Odpowiedź na pytanie postawione w tytule mogłaby wydawać się oczywista z analizy jednego wersetu biblijnego, zapisanego w Dz. Ap. 1:26: ? „I dali im losy, a los padł na Macieja. I został przyłączony do jedenastu apostołów”.

Lecz jak się zaraz przekonamy, dokładniejsze zbadanie sprawy pokazuje, że ta kwestia nie jest aż tak prosta. Po pierwsze, niezbędne jest spojrzenie na kontekst tych słów – Apostołowie zebrali się, aby wypełnić wakat po Judaszu. Jak mamy zapisane w wersetach 21-25:

? „Trzeba więc, aby jeden z tych mężczyzn, którzy z nami byli przez cały czas, kiedy Pan Jezus przebywał wśród nas; Począwszy od chrztu Jana aż do dnia, w którym został wzięty od nas w górę, stał się wraz z nami świadkiem jego zmartwychwstania. I wybrali dwóch: Józefa, zwanego Barsabą, z przydomkiem Justus, i Macieja. I tak się modlili: Ty, Panie, który znasz serca wszystkich, wskaż z tych dwóch jednego, którego wybrałeś; Aby zajął miejsce w tym posługiwaniu i apostolstwie, któremu sprzeniewierzył się Judasz, aby odejść na swoje miejsce”.

Powstaje jednak zasadnicze pytanie – czyli byli do tego w ogóle upoważnieni? Pan Jezus jasno wskazał, kto mógł wybierać Apostołów – Jana 15:16: ? „Nie wy mnie wybraliście, ale ja was wybrałem i przeznaczyłem, abyście wyszli i wydali owoc, i aby wasz owoc trwał, i aby Ojciec dał wam to, o cokolwiek poprosicie go w moje imię”.

Tylko sam Pan Jezus miał prawo wybierać dwunastu – przedstawienie dwóch kandydatów i rzucenie losów nie spełniało tego wymogu. Dodatkowo było wbrew poleceniu Pana, który przed swoim wniebowstąpieniem nakazał im oczekiwać na zesłanie Ducha Świętego, co jest zapisane w Dz. Ap. 1:4: ? „A gdy byli zebrani razem, nakazał im: Nie odchodźcie z Jerozolimy, ale oczekujcie obietnicy Ojca, o której słyszeliście ode mnie”.

Pokazuje to, że wybór Macieja był wadliwy i nie miał upoważnienia Pańskiego. Choć Maciej był bez wątpienia dobrym człowiekiem, nie może być zaliczony w poczet dwunastu Apostołów.

Pan nie zganił Apostołów za takie działanie, lecz zignorował ich wybór i sam wskazał, kto miał zająć miejsce Judasza. W Dz. Ap. 9:15 tak mamy napisane o Apostole Pawle: ? „Lecz Pan powiedział do niego: Idź, bo on jest moim wybranym naczyniem, aby zanieść moje imię do pogan, królów i synów Izraela”.

Sam Apostoł w swoich listach pod natchnieniem również pisał bardzo jasno – Rzym. 1:1,5 (BG): ? „Paweł, sługa Jezusa Chrystusa, powołany Apostoł, odłączony ku opowiadaniu Ewangelii Bożej; Przez którego wzięliśmy łaskę i urząd apostolski ku posłuszeństwu wiary między wszystkimi narody, dla imienia jego”.
Upewnia nas to, że tak naprawdę dwunastym Apostołem nie był Maciej, lecz Paweł.

Pozostaw komentarz

Informacje kontaktowe

Informacje kontaktowe

kontakt@uwierzbogu.pl
www.UwierzBogu.pl

Co takiego jest w Biblii - mimo wielu starań, aby ta natchniona przez Boga księga przestała istnieć - że do dzisiejszego dnia stanowi fundament wiary wszystkich chrześcijan?
Pomimo wielu różnych i bardzo odmiennych interpretacji postaramy się rozjaśnić najważniejsze jej zagadnienia.

Gdzie nas obserwować

Nadchodzące webinaria