CZY JEST NADZIEJA DLA NIECHRZEŚCIJAN?

CZY JEST NADZIEJA DLA NIECHRZEŚCIJAN?

Czy zastanawiałeś się, kim jest chrześcijanin? Kim jest PRAWDZIWY chrześcijanin? Encyklopedyczne źródła pod hasłem “chrześcijanin” lakonicznie odpowiadają, że “chrześcijanin” jest wyznawcą chrześcijaństwa, a chrześcijaństwo to monoteistyczna religia oparta na nauczaniu Jezusa Chrystusa. Encyklopedie podają również, że jest to największa religia na świecie, skupiająca ok. 30% ludności świata. Zastanawiające jest jednak to, że tego ducha chrześcijaństwa próżno szukać w obecnych czasach, nawet w takim kraju jak Polska, w którym ok. 90% mieszkańców zwie się wyznawcami religii chrześcijańskiej.
Mahatma Gandhi jako dobry obserwator zauważył: “Stanowczo twierdzę, że obecnie Europa jest chrześcijańska tylko z nazwy. W rzeczywistości oddaje cześć mamonie”. Każdy szczerze myślący czytelnik pod tymi słowami z przykrością się podpisze. Zdecydowana większość chrześcijan jest takimi tylko z nazwy. Bo czy prawdziwym chrześcijaninem jest każdy, kto raz na jakiś czas poświęci chwile, by posłuchać nabożeństwa w kościele lub ten, kto wiernie przestrzega tradycji, albo wierzący-niepraktykujący?

“Wizyta w kościele nie czyni z ciebie chrześcijanina, podobnie jak przesiadywanie w garażu nie sprawi, że staniesz się samochodem (…). Tu chodzi o to, co dzieje się w twoim wnętrzu” [cyt. Alexandra Adornetto, “Niebo”].

 

Odpowiadamy: NIE, gdyż do bycia chrześcijaninem nie wystarczy znać imię Jezusa, ale należy ukochać go z całych sił, uznać swoją grzeszność jako niedoskonałego człowieka, przyjąć Jezusa za swojego Zbawiciela i swoim życiem świadczyć, że duch i nauczanie Pana Jezusa jest w nas żywe.
? “Potem mówił do wszystkich: Jeśli kto chce iść za Mną, niech się zaprze samego siebie, niech co dnia bierze krzyż swój i niech Mnie naśladuje!” – Ew. Łukasza 9:23 [BT].

Będąc teraz świadomymi, że nie 30%, a zdecydowanie mniejszy procent ludzi religię chrześcijańską ma w swoim sercu, możemy zadać sobie pytanie: czy zbawiona zostanie jedynie taka mała garstka ludzi?
Poznaliśmy Boga, który jest mądry, sprawiedliwy, miłosierny i posiadający ogromną moc.

Bóg o tak wspaniałym charakterze nie ma zamiaru dopuścić do tego, by dziesiątki miliardów ludzi, którzy kiedykolwiek żyli, a nie poznali Jezusa, nie mieli szansy uzyskać wiecznego życia w Królestwie Bożym, o które wszyscy się modlimy:
? “Niech przyjdzie królestwo Twoje; niech Twoja wola spełnia się na ziemi, tak jak i w niebie” – Ew. Mateusza 6:10.

Nie byłoby zgodne z Boską sprawiedliwością dać szansę życia w doskonałych warunkach jedynie garstce, nie dając nawet cienia szansy ogromnej większości. O Jezusie przecież nigdy nie słyszeli rdzenni mieszkańcy Amazonii, afrykańskie plemiona, czy ponad 90% mieszkańców Azji itd.

Bóg bezwarunkowo zesłał ratunek dla WSZYSTKICH, dla tych, którzy spotkali się w swoim życiu ze Zbawicielem i Jego naukami oraz tych, którzy choćby z racji miejsca urodzenia o Jezusie usłyszeć nie mogli.
? 1 Jana 4:9-10: “W tym objawiła się miłość Boga ku nam, że zesłał Syna swego Jednorodzonego na świat, abyśmy życie mieli dzięki Niemu. W tym przejawia się miłość, że nie my umiłowaliśmy Boga, ale że On sam nas umiłował i posłał Syna swojego jako ofiarę przebłagalną za nasze grzechy” [BT].
? “A zatem, jak przestępstwo jednego sprowadziło na wszystkich ludzi wyrok potępiający, tak czyn sprawiedliwy Jednego sprowadza na WSZYSTKICH ludzi usprawiedliwienie dające życie” – Rzym. 5:18 [BT].

Coraz bliżej wyczekiwany jest czas zmartwychwstania wszystkich ludzi. ? Ew. Jana 5:25 mówi: “Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam, że nadchodzi godzina, nawet już jest, kiedy to umarli usłyszą głos Syna Bożego, i ci, którzy usłyszą, żyć będą” [BT].
Ludzkość powstanie do ponownego życia w przyjaznych warunkach do tego, by poznać Najwyższego Boga oraz Jego Syna. Prorok Jeremiasz w proroctwie, które było mu dane od samego Boga, przewiduje czas, gdy wszyscy zostaną z Nimi zaznajomieni, ? Jer. 31:34: “I nie będą się musieli wzajemnie pouczać jeden mówiąc do drugiego: Poznajcie Pana! Wszyscy bowiem od najmniejszego do największego poznają Mnie (…)” [BT].

Sama znajomość nie będzie jednak gwarantem zwycięstwa. Warunkiem, który będzie należało spełnić, by uzyskać życie wieczne w Bożym Królestwie, będzie oddanie Bogu wszystkiego, co będziemy posiadać: nasze serca, umysły i naszą wolę. Tak czyniąc, będziemy w oczach Boga przyjemnymi.

Sprawiedliwy Bóg da szansę każdemu bez względu na jego narodowość, wyznanie, rasę, kolor skóry, czy płeć. Możemy być pewni, że Jego sąd i wyrok będzie najsprawiedliwszym we wszechświecie. Bóg jest miłością!
Czy Ty jesteś prawdziwym chrześcijaninem? Czy wykorzystujesz poznane nauki naszego Mistrza w swoim życiu? Czy one sprawiają, że z każdym dniem stajesz się lepszym człowiekiem?
Zapraszamy do podzielenia się swoimi doświadczeniami i przemyśleniami w komentarzach.?

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

WITAJ NA STRONIE UWIERZ BOGU
Nadchodzące webinary

TYSIĄCLECIE W BIBLII | WEBINAR [#88]

„Już na wschodzie zorzy blask zwiastuje jasny dzień: to Tysiąclecia świta brzask, złowrogi pierzcha cień”… Poruszając się w kręgu zagadnień biblijnych i chrześcijańskich, można spotkać się z określeniem „tysiąclecie”, które

Informacje kontaktowe
KONTAKT@UWIERZBOGU.PL

Co takiego jest w Biblii – mimo wielu starań, aby ta natchniona przez Boga księga przestała istnieć – że do dzisiejszego dnia stanowi fundament wiary wszystkich chrześcijan?
Pomimo wielu różnych i bardzo odmiennych interpretacji postaramy się rozjaśnić najważniejsze jej zagadnienia.

Gdzie nas obserwować
YOUTUBE: