Osoby, które miały szczęście wychowywać się w szczęśliwej rodzinie i mieć mądrego, kochającego ojca, często wspominają, że była i jest to jedna z najważniejszych relacji w ich życiu. Tacy ojcowie są dla swych dzieci nie tylko opiekunami, ale także wzorami i nauczycielami życia. Nie tylko wraz z matką fizycznie dają im życie, a potem fizycznie je podtrzymują, ale ożywiają ich wnętrze, dają siłę, inspirację, a także lekcje, które przygotowują do samodzielności i dorosłości.
Ludzie wierzący wyznają, że ich ojcem – Stworzycielem – jest Bóg, ale czasem nie poświęcają dość uwagi rozważaniom, co to oznacza dla ich codziennego życia. Tymczasem jeśli nauczymy się patrzeć na Boga z perspektywy Jego ojcostwa wobec nas – cech, które On przejawia i ich konsekwencji dla nas – może nas to zbliżyć do Niego bardziej niż kiedykolwiek przedtem i dać oparcie dla naszej wiary, które nigdy się nie poruszy.

Zastanówmy się zatem pokrótce, jakie ojcowskie cechy przejawia Bóg:
(1) Daje życie
Chrześcijanie wierzą, że życie otrzymali od Boga jako bezcenny dar. I jest to prawdą, ale nie tylko w sensie fizycznym. Dzięki Bogu mamy także życie duchowe skoncentrowane wokół Jego obietnic dotyczących zarówno naszej teraźniejszości, jak i przyszłości. Gdy świadomie się Mu poświęcamy, ożywia nasze umysły i serca, abyśmy mogli żyć lepiej i stawać się lepszymi.
(2) Podtrzymuje i chroni życie
Słowami Biblii Bóg zapewnia nas: “[…] Pan, Bóg twój, idzie z tobą, nie opuści cię i nie porzuci” (5 Moj. 31:6, BT); “Okryje cię swymi piórami i schronisz się pod Jego skrzydła […]” (Ps. 91:4, BT); “Pan cię uchroni od zła wszelkiego, czuwa nad twoim życiem” (Ps. 121:7, BT); a słynny Psalm 23 mówi: “Pan jest pasterzem moim, Niczego mi nie braknie. Na niwach zielonych pasie mnie. Nad wody spokojne prowadzi mnie. Duszę moją pokrzepia […]” (Ps. 23:1-3, BW). Wszystkie te fragmenty (i wiele innych) zapewniają, że Bóg czuwa nad zaopatrywaniem nas we wszystko, co jest potrzebne dla naszego duchowego rozwoju, a także niekiedy pomaga nam fizycznie – tak jak ziemski ojciec zapewnia swoim dzieciom utrzymanie i ochronę.
(3) Wychowuje
Jedną z najważniejszych ról rodzica jest wychowywanie i uczenie życia. Dobrzy ojcowie czynią to przede wszystkim przez swój własny przykład. Dziecko w naturalny sposób pragnie naśladować swoich rodziców. W tym zakresie Bóg jest najlepszym możliwym wzorem. W Biblii objawił nam swój święty charakter pełen samego dobra i mądrości. Oprócz tego wskazał na wzór swojego Syna i naszego Zbawiciela. Wreszcie wychowuje nas poprzez nasze życiowe doświadczenia. Czasem pozwala nam znaleźć się w bardzo trudnych sytuacjach – to często sprawia nam ból i smutek, ale takie, które nie niszczą, a uszlachetniają – podobnie jak dobrzy ojcowie rozważnie stosują kary i nagrody, aby wychować swoje dzieci na dobrych ludzi.
(4) Przebacza
Na kartach Biblii znajdziemy wiele historii ludzi upadłych, którzy mimo wszystko nie zostali przez Boga odrzuceni, ale okazał im swoje miłosierdzie i przebaczenie. Tak jak miłujący ojciec przebacza swemu dziecku i daje mu następną szansę, tak samo Bóg jest gotów tak czynić, gdy widzi szansę poprawy – nawet gdy nie widzi jej sam grzesznik. Czy Bóg, który przez swojego syna nakazał przebaczać swoim winowajcom symboliczne “siedemdziesiąt siedem razy”, sam jest nieprzejednany? Nie! On jak ojciec marnotrawnego syna zawsze czeka na swe dziecko z otwartymi ramionami.
(5) Jest zawsze gotów wysłuchać i pomóc
Mówi się żartobliwie, że telefon do Pana Boga nigdy nie jest zajęty – i to prawda, bowiem On pragnie słuchać szczerych modlitw swoich dzieci. “[…] Wznoszę swe oczy ku górom: skądże nadejdzie mi pomoc? Pomoc mi przyjdzie od Pana, co stworzył niebo i ziemię. […] Oto nie zdrzemnie się ani nie zaśnie Ten, który czuwa nad Izraelem” (Ps. 121:1-4, BT). Jego oko nie śpi, a ucho nigdy nie jest znużone słuchaniem modlitw. Przez cały czas drogie są mu losy Jego dzieci i jeśli tylko one mu na to pozwolą – będzie prostował ich kręte ścieżki jak dobry ojciec, który wydostaje swoje niesforne pociechy z tarapatów, niezależnie od tego ile mają lat.

Dzisiaj, w dniu przyjętym dla uczczenia wszystkich ojców, pomyślmy szczególnie także o Nim i podziękujmy Mu za to, jak wspaniałym jest Rodzicem dla wszelkiego stworzenia, a także bardzo osobiście dla nas.

Pozostaw komentarz

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.

Informacje kontaktowe

Informacje kontaktowe

kontakt@uwierzbogu.pl
www.UwierzBogu.pl

Co takiego jest w Biblii - mimo wielu starań, aby ta natchniona przez Boga księga przestała istnieć - że do dzisiejszego dnia stanowi fundament wiary wszystkich chrześcijan?
Pomimo wielu różnych i bardzo odmiennych interpretacji postaramy się rozjaśnić najważniejsze jej zagadnienia.

Gdzie nas obserwować

Nadchodzące webinaria