Czy zastanawiałeś się, kim jest chrześcijanin? Kim jest PRAWDZIWY chrześcijanin? Encyklopedyczne źródła pod hasłem “chrześcijanin” lakonicznie odpowiadają, że “chrześcijanin” jest wyznawcą chrześcijaństwa, a chrześcijaństwo to monoteistyczna religia oparta na nauczaniu Jezusa Chrystusa. Encyklopedie podają również, że jest to największa religia na świecie, skupiająca ok. 30% ludności świata. Zastanawiające jest jednak to, że tego ducha chrześcijaństwa próżno szukać w obecnych czasach, nawet w takim kraju jak Polska, w którym ok. 90% mieszkańców zwie się wyznawcami religii chrześcijańskiej.
Mahatma Gandhi jako dobry obserwator zauważył: “Stanowczo twierdzę, że obecnie Europa jest chrześcijańska tylko z nazwy. W rzeczywistości oddaje cześć mamonie”. Każdy szczerze myślący czytelnik pod tymi słowami z przykrością się podpisze. Zdecydowana większość chrześcijan jest takimi tylko z nazwy. Bo czy prawdziwym chrześcijaninem jest każdy, kto raz na jakiś czas poświęci chwile, by posłuchać nabożeństwa w kościele lub ten, kto wiernie przestrzega tradycji, albo wierzący-niepraktykujący?

“Wizyta w kościele nie czyni z ciebie chrześcijanina, podobnie jak przesiadywanie w garażu nie sprawi, że staniesz się samochodem (…). Tu chodzi o to, co dzieje się w twoim wnętrzu” [cyt. Alexandra Adornetto, “Niebo”].

 

Odpowiadamy: NIE, gdyż do bycia chrześcijaninem nie wystarczy znać imię Jezusa, ale należy ukochać go z całych sił, uznać swoją grzeszność jako niedoskonałego człowieka, przyjąć Jezusa za swojego Zbawiciela i swoim życiem świadczyć, że duch i nauczanie Pana Jezusa jest w nas żywe.
? “Potem mówił do wszystkich: Jeśli kto chce iść za Mną, niech się zaprze samego siebie, niech co dnia bierze krzyż swój i niech Mnie naśladuje!” – Ew. Łukasza 9:23 [BT].

Będąc teraz świadomymi, że nie 30%, a zdecydowanie mniejszy procent ludzi religię chrześcijańską ma w swoim sercu, możemy zadać sobie pytanie: czy zbawiona zostanie jedynie taka mała garstka ludzi?
Poznaliśmy Boga, który jest mądry, sprawiedliwy, miłosierny i posiadający ogromną moc.

Bóg o tak wspaniałym charakterze nie ma zamiaru dopuścić do tego, by dziesiątki miliardów ludzi, którzy kiedykolwiek żyli, a nie poznali Jezusa, nie mieli szansy uzyskać wiecznego życia w Królestwie Bożym, o które wszyscy się modlimy:
? “Niech przyjdzie królestwo Twoje; niech Twoja wola spełnia się na ziemi, tak jak i w niebie” – Ew. Mateusza 6:10.

Nie byłoby zgodne z Boską sprawiedliwością dać szansę życia w doskonałych warunkach jedynie garstce, nie dając nawet cienia szansy ogromnej większości. O Jezusie przecież nigdy nie słyszeli rdzenni mieszkańcy Amazonii, afrykańskie plemiona, czy ponad 90% mieszkańców Azji itd.

Bóg bezwarunkowo zesłał ratunek dla WSZYSTKICH, dla tych, którzy spotkali się w swoim życiu ze Zbawicielem i Jego naukami oraz tych, którzy choćby z racji miejsca urodzenia o Jezusie usłyszeć nie mogli.
? 1 Jana 4:9-10: “W tym objawiła się miłość Boga ku nam, że zesłał Syna swego Jednorodzonego na świat, abyśmy życie mieli dzięki Niemu. W tym przejawia się miłość, że nie my umiłowaliśmy Boga, ale że On sam nas umiłował i posłał Syna swojego jako ofiarę przebłagalną za nasze grzechy” [BT].
? “A zatem, jak przestępstwo jednego sprowadziło na wszystkich ludzi wyrok potępiający, tak czyn sprawiedliwy Jednego sprowadza na WSZYSTKICH ludzi usprawiedliwienie dające życie” – Rzym. 5:18 [BT].

Coraz bliżej wyczekiwany jest czas zmartwychwstania wszystkich ludzi. ? Ew. Jana 5:25 mówi: “Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam, że nadchodzi godzina, nawet już jest, kiedy to umarli usłyszą głos Syna Bożego, i ci, którzy usłyszą, żyć będą” [BT].
Ludzkość powstanie do ponownego życia w przyjaznych warunkach do tego, by poznać Najwyższego Boga oraz Jego Syna. Prorok Jeremiasz w proroctwie, które było mu dane od samego Boga, przewiduje czas, gdy wszyscy zostaną z Nimi zaznajomieni, ? Jer. 31:34: “I nie będą się musieli wzajemnie pouczać jeden mówiąc do drugiego: Poznajcie Pana! Wszyscy bowiem od najmniejszego do największego poznają Mnie (…)” [BT].

Sama znajomość nie będzie jednak gwarantem zwycięstwa. Warunkiem, który będzie należało spełnić, by uzyskać życie wieczne w Bożym Królestwie, będzie oddanie Bogu wszystkiego, co będziemy posiadać: nasze serca, umysły i naszą wolę. Tak czyniąc, będziemy w oczach Boga przyjemnymi.

Sprawiedliwy Bóg da szansę każdemu bez względu na jego narodowość, wyznanie, rasę, kolor skóry, czy płeć. Możemy być pewni, że Jego sąd i wyrok będzie najsprawiedliwszym we wszechświecie. Bóg jest miłością!
Czy Ty jesteś prawdziwym chrześcijaninem? Czy wykorzystujesz poznane nauki naszego Mistrza w swoim życiu? Czy one sprawiają, że z każdym dniem stajesz się lepszym człowiekiem?
Zapraszamy do podzielenia się swoimi doświadczeniami i przemyśleniami w komentarzach.?

Pozostaw komentarz

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.

Informacje kontaktowe

Informacje kontaktowe

kontakt@uwierzbogu.pl
www.UwierzBogu.pl

Co takiego jest w Biblii - mimo wielu starań, aby ta natchniona przez Boga księga przestała istnieć - że do dzisiejszego dnia stanowi fundament wiary wszystkich chrześcijan?
Pomimo wielu różnych i bardzo odmiennych interpretacji postaramy się rozjaśnić najważniejsze jej zagadnienia.

Gdzie nas obserwować

Nadchodzące webinaria