Wracamy w kolejnej części do krótkiej serii postów o popularnych zwrotach, które mają swoje źródło w Biblii. Poprzednio omówiliśmy sześć z nich, dzisiaj przedstawimy pięć kolejnych:

? hiobowe wieści – wiadomości złe, straszne, tragiczne. Termin ten pochodzi z historii Hioba, który otrzymał informację, że stracił cały swój pokaźny majątek i liczną rodzinę. Zapisane jest to w Księdze Hioba 1:13-19,

? ciemności egipskie – jest to określenie na ciemność całkowitą, zupełną, nieprzeniknioną. Pochodzi od dziewiątej plagi, której opis znajduje się w Księdze Rodzaju 10:22,23: ?„I Mojżesz wyciągnął rękę ku niebu, i nastała gęsta ciemność w całej ziemi Egiptu, która trwała trzy dni. Jeden nie widział drugiego i nikt przez te trzy dni nie podniósł się ze swego miejsca. Lecz w domach wszystkich synów Izraela było światło”.

? „z pustego i Salomon nie naleje” – przysłowie mówiące, że nie można czegoś zrobić, gdy brak jest do tego odpowiednich środków i nawet najmądrzejsza osoba nic wtedy nie wskóra. Powiedzenie to nawiązuje do biblijnego króla Salomona, który słynął z wielkiej mądrości i zdolności rozwiązywania trudnych problemów (por. 1 Król. 3:16-28) – 1 Król. 4:29,30: ? „A Bóg dał Salomonowi mądrość i bardzo wielkie zrozumienie oraz przestronność serca jak piasek, który jest na brzegu morskim. I mądrość Salomona była większa od mądrości wszystkich narodów wschodnich i od wszelkiej mądrości Egiptu”.

? manna z nieba – oznacza niespodziewaną pomoc, nieoczekiwany dar bądź zysk, ratunek w trudnej sytuacji. Jest nawiązaniem do wędrówki Izraelitów po pustyni, gdzie przez sześć dni w tygodniu pokarm dosłownie padał z nieba, zapewniając im przetrwanie. Opis tych wydarzeń zawarty jest w 2 Moj. 16, szczególnie wersety 4 i 5: ? „Wtedy PAN powiedział do Mojżesza: Oto spuszczę wam jak deszcz chleb z nieba. Lud będzie wychodził i każdego dnia będzie zbierał według potrzeby dziennej, abym mógł go wystawić na próbę, czy będzie postępował zgodnie z moim prawem, czy nie. A szóstego dnia przyrządzą to, co przyniosą, a będzie tego dwa razy tyle, co zbierają codziennie”.

? (chodzić) od Annasza do Kajfasza – oznacza bycie odsyłanym od jednej osoby lub instytucji do drugiej, bezskutecznie usiłując załatwić jakąś sprawę (najczęściej urzędową). Zwrot ten pochodzi od historii zapisanej w Ew. Jana 18:12-24, kiedy to pojmany Pan Jezus był sądzony przez kapłanów żydowskich.

Jeżeli jeszcze jakieś inne przychodzą Wam na myśl, zachęcamy do podzielenia się ze wszystkimi w komentarzach.?

Pozostaw komentarz

Informacje kontaktowe

Informacje kontaktowe

kontakt@uwierzbogu.pl
www.UwierzBogu.pl

Co takiego jest w Biblii - mimo wielu starań, aby ta natchniona przez Boga księga przestała istnieć - że do dzisiejszego dnia stanowi fundament wiary wszystkich chrześcijan?
Pomimo wielu różnych i bardzo odmiennych interpretacji postaramy się rozjaśnić najważniejsze jej zagadnienia.

Gdzie nas obserwować

Nadchodzące webinaria