CZY WIESZ KIM BYLI CZTEREJ EWANGELIŚCI?

CZY WIESZ KIM BYLI CZTEREJ EWANGELIŚCI?

Jako chrześcijanie niezwykle często odwołujemy się do treści czterech Ewangelii – są one nieocenionym źródłem informacji o osobie i nauczaniu Pana Jezusa, spisanym pod natchnieniem Bożym. Tymczasem ci, którzy spisali te teksty i których wymieniamy z imienia odwołując się do konkretnych ich fragmentów, są relatywnie mało znani pod kątem tego, kim byli. W tym poście chcemy choć trochę przybliżyć ich sylwetki.

Dwóch z czterech Ewangelistów było jednocześnie Apostołami – Mateusz oraz Jan. O Mateuszu dowiadujemy się z Mat. 9:9: „A odchodząc stamtąd, Jezus zobaczył człowieka zwanego Mateuszem, siedzącego w punkcie celnym. I powiedział do niego: Pójdź za mną. A on wstał i poszedł za nim”. Pierwotne imię Mateusza było inne, jak podaje Mar. 2:14 (a także Łuk. 5:27): „A przechodząc, zobaczył Lewiego, syna Alfeusza, siedzącego w punkcie celnym, i powiedział do niego: Pójdź za mną. A on wstał i poszedł za nim”. Zawód celnika był powszechnie pogardzany przez Żydów jako niepatriotyczny – celnik zbierał bowiem opłaty dla Rzymian. Ponieważ jednak Pan Jezus mimo to wybrał Mateusza, możemy śmiało stwierdzić, że musiał on być uczciwym i prawym człowiekiem.

Kolejny z Apostołów, Jan, jest chyba najbardziej znaną postacią wśród Ewangelistów. Był uczniem Jana Chrzciciela, później został naśladowcą Pana Jezusa. Wraz z bratem Jakubem (również Apostołem) wcześniej byli rybakami, a z powodu swojej gorliwości Pan nadał im przydomek „Synowie Gromu”. Był umiłowanym uczniem Pana i jedynym z dwunastu, który był obecny przy krzyżu. On także zaopiekował się Marią, matką Pana.

Ewangelista Łukasz, jak podaje Kol. 4:14, z zawodu był lekarzem: „Pozdrawia was Łukasz, umiłowany lekarz, i Demas”. Poza jedną z Ewangelii, zgodnie z przekazami spisał także Dzieje Apostolskie. Był bliskim współpracownikiem Apostoła Pawła.

O Marku (nazywanym także Janem Markiem) nie wiadomo wiele, poza tym, że również był człowiekiem bardzo gorliwym i zaangażowanym w służbie. Apostoł Paweł w 2 Tym. 4:11 pisał o dwóch Ewangelistach: „Tylko Łukasz jest ze mną. Weź Marka i przyprowadź ze sobą, bo jest mi bardzo przydatny do służby”. Dodatkowo z Dz. Ap. 12:12 wynika, że był on uczniem Apostoła Piotra.
Tak prezentują się sylwetki czterech Ewangelistów. Choć tak naprawdę autorem spisanych przez nich tekstów, jak i całej Biblii, jest Bóg, to ci czterej musieli być wyjątkowymi osobami, skoro zostali wybrani do tak zaszczytnego dzieła.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

WITAJ NA STRONIE UWIERZ BOGU
Nadchodzące webinary

TYSIĄCLECIE W BIBLII | WEBINAR [#88]

„Już na wschodzie zorzy blask zwiastuje jasny dzień: to Tysiąclecia świta brzask, złowrogi pierzcha cień”… Poruszając się w kręgu zagadnień biblijnych i chrześcijańskich, można spotkać się z określeniem „tysiąclecie”, które

Informacje kontaktowe
KONTAKT@UWIERZBOGU.PL

Co takiego jest w Biblii – mimo wielu starań, aby ta natchniona przez Boga księga przestała istnieć – że do dzisiejszego dnia stanowi fundament wiary wszystkich chrześcijan?
Pomimo wielu różnych i bardzo odmiennych interpretacji postaramy się rozjaśnić najważniejsze jej zagadnienia.

Gdzie nas obserwować
YOUTUBE: