CZY WIESZ CO SIĘ STAŁO, GDY FILISTYNI PRZEJĘLI ARKĘ PRZYMIERZA?

CZY WIESZ CO SIĘ STAŁO, GDY FILISTYNI PRZEJĘLI ARKĘ PRZYMIERZA?

Historia zmagań Izraela z nieprzyjaciółmi nie składa się wyłącznie ze zwycięstw. Te miały miejsce, kiedy byli oni posłuszni Bogu i Pan im błogosławił, lecz gdy postępowali niewłaściwie, Bóg dozwalał na różne klęski. Tak też było w historii opisanej w 1 Sam. 4, kiedy to na bitwę z Filistynami Izraelici zabrali Arkę Przymierza, która miała zapewnić im zwycięstwo. Lecz jak czytamy w wersetach 10 i 11, stało się coś niespodziewanego:

? „Wtedy Filistyni walczyli, a Izrael został pokonany i każdy uciekał do swego namiotu. Była to wielka klęska, gdyż poległo trzydzieści tysięcy z piechoty Izraela. I arka Boga została zabrana, a dwaj synowie Heliego, Chofni i Pinchas, polegli” (wszystkie cytaty za UBG).
Spowodowało to popłoch – takiego obrotu spraw się nie spodziewano. Filistyni zaś, jako cenne trofeum, umieścili Arkę w świątyni swojego boga – Dagona. Ich też jednak czekało zaskoczenie (1 Sam. 5:3,4):
? „A gdy nazajutrz rano Aszdodyci wstali, oto Dagon leżał twarzą do ziemi przed arką PANA. Podnieśli więc Dagona i postawili go na swoim miejscu. Gdy zaś wstali kolejnego dnia rano, oto Dagon leżał twarzą do ziemi przed arką PANA. Głowa Dagona i obie dłonie jego rąk leżały odcięte na progu, z Dagona pozostał tylko tułów”.
Dodatkowo, wszędzie tam, gdzie przenoszono Arkę, mieszkańców spotykała pewna uciążliwa przypadłość (1 Sam. 5:9, 12):
? „A gdy ją przenieśli, ręka PANA powstała przeciwko miastu i dotknęła je wielkim uciskiem. Pokarała mieszkańców miasta, od najmniejszego do największego, i pojawiły się u nich wrzody w ukrytych miejscach. […] I krzyk miasta wznosił się ku niebu”.
W obliczu tak dotkliwej kary – według opisów przypominającej hemoroidy – Filistyni zdecydowali się zwrócić Arkę – lecz jak polecili im ich kapłani, razem z nią mieli oddać również zadośćuczynienie za przewinienie, tak aby mieć pewność, że plagi ustąpią. Forma, w jakiej przekazano rekompensatę zapisana jest w 1 Sam. 6:2-5:
? „Wtedy Filistyni zwołali kapłanów i wróżbitów i zapytali: Co mamy zrobić z arką PANA? Powiedzcie nam, jak mamy ją odesłać na swoje miejsce? Ci odpowiedzieli: Jeśli odsyłacie arkę Boga Izraela, nie odsyłajcie jej z niczym, lecz koniecznie oddajcie mu ofiarę za grzech: wtedy będziecie uzdrowieni i dowiecie się, czemu jego ręka nie odstąpiła od was. I powiedzieli: Jaką ofiarę za grzech mamy mu złożyć? Odpowiedzieli: Według liczby książąt filistyńskich pięć wrzodów złotych i pięć myszy złotych. Ta sama bowiem plaga dotknęła was wszystkich i waszych książąt. I sporządzicie podobizny waszych wrzodów i podobizny waszych myszy, które niszczą ziemię, i oddacie chwałę Bogu Izraela. Może odejmie swoją rękę od was, waszych bogów i waszej ziemi”.

W ten sposób Arka Przymierza wróciła do Izraela.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

WITAJ NA STRONIE UWIERZ BOGU
Nadchodzące webinary

TYSIĄCLECIE W BIBLII | WEBINAR [#88]

„Już na wschodzie zorzy blask zwiastuje jasny dzień: to Tysiąclecia świta brzask, złowrogi pierzcha cień”… Poruszając się w kręgu zagadnień biblijnych i chrześcijańskich, można spotkać się z określeniem „tysiąclecie”, które

Informacje kontaktowe
KONTAKT@UWIERZBOGU.PL

Co takiego jest w Biblii – mimo wielu starań, aby ta natchniona przez Boga księga przestała istnieć – że do dzisiejszego dnia stanowi fundament wiary wszystkich chrześcijan?
Pomimo wielu różnych i bardzo odmiennych interpretacji postaramy się rozjaśnić najważniejsze jej zagadnienia.

Gdzie nas obserwować
YOUTUBE: