Odpowiedź na pytanie zadane w tytule dzisiejszego artykułu może się wydawać niemożliwa do przedstawienia. Jednak dokładne przestudiowanie Biblii może doprowadzić nas do daty rocznej stworzenia Adama. Aby wszystko wyznaczyć precyzyjnie, z dokładnością do miesiąca, niezbędna jest naprawdę wnikliwa i rozbudowana analiza, na którą niestety nie ma miejsca w tak krótkim artykule, poprzestaniemy zatem na przybliżonych wyliczeniach.

Do rozpoczęcia naszej podróży w czasie musimy wybrać punkt początkowy. Będzie nim wydarzenie, dla którego datę możemy jasno znaleźć w historii powszechnej – wyzwolenie Izraelitów z 70-letniej niewoli babilońskiej przez króla Cyrusa, które nastąpiło w 538 r. p.n.e. Nim Izraelici dotarli do swojej ziemi, był już 537 rok. Od tego miejsca rozpoczniemy.

Jak wspomnieliśmy, niewola babilońska trwała 70 lat – świadczy o tym m.in. Proroctwo Jeremiasza 25:11: ? „I cała ta ziemia stanie się spustoszeniem i zdumieniem, a te narody będą służyć królowi Babilonu przez siedemdziesiąt lat”. Daje to rok 607 p.n.e. jako czas zakończenia panowania Sedekiasza przez Nabuchodonozora, a tym samym całego tzw. „okresu królów”, który prezentował się następująco:

? Rządy Saula Dz. Ap. 13:21 – 40 lat
? Dawida 1 Kron. 29:27 – 40 lat
? Salomona 2 Kron. 9:30 – 40 lat
? Roboama 2 Kron. 12:13 – 17 lat
? Abijasza 2 Kron. 13:2 – 3 lata
? Azy 2 Kron. 16:13 – 41 lat
? Jozafata 2 Kron. 20:31 – 25 lat
? Jorama 2 Kron. 21:20 – 8 lat
? Ochozjasza 2 Kron. 22:2 – 1 rok
? Ataliji 2 Kron. 22:12 – 6 lat
? Joaza 2 Kron. 24:1 – 40 lat
? Amazyjasza 2 Kron. 25:1 – 29 lat
? Uzyjasza 2 Kron. 26:3 – 52 lata
? Joatama 2 Kron. 27:1 – 16 lat
? Achaza 2 Kron. 28:1 – 16 lat
? Ezechyjasza 2 Kron. 29:1 – 29 lat
? Manasesa 2 Kron. 33:1 – 55 lat
? Amona 2 Kron. 33:21 – 2 lata
? Jozyjasza 2 Kron. 34:1 – 31 lat
? Joakima 2 Kron. 36:5 – 11 lat
? Sedekiasza 2 Kron. 36:11 – 10,5 roku
? Jer. 52:6-9
Razem 512,5 roku, co daje rok 1119 p.n.e. Wcześniej był tzw. „okres sędziów”, o którym pisze Apostoł Paweł w Dziejach Apostolskich 13:20: ? „A potem przez około czterysta pięćdziesiąt lat dawał im sędziów, aż do proroka Samuela”. Dokładnie było to 449,5 roku, niemniej w tym artykule zostawmy 450 lat – dochodzimy w ten sposób do roku 1569 p.n.e. jako początku ustanowienia państwa administrowanego przez sędziów (po podziale ziemi).

Kolejny okres będziemy liczyć aż do czasu wyjścia z niewoli egipskiej. Tutaj szczególnie pomocne będą dwa wersety: Joz. 14:10: ? „A teraz oto PAN zachował mnie przy życiu, jak powiedział; już minęło czterdzieści pięć lat od tego czasu, kiedy PAN powiedział to do Mojżesza, gdy Izraelici wędrowali po pustyni. I oto mam dziś osiemdziesiąt pięć lat” oraz 4 Moj 10:11,12: ? „I w drugim roku, drugiego miesiąca, dwudziestego dnia tego miesiąca uniósł się obłok znad Przybytku Świadectwa. I synowie Izraela wyruszyli z pustyni Synaj, a obłok zatrzymał się na pustyni Paran”, co daje nam nieco ponad 46 lat do wyjścia Izraelitów z Egiptu, które zgodnie z tym nastąpiło w 1615 roku p.n.e. Czas przebywania Izraelitów w obcej im ziemi egipskiej wynosił zgodnie z 2 Moj 12:40 – 430 lat: ? „A czas przebywania synów Izraela, którzy mieszkali w Egipcie, wynosił czterysta trzydzieści lat”. 7. rozdział Dziejów Apostolskich wyjaśnia nam, że czas ten liczy się od przymierza z Abrahamem, które, zgodnie z tymi obliczeniami, nastąpiło w 2045 r. p.n.e.

