dzięki temu zbawieniu, choć umieramy pod przekleństwem, które spadło na nas przez grzech Adama i nasze własne grzechy, jakie nieuchronnie popełniamy, mamy obietnicę, GWARANCJĘ obudzenia z martwych. Po tym zmartwychwstaniu nastanie inny świat, w którym będziemy mieli szansę stać się doskonałymi.

W ten sposób zmartwychwstanie Jezusa jest dla nas gwarancją naszego własnego zmartwychwstania kupionego przez niego przez Jego śmierć. Oto jak tę prostą, ale uderzającą prawdę dobitnie tłumaczy Apostoł Paweł:

? “A jeśli się o Chrystusie opowiada, że został z martwych wzbudzony, jakże mogą mówić niektórzy między wami, że zmartwychwstania nie ma? Bo jeśli nie ma zmartwychwstania, to i Chrystus nie został wzbudzony; A jeśli Chrystus nie został wzbudzony, tedy i kazanie nasze daremne, daremna też wasza wiara […]. A jednak Chrystus został wzbudzony z martwych i jest pierwiastkiem tych, którzy zasnęli. Skoro bowiem przyszła przez człowieka śmierć, przez człowieka też przyszło zmartwychwstanie. Albowiem jak w Adamie wszyscy umierają, tak też w Chrystusie wszyscy zostaną ożywieni” (1 Kor. 15:12-22).

Chwalimy dziś naszego Boga Jahwe i naszego Zbawiciela Jezusa za ZMARTWYCHWSTANIE – dary Ich WIELKIEJ MIŁOŚCI do nas! ❤️
Hallelu-Jah!

Pozostaw komentarz

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.

Informacje kontaktowe

Informacje kontaktowe

kontakt@uwierzbogu.pl
www.UwierzBogu.pl

Co takiego jest w Biblii - mimo wielu starań, aby ta natchniona przez Boga księga przestała istnieć - że do dzisiejszego dnia stanowi fundament wiary wszystkich chrześcijan?
Pomimo wielu różnych i bardzo odmiennych interpretacji postaramy się rozjaśnić najważniejsze jej zagadnienia.

Gdzie nas obserwować

Nadchodzące webinaria