W poprzedniej części przedstawiliśmy wraz z objaśnieniem sześć potocznie używanych wyrażeń, mających swoje źródło w Biblii (link do tego artykułu: https://www.facebook.com/uwierzbogu/posts/3301830593242745 ). W komentarzach pod tamtym postem wykazaliście się dużą aktywnością i daliście wiele przykładów, które zapisaliśmy i za które dziękujemy – na pewno przynajmniej część z nich uda nam się omówić, jak nie w tym, to w jednym z kolejnych postów. W dzisiejszym chcielibyśmy przedstawić Wam pięć kolejnych wyrażeń, co do których przynajmniej część z Was mogła nie wiedzieć, że pochodzą z Biblii:

👉 „kto mieczem wojuje, od miecza ginie” – przysłowie mówiące, że jeżeli ktoś próbuje kogoś skrzywdzić, to najczęściej sam zostaje poszkodowany, pokonany takimi samymi metodami, jakich próbował użyć na szkodę drugiego. Pochodzi od słów Pana Jezusa zapisanych w Ewangelii Mateusza 26:52: „Wtedy Jezus powiedział do niego: Schowaj miecz na swoje miejsce. Wszyscy bowiem, którzy za miecz chwytają, od miecza zginą”.

👉 „kto pod kim dołki kopie, ten sam w nie wpada” – przysłowie o podobnym znaczeniu, jak poprzednie – intrygi zwykle obracają się przeciwko intrygantowi. Pojawia się kilkukrotnie w Biblii: Księga Kaznodziei 10:8 (poniżej), Przypowieści Salomonowe 26:27, Psalm 57:7.
„Kto kopie dół, sam w niego wpadnie, kto rozwala płot, tego ukąsi wąż”.

👉 miecz obosieczny – oznacza rzecz mającą dwojaki skutek, pożądany i niepożądany, mogącą zwrócić się przeciwko obu stronom konfliktu. Określenie to jest zaczerpnięte z Przypowieści Salomonowych 5:2-4:
„Abyś zachował rozwagę i aby twoje wargi strzegły wiedzy.
Bo wargi obcej kobiety ociekają miodem, a jej usta gładsze są niż oliwa; lecz jej koniec jest gorzki jak piołun, ostry jak miecz obosieczny”.

👉 kozioł ofiarny – oznacza osobę (lub grupę osób) obarczonych winą za coś, czego niekoniecznie się dopuściła. Mechanizm kozła ofiarnego polega na tym, że grupa społeczna w momencie kryzysu bądź zagrożenia obiera ofiarę, która staje się obiektem agresji zbiorowej, gdyż wmawiane jest, że zaistniały kryzys jest spowodowany przez obwinianego (tym samym grupa taka oczyszcza samą siebie z winy i odpowiedzialności). Określenie „kozioł ofiarny” zaczerpnięte jest z obrzędu w starożytnym Izraelu, opisanego w 3 Księdze Mojżeszowej 16:21,22: „I Aaron położy obie ręce na głowie żywego kozła, wyznawać będzie nad nim wszystkie nieprawości synów Izraela i wszystkie ich przestępstwa ze wszystkimi ich grzechami i złoży je na głowę tego kozła, i wypuści go przez wyznaczonego człowieka na pustynię. Tak poniesie ten kozioł na sobie wszystkie ich nieprawości do ziemi pustej. I wypuści tego kozła na pustynię”.

👉 chleb powszedni – oznacza rzecz codzienną, zwyczajną dla jakiejś osoby. Wyrażenie zaczerpnięte jest ze słów Modlitwy Pańskiej, zapisanej w Ewangelii Mateusza 6:9-13, dokładniej werset 11: „Daj nam dzisiaj naszego powszedniego chleba”.

Czy znacie jeszcze jakieś codzienne zwroty pochodzące z Biblii? Jeżeli tak, dajcie znać w komentarzach. 🙂

Pozostaw komentarz

Informacje kontaktowe

Informacje kontaktowe

kontakt@uwierzbogu.pl
www.UwierzBogu.pl

Co takiego jest w Biblii - mimo wielu starań, aby ta natchniona przez Boga księga przestała istnieć - że do dzisiejszego dnia stanowi fundament wiary wszystkich chrześcijan?
Pomimo wielu różnych i bardzo odmiennych interpretacji postaramy się rozjaśnić najważniejsze jej zagadnienia.

Gdzie nas obserwować

Nadchodzące webinaria

Nadchodzące webinary

ABRAHAM – MĄŻ BOŻY | WEBINAR [#51]
sob., Lip 31
ABRAHAM – MĄŻ BOŻY | WEBINAR [#51]
CZYM WEDŁUG BIBLII JEST DUCH ŚWIĘTY? | WEBINAR [#52]
sob., wrz. 04
CZYM WEDŁUG BIBLII JEST DUCH ŚWIĘTY? | WEBINAR [#52]