Jest w człowieku coś takiego, że to, co nieznane i tajemnicze niejako automatycznie staje się dla niego bardziej interesujące i pociągające niż to, co zna dobrze i co jest na wyciągnięcie ręki. Może to być zarówno dobre, jak i złe zjawisko, lecz nie o tym jest dzisiejszy post. Jego tematem będą tajemnicze, nieznane bliżej ludziom współczesnym istoty duchowe, co do których jednak Biblia upewnia nas, że istnieją, określając ich mianem „aniołów”.

Na wstępie warto zaznaczyć, że termin ten nie jest w Biblii zarezerwowany wyłącznie do szczególnego rodzaju istot duchowych – w oryginale oznacza „posłaniec”, bez rozróżniania jego natury. Już samo to określenie mówi nam nieco o tym, czym zajmują się aniołowie – i dla uproszczenia opuścimy inne odniesienia tego słowa i skupimy się teraz tylko na „duchowych” aniołach.

Co możemy powiedzieć o naturze aniołów? Po pierwsze, mają ciała, lecz zupełnie inne od ludzkich – jak mówi 1 Kor. 15:44:
? „Jest ciało cielesne, jest też ciało duchowne [duchowe]”.
Z czego się składają ich ciała – tego nie wiemy, na pewno z jakichś niematerialnych substancji. Ich kształt nie jest nam dokładnie znany i normalnie pozostają niewidoczne dla człowieka, chyba że ukażą się jego oczom.
Mamy zapisane na kartach Biblii takie przypadki, jak ten z Księgi Daniela 10:5-11:
? „A podniósłszy oczy moje ujrzałem, a oto mąż niejaki ubrany w szatę lnianą, a biodra jego przepasane były złotem szczerem z Ufas; A ciało jego było jako Tarsys, a oblicze jego na wejrzeniu jako błyskawica, a oczy jego były jako lampy gorejące, a ramiona jego i nogi jego na wejrzeniu jako miedź wypolerowana, a głos słów jego jako głos mnóstwa. A widziałem ja Danijel sam to widzenie; lecz mężowie, którzy byli ze mną nie widzieli tego widzenia; ale strach wielki przypadł na nich, i pouciekali a pokryli się. A jam sam został, i widziałem to wielkie widzenie; ale siła nie została we mnie, i krasa moja odmieniła się we mnie, i skaziła się, i nie miałem żadnej siły. Tedym słyszał głos słów jego; a usłyszawszy głos słów jego usnąłem twardo na twarzy mojej, na twarzy mojej, mówię, na ziemi. Wtem oto ręka dotknęła się mnie, i podniosła mię na kolana moje, i na dłonie rąk moich. I rzekł do mnie: Danijelu, mężu wielce przyjemny! miej wzgląd na słowa moje, które ja będę mówił do ciebie, a stój na miejscu swem, bom teraz posłany do ciebie. A gdy przemówił do mnie to słowo, stałem drżąc”.
Opis ten jest niezwykle wyrazisty, pokazuje, jak obecność takiej istoty może oddziaływać na człowieka, istotę niższego rzędu. Aniołowie mogą ukazywać się w ludzkiej postaci, nie do odróżnienia od zwykłych ludzi (por. Księga Jozuego 5:13-15).

Ponadto:
– ich ciała nie podlegają zepsuciu, lecz są fizycznie śmiertelne – wnioskować to można z faktu, że szatan, wcześniej jeden z najwyższych Aniołów, ma zostać zgładzony;
– z racji swojej niematerialnej natury, mogą przenikać przez materię, a jakiekolwiek mury czy zabezpieczenia nie stanowią dla nich problemu (por. historia Piotra z Dziejów Apostolskich 12:6-11).
– u aniołów nie występuje podział na płci (jest on niepotrzebny), jak możemy przeczytać w Ewangelii Mateusza 22:30:
? „Albowiem przy zmartwychwstaniu ani się żenić, ani za mąż chodzić nie będą, ale będą jako Aniołowie Boży w niebie”.
– Aniołowie zostali stworzeni przed ludźmi (Księga Hioba 38:4-7).
– wykazują się ogromną siłą fizyczną i szybkością poruszania (Ewangelia Mateusza 28:2-4, Księga Daniela 9:21-23)
– wszyscy aniołowie na początku służyli Bogu, lecz niektórzy z nich wystąpili przeciwko Stwórcy i upadli – mamy o tym powiedziane m.in. w Judy 6:
? „Także Aniołów, którzy nie zachowali pierwszego stanu swego, ale opuścili mieszkanie swoje, na sąd dnia wielkiego związkami wiecznemi pod chmurą zachował”.

Powyższe informacje dają nam ogólny obraz tego, kim tak naprawdę są aniołowie. Co ważne – nie należy ich czcić, jak dowiadujemy się z Listu do Kolosan 2:18 (tłumaczenie Biblii Warszawsko-Praskiej):
? „Niech nie pozbawiają was wiecznej nagrody swoimi słowami ci, którzy się przechwalają przesadnym poniżaniem samych siebie oraz kultem aniołów, uzasadnionym jedynie ich prywatnymi widzeniami. Są to ludzie zadufani w swoim czysto ludzkim sposobie myślenia,”
Aniołowie są narzędziami w ręku Boga, któremu to należy się cześć ze strony ludzi.

Powyższe informacje nie są wszystkim, czego możemy dowiedzieć się z Biblii o aniołach. Przedstawiliśmy pokrótce ich naturę, podczas gdy nie mniej interesująca jest ich praca, służba, którą wykonują. Być może poruszymy tę kwestię w innym poście ?

Pozostaw komentarz

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.

Informacje kontaktowe

Informacje kontaktowe

kontakt@uwierzbogu.pl
www.UwierzBogu.pl

Co takiego jest w Biblii - mimo wielu starań, aby ta natchniona przez Boga księga przestała istnieć - że do dzisiejszego dnia stanowi fundament wiary wszystkich chrześcijan?
Pomimo wielu różnych i bardzo odmiennych interpretacji postaramy się rozjaśnić najważniejsze jej zagadnienia.

Gdzie nas obserwować

Nadchodzące webinaria