W Biblii można znaleźć zapisy wielu przymierzy, których stronami byli zarówno ludzie, jak i Bóg. Często wraz z przymierzem pojawiał się dodatkowy element, symbolizujący jego trwałość. Tak było na przykład w wypadku przymierza, w którym Bóg zobowiązał się, że nie ześle więcej potopu na Ziemię (1 Moj. 9:11-13 – wszystkie cytaty za UBG):

„Ustanowię moje przymierze z wami. Nie będzie już więcej zgładzone wszelkie ciało wodami potopu ani nie będzie już więcej potopu, który miałby zniszczyć ziemię. I Bóg powiedział: To jest znak przymierza, które ja ustanawiam między mną a wami i między wszelką żywą istotą, która jest z wami, na wieczne pokolenia. Kładę na obłoku mój łuk, który będzie na znak przymierza między mną a ziemią” .

Wyjątkowym pod względem potwierdzenia trwałości jest przymierze, w którym Bóg zobowiązał się wobec Abrahama i jego potomstwa, a które zapisane jest w 1 Moj. 22:16-18:
„Przysiągłem na siebie samego, mówi PAN: Ponieważ to uczyniłeś i nie odmówiłeś mi swego syna, twego jedynego; Błogosławiąc, będę ci błogosławić, a rozmnażając, rozmnożę twoje potomstwo jak gwiazdy na niebie i jak piasek na brzegu morza; a twoje potomstwo odziedziczy bramy swoich nieprzyjaciół. I w twoim potomstwie będą błogosławione wszystkie narody ziemi, dlatego że posłuchałeś mojego głosu”.

Apostoł Paweł tłumaczy w Żyd. 6:13: „Gdy bowiem Bóg dał obietnicę Abrahamowi, a nie miał nikogo większego, na kogo mógłby przysiąc, przysiągł na siebie samego”.
Od tych szczególnych elementów wspomniane przymierza wzięły nazwy, pod którymi bywają określane przez badaczy Biblii: „przymierze tęczy” oraz „przymierze potwierdzone przysięgą”. Nie inaczej jest w wypadku przymierza, które znajduje się w tytule dzisiejszego artykułu – przymierza soli.

Co ciekawe, nazwa ta zapisana jest w Piśmie Świętym wprost, jednak nie tyle odnosi się do jednego, konkretnego przymierza, co jest używana do podkreślenia szczególnej trwałości i nierozerwalności zawartej umowy. Powodem, dla którego jako symbol użyta jest właśnie sól, są jej właściwości konserwujące, znane od starożytności.

Takie określenie przymierza znajduje się m.in. w 4 Moj. 18:19: „Wszystkie ofiary wzniesienia z poświęconych rzeczy, które będą przynosić PANU synowie Izraela, daję tobie, twoim synom i twoim córkom z tobą prawem wieczystym. Jest to wieczyste przymierze soli przed PANEM, dla ciebie i twojego potomstwa wraz z tobą”.
Innym przykładem jest 2 Kron. 13:5: „Czy nie powinniście wiedzieć, że PAN, Bóg Izraela, dał Dawidowi panowanie nad Izraelem na wieki – jemu i jego synom – przymierzem soli?”
Również ofiary z pokarmów miały być solone (3 Moj. 2:13): „Każdą z ofiar pokarmowych posolisz i nie pozbawisz soli przymierza twego Boga swej ofiary pokarmowej. Przy każdej twojej ofierze złożysz sól”.

W ten sposób siła więzi między Bogiem a ludźmi była dodatkowo podkreślona przez ten pozornie prozaiczny, ale jakże wymowny składnik.

Pozostaw komentarz

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.

Informacje kontaktowe

Informacje kontaktowe

kontakt@uwierzbogu.pl
www.UwierzBogu.pl

Co takiego jest w Biblii - mimo wielu starań, aby ta natchniona przez Boga księga przestała istnieć - że do dzisiejszego dnia stanowi fundament wiary wszystkich chrześcijan?
Pomimo wielu różnych i bardzo odmiennych interpretacji postaramy się rozjaśnić najważniejsze jej zagadnienia.

Gdzie nas obserwować

Nadchodzące webinaria