GNIEW W ŻYCIU CHRZEŚCIJANINA

GNIEW W ŻYCIU CHRZEŚCIJANINA

Gniew na ogół kojarzony jest z negatywną emocją, taką jak złość czy wściekłość. Jednak w odróżnieniu od nich, gniew może być przez człowieka kontrolowany. Jest to reakcja na bodziec budzący nasz sprzeciw i potrzebę przeciwdziałania. Może wahać się od łagodnego wyrazu niezadowolenia do wielkiego wybuchu emocji. Wiele na ten temat możemy znaleźć w zasobach dzisiejszej psychologii, ale tu przyjrzymy się temu, co o gniewie mówi Biblia.

SŁUSZNY GNIEW
Czy chrześcijanin może się gniewać? Jeśli tak, to kiedy i w jakim stopniu??️‍♀️

W Efez. 4:26 czytamy: ? „Możecie się gniewać, ale nie grzeszcie. Słońce niech nie zachodzi nad waszym gniewem” (BP). Nie jest to zachęta do gniewu, lecz napomnienie do jego okiełznania. Apostoł Paweł, biorąc pod uwagę nasze słabości i otaczający nas zły świat, wskazuje tu na kontrolowany gniew – taki, który nie prowadzi do grzechu oraz który nie trwa długo.

Istnieje gniew, który jest właściwy. Przykłady znajdujemy w najwyższych, świętych autorytetach:
? Pismo Święte wielokrotnie wspomina o Boskim gniewie jako wyrażeniu niezadowolenia Boga względem grzechu;
? Jezus okazał gniew wobec lżenia świętych Boskich rzeczy, gdy powywracał stoły handlujących w Świątyni;
? Apostołowie także niekiedy wyrażali gniew, stając w obronie prawdy i świętości.

Co łączy te wszystkie przykłady i powoduje, że jest to właściwy gniew? Otóż jego motywem zawsze jest miłość oparta na sprawiedliwości, miłość do prawdy i do Boga oraz pragnienie ostatecznego dobra. Nie ma w nim niczego ze złośliwości, nie trwa dłużej, niż musi. Zatem naśladowcy Chrystusa również powinni odczuwać dezaprobatę do niesprawiedliwości i odrazę do zła. Gdybyśmy byli całkowicie pozbawieni gniewu w tych sprawach, w pewnym sensie wskazywałoby to na brak kręgosłupa moralnego. Jednak przede wszystkim powinniśmy rozwijać w sobie miłość. Ona powstrzyma nas przed zbyt gwałtownym gniewem, pomoże go kontrolować i odpowiednio wygasić. ? „Miłość (…) nie unosi się gniewem” (1 Kor. 13:5).

NIEWŁAŚCIWY GNIEW
Niekontrolowany przez miłość, niepohamowany gniew wyrządzi wiele zła i sprawi, że zamiast być rzecznikami dobrych zasad, sami będziemy je łamać. To właśnie gniew doprowadził do pierwszego morderstwa na ziemi – o Kainie czytamy: ? „Rozgniewało to Kaina tak bardzo, że aż twarz mu się zmieniła” (1 Mojż. 4:5). Dlatego nie możemy pozwolić, aby gniew przejął nad nami kontrolę i doprowadzał do agresji czy utrzymującej się goryczy. Trwając w takim stanie, psulibyśmy nie tylko nasze relacje z drugim człowiekiem, ale także z Bogiem:
? „Bo rozgniewany człowiek nie postępuje zgodnie ze sprawiedliwością Bożą” (Jak. 1:20);
? „Zaniechaj gniewu i porzuć zapalczywość, nie oburzaj się, bo to prowadzi tylko do złego” (Ps. 37:8).

Obecnie na świecie możemy zauważyć narastające niezadowolenie, często prowadzące do agresywnych zachowań. Ludzie o różnych poglądach gniewają się na siebie, prowadzą różnego rodzaju walki o swoje racje. Napięta atmosfera udziela się społeczeństwu, a zadaniem chrześcijanina jest nie pozwolić, by ten duch przeniknął do jego serca.

JAK RADZIĆ SOBIE Z EMOCJAMI?
Pismo Święte napomina nas, abyśmy wyzbywali się negatywnych emocji i zachowań: ? „Wszelka gorycz, wybuchowość, gniew, krzyki i przekleństwa, i jakiekolwiek zło niech u was zniknie” i jednocześnie wskazuje, jak je zwalczać i skąd czerpać inspirację: ? „Bądźcie dla drugich dobrzy i miłosierni. Wybaczajcie sobie nawzajem, jak i wam przebaczył Bóg w Chrystusie” (Efez. 4:31, 32). Dobroć, miłosierdzie i przebaczenie to jedne z najważniejszych cech chrześcijańskiego charakteru. Jeżeli będziemy je w sobie rozwijać, wzorując się na Bogu i Jezusie oraz przy pomocy Słowa Bożego – zbudujemy silny charakter, pełen pokoju, ale i stanowczości.

W Słowie Bożym znajdziemy również radę, jak postępować wobec rozgniewanej osoby:
? Przyp. 15:1 (BW) „Łagodna odpowiedź uśmierza gniew, lecz przykre słowo wywołuje złość”. Jest takie znane przysłowie „nie dolewaj oliwy do ognia”, mówiące o tym, by nie prowokować złych emocji w napiętej już atmosferze. Natomiast wylanie balsamu łagodnych słów rozsądku może zdziałać wiele dobrego. Jako chrześcijanie musimy mieć na uwadze, że to my jesteśmy próbowani na punkcie charakteru – abyśmy nie dali się sprowokować, ani nie żywili urazy do osoby, która nieświadomie staje się narzędziem próby. Gdy nasze siły się wyczerpują, zawsze możemy udać się po pomoc do naszego Boga w modlitwie. Już sama szczera modlitwa ukoi nasze uczucia, a Bóg w odpowiedzi udzieli nam pomocy stosownej do naszych potrzeb.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

WITAJ NA STRONIE UWIERZ BOGU
Nadchodzące webinary

TYSIĄCLECIE W BIBLII | WEBINAR [#88]

„Już na wschodzie zorzy blask zwiastuje jasny dzień: to Tysiąclecia świta brzask, złowrogi pierzcha cień”… Poruszając się w kręgu zagadnień biblijnych i chrześcijańskich, można spotkać się z określeniem „tysiąclecie”, które

Informacje kontaktowe
KONTAKT@UWIERZBOGU.PL

Co takiego jest w Biblii – mimo wielu starań, aby ta natchniona przez Boga księga przestała istnieć – że do dzisiejszego dnia stanowi fundament wiary wszystkich chrześcijan?
Pomimo wielu różnych i bardzo odmiennych interpretacji postaramy się rozjaśnić najważniejsze jej zagadnienia.

Gdzie nas obserwować
YOUTUBE: