Author page: Debora Brychcy

CZEGO UCZY NAS KOBIECOŚĆ?

CZEGO UCZY NAS KOBIECOŚĆ?

Każdy człowiek jest inny i każda kobieta jest inna, wymyka się ramom i standardom. W takiej sytuacji niemożliwe i niepotrzebne jest tworzenie jakiegoś wzorca kobiecości. Bez wątpienia jednak można wymienić pewne cechy, które wydają się częściej uwidoczniać u kobiet niż u mężczyzn. Wybraliśmy tu kilka z nich i postaramy się przedstawić ich cenność u każdego człowieka…

Informacje kontaktowe

Informacje kontaktowe

kontakt@uwierzbogu.pl
www.UwierzBogu.pl

Co takiego jest w Biblii - mimo wielu starań, aby ta natchniona przez Boga księga przestała istnieć - że do dzisiejszego dnia stanowi fundament wiary wszystkich chrześcijan?
Pomimo wielu różnych i bardzo odmiennych interpretacji postaramy się rozjaśnić najważniejsze jej zagadnienia.

Gdzie nas obserwować

Nadchodzące wideokonferencje