Z tymi wyliczeniami jesteśmy już w 1 Księdze Mojżeszowej, która podaje poszczególne odcinki czasu w bardziej przystępny sposób, więc od tej pory pójdzie już trochę łatwiej ? a zatem:
? „Sem (…) zrodził Arfachsada w dwa lata po potopie” – 1 Moj. 11:10 – 2 lata
? „Gdy Arfachsad miał trzydzieści pięć lat, zrodził Selecha” – 1 Moj. 11:12 – 35 lat
? „Gdy Selech miał trzydzieści lat, zrodził Hebera” – 1 Moj. 11:14 – 30 lat
? „Gdy Heber miał trzydzieści cztery lata, zrodził Pelega” – 1 Moj. 11:16 – 34 lat
? „Gdy Peleg miał trzydzieści, zrodził Rehu” – 1 Moj. 11:18 – 30 lat
? „Gdy Rehu miał trzydzieści dwa lata, zrodził Saruga” – 1 Moj. 11:20 – 32 lata
? „Gdy Sarug miał trzydzieści lat, zrodził Nachora” – 1 Moj. 11:22 – 30 lat
? „Gdy Nachor miał dwadzieścia dziewięć lat, zrodził Tarego” – 1 Moj. 11:24 – 29 lat
? „I było dni Tarego dwieście pięć lat i umarł Tare w Haranie” – 1 Moj. 11:32 – 205 lat
Razem daje to 427 lat, co jest dosyć dobrym przybliżeniem rzeczywistego okresu. Mamy więc rok 2472 p.n.e. Dalej:
? „Adam żył sto trzydzieści lat i zrodził syna […] i nazwał go Set” – 1 Moj. 5:3 – 130 lat
„Set żył sto pięć lat i spłodził Enosa” – 1 Moj. 5:6 – 105 lat
? „Enos żył dziewięćdziesiąt lat i zrodził Kenana” – 1 Moj. 5:9 – 90 lat
? „Kenan żył siedemdziesiąt lat i zrodził Mahalalela” – 1 Moj. 5:12 – 70 lat
? „Mahalalel żył sześćdziesiąt pięć lat i zrodził Jareda” – 1 Moj. 5:15 – 65 lat
? „Jared żył sto sześćdziesiąt dwa lata i zrodził Enocha” – 1 Moj. 5:18 – 162 lata
? „Enoch żył sześćdziesiąt pięć lat i zrodził Matuzalema” – 1 Moj. 5:21 – 65 lat
? „Matuzalem żył sto osiemdziesiąt siedem lat i zrodził Lamecha” – 1 Moj. 5:25 – 187 lat
? „Lamech żył sto osiemdziesiąt dwa lata i zrodził syna. Dał mu imię Noe” – 1 Moj. 5:28 – 182 lata
? „A Noe miał sześćset lat, gdy nastał potop na ziemi” – 1 Moj. 7:6, 11 – 600 lat
Dodatkowo doliczyć musimy czas samego potopu – 1 Moj 8:13: ? „W sześćset pierwszym roku, w pierwszym miesiącu, pierwszego dnia, wyschły wody na ziemi. Wtedy Noe zdjął przykrycie arki i zobaczył, że powierzchnia ziemi była sucha”.

Razem daje to nieco ponad 1657 lat. Gdy dodamy to do poprzednich wyliczeń, otrzymamy rok, który – jak wierzymy – jest rokiem stworzenia Adama – 4129 r. p.n.e. Mamy więc obecnie Anno Domini (Roku Pańskiego) 2021 oraz Anno Mundi (Roku Świata) *6149* ?

Pozostaw komentarz

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.

Informacje kontaktowe

Informacje kontaktowe

kontakt@uwierzbogu.pl
www.UwierzBogu.pl

Co takiego jest w Biblii - mimo wielu starań, aby ta natchniona przez Boga księga przestała istnieć - że do dzisiejszego dnia stanowi fundament wiary wszystkich chrześcijan?
Pomimo wielu różnych i bardzo odmiennych interpretacji postaramy się rozjaśnić najważniejsze jej zagadnienia.

Gdzie nas obserwować

Nadchodzące webinaria