Słowo „Bethesda” ma obecnie prawdziwie uniwersalny, ogólnoświatowy zasięg, głównie za sprawą przedsiębiorstwa o tej nazwie. Mniej znany jest fakt, że tak naprawdę pierwotnym źródłem tego słowa jest Biblia, a znaleźć możemy je również w polskich tłumaczeniach, w Ewangelii Jana 5:2: ? „W Jerozolimie zaś jest przy Owczej [Bramie] sadzawka, nazwana po hebrajsku Betesda, mająca pięć krużganków”.

W tym właśnie miejscu dochodziło do cudownych uzdrowień, a Jezus przywrócił sprawność sparaliżowanemu człowiekowi – opis tego wydarzenia znajduje się w dalszych kilkunastu wersetach tego rozdziału Ew. Jana. Tym bardziej znamienne jest to, że aramejskie słowo “bethesda” znaczy “dom miłosierdzia”.

Aż do XIX wieku dokładne położenie sadzawki nie było znane, lecz co ciekawe, odkrycia archeologiczne wspólnie z opisem biblijnym pozwoliły na jej odnalezienie. Znajduje się w pobliżu bramy współcześnie nazywanej Bramą Lwią, w obecnej dzielnicy muzułmańskiej. Możesz znaleźć ją pod adresem:

Pozostaw komentarz

Informacje kontaktowe

Informacje kontaktowe

kontakt@uwierzbogu.pl
www.UwierzBogu.pl

Co takiego jest w Biblii - mimo wielu starań, aby ta natchniona przez Boga księga przestała istnieć - że do dzisiejszego dnia stanowi fundament wiary wszystkich chrześcijan?
Pomimo wielu różnych i bardzo odmiennych interpretacji postaramy się rozjaśnić najważniejsze jej zagadnienia.

Gdzie nas obserwować

Nadchodzące webinaria