Na osoby występujące w Biblii najczęściej spogląda się przez pryzmat ich nauk, dokonań czy postaw moralnych. Jakkolwiek jest to właściwe podejście, to wraz z nim często umyka nam, że wszyscy oni, tak, jak i my, też byli ludźmi – mieli swoje potrzeby, wyzwania, marzenia, a często, podobnie do nas, także wykonywali pewne zawody, by się utrzymać. I chociaż w ich biografiach nie to jest najważniejsze, to analiza ich profesji pozwoli nam spojrzeć na tych nierzadko wybitnych sług Bożych z trochę innej perspektywy – jako na poddanych ograniczeniom ludzkim, w znacznej mierze podobnym do naszych.

Sam Pan Jezus dawał przykład – zapewne nie chcąc być obciążeniem w domu rodzinnym, praktykował zawód cieśli. Można to wnioskować na podstawie faktu, że ludzie tak właśnie o nim mówili, co jest zapisane w Ewangelii Marka 6:3
„Czy to nie jest cieśla, syn Marii, a brat Jakuba, Józefa, Judy i Szymona? (…)”.

Również na Apostołów nie wybierał on ludzi próżnujących, lecz pracowitych – wiemy, że Piotr, Andrzej, Jakub i Jan byli rybakami, natomiast Mateusz (nazywany Lewim) był poborcą podatkowym (Jan. 4:18-22, Łuk. 5:27). Bez wątpienia pozostali Apostołowie także pracowali, choć Biblia milczy na ten temat.

Apostoł Paweł, pomimo swojego wysokiego wykształcenia i pozycji w pierwotnym kościele, również pracował na swoje utrzymanie. Jak napisał w Liście do Tesaloniczan 3:7-12
„Sami bowiem wiecie, jak należy nas naśladować, ponieważ nie żyliśmy wśród was nieporządnie; Ani u nikogo nie jedliśmy chleba za darmo, ale pracowaliśmy w trudzie i zmęczeniu we dnie i w nocy, aby dla nikogo z was nie być ciężarem. Nie jakobyśmy nie mieli do tego prawa, lecz żeby dać wam samych siebie za przykład do naśladowania. Gdy bowiem byliśmy u was, to nakazaliśmy wam: Kto nie chce pracować, niech też nie je. Bo słyszymy, że niektórzy wśród was postępują nieporządnie, wcale nie pracują, lecz zajmują się niepotrzebnymi rzeczami. Dlatego nakazujemy im i napominamy przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, aby spokojnie pracując, własny chleb jedli”.
W jego przypadku rzemiosłem było szycie namiotów – Biblia wspomina, że pracował przez pewien czas wspólnie z innymi współwyznawcami, Akwilą i Pryscyllą (Dzieje Apostolskie 18:3).

Z pism Apostoła Pawła dowiadujemy się również o profesji wykonywanej przez innego z naśladowców Jezusa – Ewangelisty Łukasza. W Liście do Kolosan 4:14 mamy zapisane, że był on lekarzem.

Trudniej jest mówić o zawodach wykonywanych przez postacie starotestamentowe – w tamtych czasach ludzie najczęściej pracowali wokół swojego gospodarstwa (czy też na swojej ziemi). Mimo to, także i wtedy występowały różne profesje – dajcie znać w komentarzach, jakie udało Wam się znaleźć w Starym Testamencie i kto je wykonywał.

Pozostaw komentarz

Informacje kontaktowe

Informacje kontaktowe

kontakt@uwierzbogu.pl
www.UwierzBogu.pl

Co takiego jest w Biblii - mimo wielu starań, aby ta natchniona przez Boga księga przestała istnieć - że do dzisiejszego dnia stanowi fundament wiary wszystkich chrześcijan?
Pomimo wielu różnych i bardzo odmiennych interpretacji postaramy się rozjaśnić najważniejsze jej zagadnienia.

Gdzie nas obserwować

Nadchodzące webinaria