Ponownie odpowiedź na pytanie w tytule nie jest jednoznaczna. Jak się zaraz przekonamy, termin „dzień” może być użyty względem okresów o bardzo różnej długości. Przedstawimy niektóre z nich, szeregując je rosnąco:

? dzień jako czas, w którym jest jasno światłem słonecznym, w odróżnieniu od nocy – Żydzi dzielili dobę na 12 godzin dnia i 12 godzin nocy, na co wskazuje Pan Jezus w Jana 11:9:
? „Jezus odpowiedział: Czyż dzień nie ma dwunastu godzin? Jeśli ktoś chodzi we dnie, nie potknie się, bo widzi światłość tego świata”.
? dzień jako doba trwająca 24 godziny – najbardziej oczywiste zastosowanie, którym najczęściej posługujemy się we współczesnym języku. Przykładem może być werset z Mat. 14:6:
? „A gdy obchodzono dzień urodzin Heroda, córka Herodiady tańczyła wśród gości i spodobała się Herodowi”.
? „dzień za rok” – odniesienie, które można spotkać w bardzo wielu symbolach Biblii, kiedy proroczo mowa jest o pewnej liczbie dni, bardzo często odnosi się to do lat (przykładem może być Księga Daniela 9. rozdział). Wzmianka o takim sposobie liczenia znajduje się w 4 Moj. 14:34:
? „Według liczby dni, w ciągu których wyszpiegowaliście ziemię, to znaczy czterdzieści dni, dzień za rok, będziecie ponosić karę za wasze nieprawości przez czterdzieści lat i poznacie pomstę za odstąpienie ode mnie”.
? dzień próby na pustyni – trwający 40 lat, jak mówi Apostoł Paweł w Żyd. 3:8,9:
? „Nie zatwardzajcie waszych serc jak podczas rozdrażnienia, w dniu próby na pustyni; Gdzie mnie wystawiali na próbę wasi ojcowie i doświadczali, i oglądali moje dzieła przez czterdzieści lat”.
? dzień u Boga – trwający tysiąc lat, jak mówi 2 Piotra 3:8:
? „Ale niech to jedno, umiłowani, nie będzie przed wami zakryte, że jeden dzień u Pana jest jak tysiąc lat, a tysiąc lat jak jeden dzień”.

To są tylko nieliczne z „dni” o jakich mówi Biblia – pokazują one jednak, że kiedy mowa jest o pewnych szczególnych dniach np. dniu sądu, nie muszą one ograniczać się do 24 godzin, co często byłoby sprzeczne z logiką.

A jakie inne „dni” z Biblii Wy znacie? Dajcie znać w komentarzach ?

Pozostaw komentarz

Informacje kontaktowe

Informacje kontaktowe

kontakt@uwierzbogu.pl
www.UwierzBogu.pl

Co takiego jest w Biblii - mimo wielu starań, aby ta natchniona przez Boga księga przestała istnieć - że do dzisiejszego dnia stanowi fundament wiary wszystkich chrześcijan?
Pomimo wielu różnych i bardzo odmiennych interpretacji postaramy się rozjaśnić najważniejsze jej zagadnienia.

Gdzie nas obserwować

Nadchodzące webinaria