Uwierz Bogu

CZYM JEST PRAWDZIWA EWANGELIA? | WEBINARIUM [#81]

Podczas grudniowych świąt wielu chrześcijan wspomina na słowa, które na polach betlejemskich wypowiedzieli aniołowie do pasterzy. Zapowiadali oni „radość wielką”, którą miał przynieść przychodzący na świat Zbawiciel.
Głębia słów ukryta w tej zapowiedzi będzie tematem naszego przedświątecznego spotkania.
Sen Nabuchodonozora to część wielkiego i tajemniczego proroctwa, które od lat przykuwa uwagę ludzi wierzących, kochających Boga i Chrystusa. Sam Jezus wspomina o nim w 24 rozdziale Ewangelii Mateusza, podsumowując słowami „Kto czyta, niech uważa”. Chcielibyśmy was zatem zaprosić na rozważania biblijne na temat tego proroctwa.

Czytaj więcej »

PROROCTWO DANIELA | WEBINARIUM [#80]

Posąg, który przyśnił się Nabuchodonozorowi tak przeraził króla, że postanowił dowiedzieć się, jaka jest tajemnica tego snu. Tajemnicę tę wyjaśnił nieznany nikomu hebrajski młodzieniec Daniel…

Sen Nabuchodonozora to część wielkiego i tajemniczego proroctwa, które od lat przykuwa uwagę ludzi wierzących, kochających Boga i Chrystusa. Sam Jezus wspomina o nim w 24 rozdziale Ewangelii Mateusza, podsumowując słowami „Kto czyta, niech uważa”. Chcielibyśmy was zatem zaprosić na rozważania biblijne na temat tego proroctwa.

Czytaj więcej »

CZY LUTER MIAŁ RACJĘ? | WEBINARIUM [#79]

Minęło już ponad pięćset lat od czasu, gdy Marcin Luter – niemiecki doktor teologii, mnich augustiański, prezbiter katolicki z Wittenbergi ogłosił 95 tez krytykujących nauki i praktyki kościoła katolickiego, dając wyraźny początek ruchowi reformacji.

Marcin Luter to postać wyjątkowa. Kościoły protestanckie uznają go za bohatera wiary, reformatora i odnowiciela Kościoła. Kościoły anglikańskie zaliczają go do grona świętych. Kościół katolicki ekskomunikował Lutra i jego zwolenników w 1521 roku.

Czytaj więcej »

CZY CHRZEŚCIJAN OBOWIĄZUJE SABAT? | WEBINARIUM [#78]

Niektórzy wierzący chrześcijanie naszych czasów kładą wielki nacisk na obchodzenie sabatu, twierdząc, że wszystkich chrześcijan obowiązuje Dekalog, a co za tym idzie – również przykazanie dotyczące sabatu. Czwarte z Dziesięciu Przykazań mówi o traktowaniu sabatu, siódmego dnia tygodnia, jako dzień święty. Przez sześć dni można pracować, ale dzień siódmy jest sabatem dla Boga Jehowy i nie wolno wykonywać żadnej pracy.

Czytaj więcej »

PASTERZE KOŚCIOŁA | WEBINARIUM [#77]

Trzeba przyznać, że w ostatnich czasach nauczyciele i przewodnicy różnych Kościołów nie maja dobrej passy. Różnego rodzaju skandale obyczajowe, tendencje polityczne i ultrakonserwatyzm niektórych mocno nadszarpnęły ich wizerunek. Jeżeli dodamy do tego wzrost wiedzy i świadomości społeczeństwa, to sytuacja „Pasterzy Kościoła” wydaje się być bardzo trudna – chyba tak trudna, jak nigdy dotąd.

Czytaj więcej »

CZY CZEKA NAS ARMAGEDON? | WEBINARIUM [#76]

Motyw końca świata jest obecny w umysłach ludzi zarówno w obszarze religii, jak i popkultury. Dla niektórych ta wizja nosi zaczerpniętą z Biblii nazwę „Armagedon”.

Armagedon jest utożsamiany z całkowitym zniszczeniem Ziemi i wszystkiego, co na niej się znajduje lub też z unicestwieniem większości ludzi za wyjątkiem garstki „wybranych”.
Co jednak tak naprawdę mówi Biblia o Armagedonie? Czy powyższe interpretacje są zgodne z charakterem Boga, jej Autora?…

Czytaj więcej »

DWUNASTY APOSTOŁ | WEBINARIUM [#75]

Po zdradzie i samobójczej śmierci Judasza jedno miejsce w gronie dwunastu zostało wolne. Apostoł Piotr zaproponował, by uzupełnić to puste miejsce przez rzucenie losu. Wybór padł na Macieja – ale czy znalazł on akceptację Jezusa?

Z drugiej strony Nowy Testament przedstawia nam postać Św. Pawła. Ten faryzeusz z Tarsu, prześladowca pierwszych chrześcijan, staje się jednym z najgorliwszych głosicieli Jezusa Chrystusa i nazwany jest Apostołem.

Czytaj więcej »

WOLNA WOLA A PRAWO BOŻE | WEBINARIUM [#74]

Z jednej strony wydaje nam się oczywiste, że każdy z nas ma wolną wolę. Z drugiej pojawia się myśl o przeznaczeniu, o tym, że Bóg kieruje w jakiś sposób naszym życiem, że w życiu chrześcijan nie ma przypadków. Może narodzić się wątpliwość, czy rzeczywiście sami decydujemy o swoim losie.
Pewnie czasem zastanawialiście się, jak jedno z drugim pogodzić: Czy wpływ Boga narusza naszą wolną wolę? Czy prawo Boże daje nam rzeczywiście wolny wybór?…

Czytaj więcej »

CZY ISTNIEJE ŻYCIE PO ŚMIERCI? | WEBINARIUM [#72]

Od początku dziejów ludzkości kwestia tego, co czeka nas po śmierci była jednym z najważniejszych pytań filozoficznych. Na przestrzeni wieków temat ten był przedmiotem gorących dyskusji i powodem powstania bardzo różnych poglądów.

Do dziś ludzkość nie osiągnęła w tej sprawie zgodności, bowiem żaden człowiek „stamtąd” nie wrócił, by dać świadectwo żyjącym. Moment śmierci w większości z nas budzi strach, ból i niepewność.

Czytaj więcej »
Nadchodzące webinary

TYSIĄCLECIE W BIBLII | WEBINAR [#88]

„Już na wschodzie zorzy blask zwiastuje jasny dzień: to Tysiąclecia świta brzask, złowrogi pierzcha cień”… Poruszając się w kręgu zagadnień biblijnych i chrześcijańskich, można spotkać się z określeniem „tysiąclecie”, które

Informacje kontaktowe
KONTAKT@UWIERZBOGU.PL

Co takiego jest w Biblii – mimo wielu starań, aby ta natchniona przez Boga księga przestała istnieć – że do dzisiejszego dnia stanowi fundament wiary wszystkich chrześcijan?
Pomimo wielu różnych i bardzo odmiennych interpretacji postaramy się rozjaśnić najważniejsze jej zagadnienia.

Gdzie nas obserwować
YOUTUBE: